Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 2,152 mục.
123 ... 133134135
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Bài giảng Kế Toán Xây Dựng Cơ Bản - Bùi Nữ Thanh Hà
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 407 2008 2.0 MB 220 207,672 761  246  
 

Chương 1 Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản Chương 2 Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp Chương 3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá Chương 6 Kế toán xác định.. | Xem..


Phân tích các báo cáo tài chính công ty - Nguyễn Minh Kiều
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2008
Mã số: 8540 2008 296.4 kB 23 148,456 307  40  
 

Bài 6 trong chuyên đề Phân tích tài chính. Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc.. | Xem..


Định mức Xây dựng Cơ bản - Trần Thị Bạch Điệp
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 398 2008 3.9 MB 114 140,487 660  178  
 

Mở đầu Chương 1 - Các khái niệm và lí luận chung Chương 2 - Các phương pháp quan sát, thu thập và chỉnh lý số liệu để định mức Chương 3 - Phương pháp chỉnh lí số liệu quan sát Chương 4 - Thiết kế định mức lao động và định mức thời gian sử dụng.. | Xem..


Kinh tế môi trường - Hoàng Xuân Cơ
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Mã số: 2691 2008 5.7 MB 247 128,513 175  32  
 

Lời giới thiệu Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường Chương 2. Kinh tế ô nhiễm Chương 3. Kinh tế tài nguyên Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường Chương 7. Kinh tế học.. | Xem..


Giáo trình Quản trị học đại cương
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 3062 2008 6.2 MB 190 127,305 139  80  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị học Chương 2. Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị Chương 3. Môi trường quản trị Chương 4. Thông tin quản trị Chương 5. Quyết định quản trị Chương 6. Hoạch định Chương 7. Tổ chức Chương 8. Lãnh đạo Chương 9. Kiểm tra Tài Liệu Tham Khảo | Xem..


Quản trị tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Minh Kiều
Nguồn: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2008
Mã số: 2863 2008 1.8 MB 164 127,199 329  73  
 

Tổng hợp một số Bài giảng của tác giả Nguyễn Minh Kiều về môn học Quản trị TCDN trong chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright. Tài liệu gồm 18 chương. Bài 1 Vai trò của QTTC Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính Bài 3 Thời giá tiền tệ Bài 4 Định giá chứng khoán Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro Bài 6 Mô hình định giá tài sản.. | Xem..


Marketing dịch vụ - ThS. Nguyễn Văn Tâm
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13662 2010 1.4 MB 128 124,914 7  3  
 

Chương 1. Tổng quan dịch vụ & Marketing dịch vụ Chương 2. Khuyết Chương 3. Giao tiếp cá nhân dịch vụ & Chất lượng dịch vụ Chương 4. Khách hàng với năng suất & chất lượng dịch vụ. Mô hình phát triển dịch vụ Chương 5. Chiến lược phát triển dịch vụ Chương 6. Marketing hỗn hợp dịch vụ Chương 7. Tổ chức thực hiện Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ | Xem..


Kế toán tài chính 1 - GVC. Phan Đình Ngân, THS. Hồ Phan Minh Đức
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2009
Mã số: 1152 2009 7.5 MB 603 124,216 96  25  
 

Chương 1- Tổng quan về chế độ kế toán doanh nghiệp Chương 2 – Kế toán vốn bằng tiền Chương 3 – Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Chương 4 – Kế toán TSCĐ, BĐS đầu tư, đầu tư Xây dựng cơ bản Chương 5 – Kế toán lao động và Tiền lương Chương 6 – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 7 – Kế toán tiêu thụ và.. | Xem..


Bài tập Nguyên lý kế toán - Thiều Thị Tâm
Nguồn: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, 2008
Mã số: 1271 2008 983.7 kB 152 120,275 232  76  
 

Phần 1. Đối tượng kế toán Phần 2. Tài khoản kế toán Phần 3. Tính giá các đối tượng kế toán Phần 4. Tổng hợp và cân đối kế toán Phần 5. Kế toán quá trình chủ yếu trong hoạt động SXKD Phần 6. Kế toán quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp Phần 7. Sổ kế toán và các hình thức kế toán | Xem..


Quản trị nguồn nhân lực
Nguồn: Học Viện Bưu chính Viễn thông Tp.HCM, 2008
Mã số: 3768 2008 1.9 MB 205 115,609 205  100  
 

Chương 1: Khái quát về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Doanh nghiệp với chức năng quản trị nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích và thiết kế công việc Chương 4: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Chương 5: Thu hút và tuyển dụng nhân lực Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 7: Tạo động lực làm việc cho người lao động Chương 8: Tổ chức quá trình lao.. | Xem..


Tóm tắt và Bài tập Kinh tế vi mô - TS. Vũ Việt Hằng – TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2009
Mã số: 7256 2009 665.3 kB 160 110,814 67  14  
 

Chương mở đầu: Khái quát về kinh tế học Chương I: Cầu, cung hàng hóa và giá cả thị trường Chương II: Lý thuyết về sự lực chọn của người tiêu dùng Chương III: Lý thuyết về sản xuất và chi phí Chương IV: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn Chương V: Thị trường độc quyền hoàn toàn Chương VI: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Tiếng Anh du lịch
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 736 2008 164.4 MB 110,558 543  69  
 

Bài 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại – chào hỏi, ngày tháng, xưng hô Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số Bài 3: Thủ Tục Nhận Phòng - chào hỏi; chỉ dẫn; giới từ chỉ nơi chốn Bài 4: Thủ Tục Nhận Phòng – nói chuyện với khách một cách ân cần .. | Xem..


Excel kế toán - TRUONG NGOC NAM
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 9543 2009 2.8 MB 253 110,495 259  51  
 

Phần 1 – Kiến thức cơ bản về Excel 1.1. Thao tác với bảng tính 1.2. Sử dụng lệnh 1.3. Định dạng dữ liệu 1.4. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu 1.5. Làm việc với các Cell 1.6. Làm việc với biểu đồ 1.7. Kiểu dữ liệu 1.8. Công thức và hàm 1.9. Làm việc với cơ sở dữ liệu 1.10. Các vấn đề khác Phần 2 – Tổ chức số liệu kế toán trên Excel 2.1. Sổ Nhật ký chung 2.2. Bảng cân đối.. | Xem..


Nguyên lý kế toán - Nguyễn Tấn Bình
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright, 2008
Mã số: 4734 2008 4.9 MB 110,222 192  41  
 

Tổng hợp một số bài giảng xoay quanh chuyên đề Nguyên lý kế toán. Bài giảng 1 Tổng quát về kế toán và Bảng cân đối kế toán Bài giảng 1a Tài khoản và ghi sổ kép Bài giảng 2 Qui trình kế toán Bài giảng 3 Báo cáo thu nhập Bài giảng 3b Báo cáo thu nhập - Đơn vị thương mại Bài giảng 3c Báo cáo thu nhập - Đơn vị sản.. | Xem..


Lý thuyết tài chính tiền tệ
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2468 2008 669.5 kB 260 109,910 121  61  
 

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. 1. Tổng quan về tài chính 2. Tổng quan về tiền tệ 3. Ngân sách nhà nước 4. Tài chính doanh nghiệp 5. Các định chế tài chính trung gian 6. Thị trường tài chính 7. Ngân hàng thương mại 8. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 9. Tài chính quốc tế 10. Công tác.. | Xem..


Thẩm định dự án đầu tư - Cao Hào Thi
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 784 2008 603.5 kB 18 107,363 224  50  
 

Bài 1: Tổng quan Bài 2: Xây dựng ngân lưu tài chính cho dự án đầu tư Bài 3: Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án Bài 4: Chí phí tài chính của vốn Bài 5:Quy mô và thời điểm đầu tư cho dự.. | Xem..

123 ... 133134135
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme