Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 2,153 mục.
123 ... 495051 ... 133134135
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Bài giảng Kinh tế học - Phòng THCN – DN
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 21210 2012 965.7 kB 180 11,652 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan kinh tế học vi mô Chương 2. Cầu, cung và giá cả thị trường Chương 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết doanh nghiệp Chương 5. Các hình thái thị trường Kinh tế học vĩ mô những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản | Xem..


Bài giảng Kinh tế quốc tế - Nguyễn Hữu Lộc
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21214 2012 5.1 MB 316 12,954 0  2  
 

Thông tin chung Phần 1: Lý thuyết kinh tế quốc tế-The pure theory Chương 2: Lý thuyết cổ điển Chương 3: Lý thuyết Hiện đại Phần 2: Chính sách thương mại- Commercial Policies Chương 4: Thuế Quan- Tariffs Chương 5: Các rào cản thương mại quốc tế phi thuế quan NTBs Chương 6: Hội nhập kinh tế - Enonomic Integration Chương 7: Mậu dịch quốc tế và Phát triển kinh tế Vai trò của mậu dịch quốc tế đối với LDCs Chương 8: Sự di.. | Xem..


Bài giảng Nghiên cứu marketing
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 21181 2012 460.4 kB 42 13,775 0  1  
 

Chương I: Đại cương về nghiên cứu marketing Chương II: Thiết kế nghiên cứu Chương III: Dữ liệu cho nghiên cứu marketing Chương IV: Chọn mẫu Chương V: Kĩ thuật đo và thu thập dữ liệu Chương VI: Phân tích dữ liệu Chương VII: Báo cáo kết quả nghiên cứu | Xem..


Lập kế hoạch kinh doanh nông nghiệp - Dự án Agribiz 055/Vie 04
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Huế, 2008
Mã số: 21175 2012 527.8 kB 51 8,172 0  0  
 

Tài liệu tập huấn kinh doanh nông nghiệp. Chủ đề 1: Khái niệm kế hoạch kinh doanh Chủ đề 2: Cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh nông nghiệp Chủ đề 3: Những nội dung chính cuả kế hoạch KDNN Chủ để 4: Các bước lập kế hoạch KDNN trang trại Chủ đề 5: Lập kế hoạch tài chính toàn trang trại | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - ThS. Nguyễn Thành Cường, Ngô Xuân Ban,..
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2010
Mã số: 36079 2012 2.3 MB 188 20,640 1  2  
 

Sử dụng phần mềm kế toán Misa. Giới thiệu Chương 01: Bắt đầu với Misa SME.NET 2010 Chương 02: Các thao tác thường dùng Chương 03: Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu Chương 04: Quy trình hạch toán kế toán trên Misa SME.NET 2010 Chương 05: Hướng dẫn tổ chức và mã hoá thông tin Chương 06: Quản trị dữ liệu kế toán Phụ lục 01: Một số chức năng khác Phụ lục 02: Các.. | Xem..


Bài giảng Quản trị Tài chính doanh nghiệp - ThS. Đinh Xuân Dũng
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2009
Mã số: 21171 2012 591.1 kB 207 9,106 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền Chương 3: Thị trường Tài chính và định giá cổ phiếu trái phiếu Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp Chương 6: Quản trị vốn cố định Chương 7: Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp bưu điện Chương 8: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.. | Xem..


Bài giảng Thuế ứng dụng - ThS. Hoàng Thị Ngọc Nghiêm
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 36039 2012 1022.5 kB 363 17,300 1  2  
 

Bài giảng môn Thuế nhà nước, Dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Giới thiệu Chương 1: Giới thiệu thuế - kế toán thuế Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng Chương 3: Kế toán thuế tiêu thu đặc biệt Chương 4: Kế toán thuế xuất nhập khẩu Chương 5: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân Chương 7: Kế toán thuế tài nguyên Chương.. | Xem..


Bài giảng Thuế Ứng dụng - ThS.Tăng Thị Thanh Thủy
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 36038 2012 1.9 MB 403 15,569 0  1  
 

Chương 2. Thuế xuất nhập khẩu Chương 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 4. Thuế giá trị gia tăng Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 6. Thuế thu nhập cá nhân | Xem..


Bài giảng Kinh doanh quốc tế
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 21168 2012 1.5 MB 267 10,632 1  0  
 

Chương I. Môi trường toàn cầu: Môi trường thương mại Chương II. Môi trường toàn cầu: Môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu Chương III. Môi trường quốc gia Chương IV. Môi trường văn hóa Chương V. Hoạt động kinh doanh quốc tế Chương VI. Chiến lược thâm nhập thị trường và các liên minh chiến lược Chương VII: Tổ chức doanh nghiệp kinh doanh quốc tế Chương VIII. Quản trị sản xuất và vật tư.. | Xem..


Bài giảng Thị trường tài chính - ThS. Từ Thị Hoàng Lan
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2009
Mã số: 21167 2012 1.3 MB 97 13,043 0  0  
 

Chương 1 : Đại cương về thị trường tài chính Chương 2 : Thị trường tiền tệ Chương 3 : Thị trường vốn Chương 4 : Thị trường chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán | Xem..


Bài giảng Kiểm toán - Lê Thị Vân Dung
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2010
Mã số: 21154 2012 738.9 kB 198 15,034 0  1  
 

Chương I. Tổng quan về kiểm toán Chương II. Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương III. Quy trình kiểm toán Chương IV. Phương pháp và kỹ thuật kiểm toán | Xem..


Bài giảng Kiểm toán - ThS. Tăng Thị Thanh Thủy
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 21143 2012 1.4 MB 281 15,563 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về kiểm toán Chương 2. Các khái niệm trong kiểm toán. Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 3. Phương pháp kiểm toán Chương 4. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Hoàn thành kiểm toán | Xem..


Ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước - Vũ Thị Tâm
Nguồn: Học viện Hành chính, 2011
Mã số: 21148 2012 1.7 MB 158 9,199 1  0  
 

I. Các khái niệm: - Thông tin - Tin học - Công nghệ thông tin (CNTT) -Tác động của CNTT đối với sự phát triển xã hội ngày nay II. QLNN về CNTT - Viễn thông III. Phương hướng và triển vọng ứng dông Tin häc trong QLNN | Xem..


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính - BM. Tài chính QT
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 21137 2012 10.7 MB 703 4,540 0  2  
 

Giới thiệu môn học §1. Dẫn luận §3. Cấu trúc thị trường quyền chọn §4. Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau §5. Các nguyên lý định giá quyền chọn §6. Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân §7. Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes §8. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn §9. Các nguyên lý.. | Xem..


Bài giới thiệu môn Kiểm toán - TS. Phùng Thanh Thủy
Nguồn: Chương trình ĐT từ xa, 2006
Mã số: 35838 2012 254.6 kB 85 16,116 0  1  
 

Chương I: Giới thiệu môn kiểm toán Chương II: Những khái niệm chính trong kiểm toán Chương III: Kiểm toán báo cáo tài chính Chương IV: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành | Xem..


Bài giảng Tài chính công - MA. Lê Văn Hinh
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2012
Mã số: 21136 2012 1.4 MB 128 15,078 0  0  
 

Chương I- Giới thiệu về môn học Chương II- Ngân sách nhà nước (NSNN) và chu trình NSNN Chương III- Thu tài chính công / thu NSNN | Xem..

123 ... 495051 ... 133134135
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme