Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 2,153 mục.
123 ... 505152 ... 133134135
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp 1 - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2006
Mã số: 21096 2011 713.7 kB 137 15,533 0  1  
 

Chương I. Giới thiệu những qui chế pháp lý về doanh nghiệp Chương II. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp Chương III. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp Chương IV. Quản trị sự thay đổi và sự đổi mới tổ chức Chương V. Nghệ thuật quản trị kinh doanh Chương VI. Phương pháp quản lý doanh nghiệp Chương VII. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp (business plan) | Xem..


Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2012
Mã số: 21129 2012 981.1 kB 315 19,228 0  2  
 

Chương 1: Giới thiệu môn học Chương 2: Pháp luật về đầu tư Chương 3: Pháp luật về công ty Chương 4: Công ty nhà nước (tự nghiên cứu) Chương 5: Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và hộ kinh doanh Chương 6: Pháp luật về hợp tác xã Chương 7: Pháp luật về phá sản Chương 8: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 21128 2012 1.3 MB 334 15,554 2  1  
 

Chuyên đề 1: Các phương thức giao dịch mua bán quốc tế Chuyên đề 2: Điều kiện cơ sở giao hàng (International Commercial Terms) Chuyên đề 3: Chuẩn bị đàm phán ký kết hợp đồng Chuyên đề 4: thực hiện hợp đồng ngoại thương Chuyên đề V: Nghiệp vụ mua bán, thuê mướn thiết bị kỹ thuật và công nghệ Chuyên đề VI: Quan hệ với các cơ quan trong nước về hàng hoá xuất nhập.. | Xem..


Bài giảng Marketing - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2007
Mã số: 6583 2012 909.7 kB 92 15,729 1  1  
 

Dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp mỏ. Mở đầu Chương 1. Những kiến thức chung về Marketing. Chương 2. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp. Chương 3. Xây dựng chiến lược và sách lược Marketing. Chương 4. Tập trung hóa chức năng Marketing ở doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo Hướng dẫn làm bài tập | Xem..


Bài giảng Quản lý tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Vũ Lệ Hằng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2011
Mã số: 21103 2011 566.3 kB 158 25,207 1  1  
 

Chương 1. Chính sách quản lý vốn lưu động. Chương 2. Quản lý tiên và chứng khoán khả thị. Chương 3. Quản lý hàng lưu kho (Inventory Management) Chương 4. Quản lý tín dụng thương mại Chương 5. Huy động nguồn tài chính ngắn hạn (Short-term Financing) | Xem..


Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2007
Mã số: 21101 2011 730.4 kB 73 14,245 0  1  
 

- Giới thiệu về quản trị sản xuất & tác nghiệp - Dự báo - Hoạch định sản phẩm, dịch vụ, năng lực sản xuất và công nghệ sản xuất - Hoạch định tổng hợp - Hoạch định tồn kho - Hoạch định nhu cầu vật liệu - Lập lịch trình sản xuất | Xem..


Bài giảng Kế toán sản xuất 1
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2010
Mã số: 35756 2011 601.5 kB 257 16,631 1  1  
 

Tổng quan về kế toán Chương 1: Hạch toán tài sản cố định Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu, CCDC Chương 3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 4: Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm | Xem..


Bài giảng Kinh tế môi trường - Võ Thị Lang
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 20528 2011 1.5 MB 234 16,317 0  3  
 

Chương 1: Kinh tế môi trường là gì? Chương 2: Nền kinh tế và môi trường Chương 3: Lợi ích và chi phí, cung và cầu Chương 4: Hiệu quả kinh tế và thị trường Chương 5: Các tính toán kinh tế về chất lượng môi trường Chương 6: Phân tích lợi ích-chi phí Chương 7: Tiêu chí đánh giá chính sách môi trường Chương 8: Luật nghĩa vụ.. | Xem..


Các phân tích định lượng trong quản trị - PGS.TS. Bùi Tường Trí
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 21089 2011 237.7 kB 47 19,429 0  1  
 

Phần một Bài 1: Ra các quyết định trong quản trị có liên quan đến số lượng Bài 2: Các thí dụ về việc giải một Bài toán ra quyết định Bài 3: Ra quyết định bằng sơ đồ cây (Tree Diagram) Bài 4: Ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố Bài 5: Phương pháp sơ đồ mạng lưới (phần một) Bài 6: Theo dõi về thời gian và chi phí bằng sơ đồ Pert Bài 7: Rút ngắn thời gian.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thiên Tú
Nguồn: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 20974 2011 988.9 kB 151 15,421 2  3  
 

Chương 1. Một số vấn đề chung về kế toán Chương 2. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3. Tài khoản và ghi sổ kép Chương 4. Tính giá các đối tượng kế toán Chương 5. Chứng từ và kiểm kê Chương 6. Kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu | Xem..


Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - TS. Nguyễn thị Bích Loan
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 20700 2011 262.5 kB 97 14,365 2  1  
 

Chương 1. Tổng quan về thẩm định giá Chương 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Chương 3. Cơ sở thẩm định giá Chương 4. Các nguyên tắc thẩm định giá Chương 5. Ứng dụng toán tài chính trong thẩm định giá. Chương 6. Các phương pháp thẩm định giá Chương 7. Quy trình thẩm định giá Chương 8. Báo cáo thẩm định giá | Xem..


Bài giảng Kế toán trên máy - Lê Văn Hạnh – Hồ Thanh Thảo
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 21072 2011 1.8 MB 114 13,566 1  2  
 

Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT EXCEL. 1. Sử dụng hàm trong Excel 2. Một số chức năng trên CSDL 3. Đồ thị Phần 2: ÔN TẬP EXCEL . 1. Phần bắt buộc 2. Phần làm thêm . Phần 3: SỔ KẾ TOÁN 1. Tổ chức dữ liệu. 2. Lập sổ cái 3. Sổ chi tiết . 4. Lập sổ nhật ký chung 5. Lập bảng cân đối số phát sinh. | Xem..


Bài giảng Toán kinh tế - PGS. TS. Nguyễn Thống
Nguồn: Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, 2011
Mã số: 20574 2011 2.3 MB 544 19,475 0  2  
 

Chương 1: Giá trị tiền tệ theo thời gian Chương 2: Chuỗi dòng tiền & Chỉ tiêu đánh giá Chương 3: Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu Chương 4: Quy hoạch tuyến tính (QHTT) Chương 5: Các dạng đặc biệt phương pháp QHTT Chương 6: Bài toán vận tải. Chương 7: Sơ đồ mạng (CPM & PERT). | Xem..


Marketing - Phân tích chuỗi cung - Dự án Agribiz 055/Vie 04
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Huế, 2008
Mã số: 20568 2011 459.6 kB 36 8,953 1  0  
 

Tài liệu tập huấn kinh doanh nông nghiệp. Chủ đề 1: Marketing bao quát những nội dung gì? Chủ đề 2: Xác định giá cả thị trường Chủ đề 3: Chi phí marketing và những hoạt động tạo thêm thu nhập Chủ đề 4: Đưa ra những quyết định về các rủi ro Chủ đề 5: Những con đường đến thị trường | Xem..


Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Ngọc Duy
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2007
Mã số: 20566 2011 177.4 kB 120 12,433 1  1  
 

Chương I. Quản trị lao động trong doanh nghiệp Chương II. Quản trị mua sắm và dự trữ nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương III. Quản trị kỹ thuật – công nghệ trong doanh nghiệp Chương IV. Quản trị vốn trong doanh nghiệp Chương V. Hoạch định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Chương VI. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp | Xem..


Bài giảng Luật giao dịch điện tử - Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 20542 2011 595.7 kB 70 17,908 0  1  
 

1. Khái quát khung pháp lý về giao dịch điện tử trên thê giới . Khung pháp lý về GDDT trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc . Luật mẫu về TMDT của UNCITRAL . Khung pháp lý về GDDT 2 một số nước .. 2. Tìm hiểu khung pháp lý về giao dịch điện tử của Việt Nam . Tổng quan . Tìm hiểu Luật Giao dịch điện tử năm 2005 | Xem..

123 ... 505152 ... 133134135
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme