Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Kỹ thuật ứng dụng khác
 
 
Home » Thư mục » Kỹ thuật - Công nghệ » Kỹ thuật ứng dụng khác
Đang xử lý..
/ Kỹ thuật - Công nghệ / Kỹ thuật ứng dụng khác | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 924 mục.
123 ... 535455 565758
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Hoá silicat I
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 322 2008 4.0 MB 60 34,265 92  16  
 

Chương 1: Silicat trong trạng thái rắn Chương 2: Silicat trong trạng thái lỏng Chương 3: Trạng thái keo trong silicat Chương 4: Phản ứng vật chất trạng thái rắn Chương 5: Cơ chế phản ứng trạng thái rắn Chương 6: Động học phản ứng trong trạng thái rắn .. | Xem..


Công nghệ sản xuất gốm sứ - Nguyễn Văn Dũng
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 373 2008 2.9 MB 184 30,194 79  33  
 

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên liệu Chương 3: Gia công và chuẩn bị phối liệu Chương 4: Tạo hình Chương 5: Sấy sản phẩm Chương 6: Nung Chương 7: Men phủ và chất màu trang trí sản phẩm gốm Chương 8: Các sản phẩm gốm truyền thống Chương 9: Gốm kỹ thuật | Xem..


Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm II - Phan Thị Bích Ngọc
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 378 2008 432.9 kB 51 76,590 89  11  
 

Chương I: Những nguyên tắc hoá sinh trong công nghệ vi sinh vật Chương II: Những vấn đề kỹ thuật và phương pháp chung trong công nghệ vi sinh vật Chương III: Sản xuất sinh khối vi sinh vật Chương IV: Sản xuất axit amin Chương V: Sản xuất chế phẩm enzym Chương VI: Sản xuất axit hữu cơ | Xem..


Cơ sở kỹ thuật Thực phẩm - Phan thị Bích Ngọc
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 374 2008 1.2 MB 77 140,535 136  21  
 

Đại cương về công nghệ thực phẩm Chương 1 - Những khái niệm về công nghệ Chương 2 - Đại cương về thực phẩm Chương 3 - Đặc điểm của công nghệ sản xuất thực phẩm Phần II - Các quá trình công nghệ cơ bản và phạm vi ứng dụng Chương 4 - Các quá trình xử lý nguyên liệu Chương 5 - Các quá trình cơ bản dùng trong chế biến thực phẩm | Xem..


Chế biến cá thịt
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 372 2008 5.9 MB 199 51,636 203  22  
 

Chương I. Các tính chất của cá, thịt và một số đặc điểm về công nghệ hóa học Chương II. Các biến đổi sinh hoá của thịt cá và thịt gia súc Chương III. Chất lượng, đánh giá chất lượng và thời gian bảo quản cá ướp lạnh Chương IV. Công nghệ gia công sơ bộ .. | Xem..


Hoá Sinh II - Đặng Minh Nhật
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 357 2008 593.9 kB 66 19,544 45  7  
 

Chương 1 - Khả năng chuyển hoá của Protein, Gluxit, Lipit 1. Các biến đổi của Protein trong quá trình sản xuất và bảo quản 2. Khả năng chuyển hoá của Carbohydrat 3. Chuyển hoá của Lipit Chương 2 - Các chất màu 1. Ý nghĩa của các chất tạo màu trong sản xuất thực phẩm 2. Các chất tạo màu tự nhiên 3. Các chất màu hình thành trong quá trình gia công kỹ.. | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật hoá học hữu cơ - Đoàn Thị Thu Loan
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 376 2008 3.2 MB 100 39,236 92  18  
 

Phần 1. Kỹ thuật sơn Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Các thành phần của sơn Chương 3: Sản xuất sơn Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn Phần 2. Kỹ thuật vật liệu compozit Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Vật liệu thành phần của polymer compozit Chương 3: Các phương pháp gia công Phần 3. Kỹ thuật sản xuất bột và giấy Chương 1: Mở đầu Chương 3: Nguyên liệu sản xuất giấy Chương 4: Sản xuất.. | Xem..


Phân Tích Silicat - Nguyễn Dân
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 377 2008 383.1 kB 43 41,756 36  5  
 

1.Mục đích-qui định 2.Các khái niện chung 3.Các phương pháp phá mẫu 4.Các phương pháp thường dùng trong phân tích Silicat 5.Thực nghiệm 5.1.Phân tích thành phần hóa học của Ximăng 5.2. Phân tích thành phần hóa học của đất sét 5.3.Phân tích thành phần hóa học của đá vôi 5.4.Phân tích thành phần hóa.. | Xem..


Kỹ thuật keo dán - Phan Thị Thúy Hằng
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 330 2008 505.8 kB 113 22,890 40  5  
 

Chương 1 Mở đầu Chương 2 Sự tiếp xúc bề mặt Chương 3 Các lý thuyết kết dính Chương 4 Xử lý bề mặt Chương 5 Kỹ thuật dán Chương 6 Một số loại keo dán Chương 7 Kỹ thuật dán | Xem..


Vật liệu trao đổi ion - Lê Minh Đức
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 365 2008 2.1 MB 64 23,240 61  16  
 

1. Giới thiệu chung 1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu trao đổi ion 1.2. Các loại vật liệu trao đổi ion 2. Nhựa trao đổi ion 2.1. Phân loại nhựa trao đổi 2.2. Một vài thuật ngữ sử dụng trong kỹ thuật trao đổi ion 2.3. Các phản ứng đặc trưng 2.4. Tổng hợp, tính chất hạt nhựa 3. Thiết bị trao đổi ion 3.1. Chu kỳ hoạt động của nhựa trao đổi 3.2. Nguyên tắc thiết kế 3.3. Các loại thiết bị thông dụng | Xem..


Công Nghệ Điện Hóa - Lê Minh Đức
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 364 2008 3.0 MB 68 13,028 28  3  
 

Các khái niệm cơ bản (479.5 kB) Điện phân sản xuất NaOH – Cl2 (954.8 kB) Biến tính bề mặt kim loại (286.0 kB) Phương pháp động tụ điện hoá xử lý nước thải (514.6 kB) Điện phân sản xuất nhôm (795.0 kB) Tổng kích thước gói: 3.0 MB | Xem..


Hoá sinh I - Trần Thị Xô
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 356 2008 1.3 MB 97 46,816 56  13  
 

Chương 1 - Protein Vai trò sinh học và dinh dưỡng của Protein Cấu tạo hoá học của Protein Cấu trúc của Protein Một số tính chất quan trọng của Protein Phản ứng đặc trưng của liên kết peptide Phân loại Protein Các hệ thống Protein thực phẩm Chương 2 - CarboHydrat Monisacarit Polysacarit Oligosacarit Chương 3 - Lipit Axit béo Lipit đơn giản Lipit phức tạp Chương 4 - Enzyme Cấu trúc và tính chất Cơ chế.. | Xem..


Điện hoá lý thuyết - Lê Ngọc Trung
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 332 2008 994.4 kB 110 19,937 48  2  
 

Chương 1: Lớp điện tích kép Chương 2: Động học quá trình điện cực Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực Chương 4: Động học một số quá trình điện cực thường gặp Chương 5: Một số quá trình điện cực đặc biệt .. | Xem..


Kỹ thuật thiết bị phản ứng - Lê Thị Như Ý
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 350 2008 1.8 MB 90 20,648 37  8  
 

Phần I : Kỹ thuật phản ứng I Phân loại các phản ứng hoá học II Các khái niệm cơ bản của quá trình chuyển hoá hoá học Phần II : Thiết bị phản ứng I Đại cương II Mô tả một số dạng thiết bị phản ứng đồng thể cơ bản III Áp dụng phương trình thiết kế IV Hiệu ứng nhiệt độ V Thiết kế hệ phản ứng dị thể | Xem..


Phân tích silicat - Nguyễn Dân
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 354 2008 383.1 kB 43 27,266 26  4  
 

1.Mục đích-qui định 2.Các khái niện chung 3.Các phương pháp phá mẫu 4.Các phương pháp thường dùng trong phân tích Silicat 5.Thực nghiệm 5.1.Phân tích thành phần hóa học của Ximăng 5.2. Phân tích thành phần hóa học của đất sét 5.3.Phân tích thành phần hóa học của đá vôi 5.4.Phân tích thành phần hóa.. | Xem..


Hoá Học Cao Phân Tử - Đoàn Thị Thu Loan
Nguồn: Đại học Đà Nẵng, 2008
Mã số: 351 2008 1.6 MB 177 28,238 61  9  
 

-Người dân Nam Mỹ ở thời kỳ tiền sử đã biết dùng cao su thiên nhiên để tạo các sản phẩm (1492) -Biến tính polymer tự nhiên (giữa thế kỷ 19) -Tổng hợp polymer (đầu thế kỷ 20) -Khoa học polymer bắt đầu từ 1920 -Khoa học và công nghệ các hợp chất Cao phân tử phát triển mạnh vào những năm 60-70 | Xem..

123 ... 535455 565758
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme