Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 2,152 mục.
123 ... 131132 133134135
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Kiến thức chứng khoán
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 1860 2008 818.8 kB 66 66,364 341  98  
 

Chương I: Quỹ đầu tư chứng khoán I.1. Các loại hình quỹ đầu tư I.2. Chức năng hoạt động của Công ty quản lý quỹ I.3. Giá trị tài sản ròng và các loại phí Chương II: Kiến thức thị trường chứng khoán II.1. Bản cáo bạch II.2 Chỉ số Nasdaq 100 II.3. Chỉ số trung bình DOW JONES (DJIA) II.4. Giao dịch chứng khoán II.5. Giao dịch chứng khoán II.6. Giá tham chiếu của cổ phiếu trong những.. | Xem..


Thống kê doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1672 2008 116.1 kB 61,466 122  70  
 

Phần I – Lý thuyết thống kê Chương 1 - Các phương pháp trình bày số liệu thống kê Chương 2 - Các mức độ của hiện tượng thống kê Chương 3 - Điều tra chọn mẫu Chương 4 - Tương quan và hồi quy Chương 5 - Dãy số thời gian Chương 6 - Chỉ số trong thống kê Phần II: Thống kê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương 7 - Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giới thiệu Chương 8 - Thống.. | Xem..


Marketing căn bản - Nguyễn Thượng Thái
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 992 2008 2.3 MB 236 65,306 166  81  
 

Chương i Bản chất của marketing mục tiêu Chương ii Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương iii Môi trường Marketing ch ương iv Phân đoạn thị trường. thị trường mục tiêu định vị sản phẩm Chương v Hành vi của khách hàng Chương vi Các quyết định về sản phẩm Chương vii Các quyết định về giá cả Chương viii Các quyết định về phân phối Chương ix Các quyết định về xúc.. | Xem..


Quản lý chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
Nguồn: ISO , 2000
Mã số: 1903 2008 588.3 kB 42 23,725 75  21  
 

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng rộng rãi và phổ biến tại nước ngoài và Việt Nam trong những năm gần đây. ISO 9001:2000 là công cụ, chuẩn bị quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp. | Xem..


Kinh tế Quốc tế - Nguyễn Phú Son
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
Mã số: 1953 2008 688.1 kB 119 46,757 88  43  
 

Chương 1. Những công cụ của chính sách thương mại 1. Những thuế quan nhập khẩu 2. Những loại thuế quan khác 3. Tính toán mức thuế 4. Thuế xuất khẩu và trợ cấp xuất khẩu 5. Những hàng rào phi thuế quan Ðối với thương mại tự do Chương 2. Ảnh hưởng của những chính sách thương mại 1. Những hạn ngạch thương mại trong mô hình cân bằng từng phần: trường hợp đất nước nhỏ 2. Những hạn chế thương.. | Xem..


Lý thuyết tài chính tiền tệ - Phan Anh Tuấn
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2019 2008 2.1 MB 107 25,665 74  35  
 

Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ Chương 2. Thị trường tài chính Chương 3. Trung gian tài chính Chương 4. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Chương 5. Lạm phát Chương 6. Lãi suất Chương 7. Tài chính doanh nghiệp | Xem..


Cẩm nang khởi nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1996 2008 518.0 kB 18 21,003 170  23  
 

Phần 1: Kế hoạch và mục tiêu Phần 2: Tên và cấu trúc công ty Phần 3: Các nhà tư vấn và hỗ trợ tài chính Phần 4: Địa điểm và công nghệ Phần 5: Bảo hiểm và nhân viên Phần 6: Tiếp thị và bán hàng Phần 7: Quản lý tài chính và thuế | Xem..


Địa lý du lịch
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1704 2008 802.2 kB 40 57,895 206  35  
 

Chương 1: Những vấn đề lí luận chung và phương pháp đánh giá tài nguyên du lịch Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức lãnh thổ và hệ thống lãnh thổ vùng du lịch Việt Nam Chương 3: Những lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của vùng du lịch Bắc Bộ Chương 4: Những lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ .. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 817 2008 407.5 kB 17 40,258 182  35  
 

Chương 1: Những vần đề chung về Quản trị doanh nghiệp Chương 2: Quản trị Nhân sự và Khoa học Công nghệ trong doanh nghiệp Chương 3: Quản trị Chi phí, kết quả và các chính sách tài chính trong doanh nghiệp Chương 4: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp Tổng kích.. | Xem..


Kinh tế vi mô
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2008
Mã số: 1916 2008 1.6 MB 98,387 175  69  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về kinh tế học Chương 2. Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường Chương 3. Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết về hành vi của nhà sản xuất Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Chương 6. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo Chương 7. Thị trường các yếu tố sản xuất | Xem..


Kinh tế lượng và các ứng dụng
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2008
Mã số: 863 2008 5.7 MB 551 40,733 292  36  
 

Chương 1: Giới thiệu môn kinh tế lượng Chương 2: Ôn lại xác suất và thống kê Chương 3:Mô hình hồi qui tuyến tính đơn Chương 4: Mô hình hồi qui bội Chương 5: Lựa chọn dạng hàm số và kiểm định đặc trưng mô hình Chương 6:.. | Xem..


Bài tập Thống kê trong doanh nghiệp - Đàm Thị Thu
Nguồn: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, 2008
Mã số: 1749 2008 1.3 MB 81 80,456 230  90  
 

Lời nói đầu Chương I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Chương III: thống kê lao động trong Doanh nghiệp Chương IV: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương V. Thống kê.. | Xem..


Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1844 2008 389.6 kB 86 97,439 202  78  
 

Phần một: Tổng quát Chương 1: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sư Chương 3: Phân tách công việc Phần hai: Hoạch định, Tuyển mộ, Tuyển chọn nhân viên Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự Chương 5: Tuyển mộ nhân viên Chương 6: Tuyển chọn nhân viên Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự Chương 7: Hội nhập vào.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp - Phạm Đình Văn
Nguồn: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, 2008
Mã số: 1385 2008 2.1 MB 109 52,476 303  91  
 

Chương 1: Bản chất và chức năng của Tài chính doanh nghiệp Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp | Xem..


Bài tập Nguyên lý kế toán - Thiều Thị Tâm
Nguồn: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, 2008
Mã số: 1271 2008 983.7 kB 152 116,370 232  76  
 

Phần 1. Đối tượng kế toán Phần 2. Tài khoản kế toán Phần 3. Tính giá các đối tượng kế toán Phần 4. Tổng hợp và cân đối kế toán Phần 5. Kế toán quá trình chủ yếu trong hoạt động SXKD Phần 6. Kế toán quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp Phần 7. Sổ kế toán và các hình thức kế toán | Xem..


Quản trị dự án đầu tư - Bùi Xuân Phong
Nguồn: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, 2008
Mã số: 1259 2008 1.6 MB 175 53,176 93  67  
 

Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư Chương 2: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập DA đầu tư Chương 3: Nghiên cứu kỹ thuật công nghệ dự án đầu tư Chương 4: Nghiên cứu tài chính DAĐT Chương 5: Nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường DAĐT Chương 6: Cơ sở pháp lý của việc thẩm định DAĐT Chương 7: PP và kỹ thuật của việc thẩm định.. | Xem..

123 ... 131132 133134135
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme