Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 32 mục.
12
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 25621 2014 74.5 kB 24 7,414 0  0  
 

Hơn 400 câu trắc nghiệm có đáp án. 1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? 2. Văn kiện Đại hội IX quan niệm: ".." 3. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng vào thời gian nào? .. 426. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chức năng cơ bản của văn hóa là: .. | Xem..


300 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục quốc phòng - Lê Xuân Vinh
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2013
Mã số: 25578 2014 663.1 kB 98 11,061 1  1  
 

Câu 1- Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày, tháng, năm nào? Câu 2- Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng Câu 3- Một trong những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN là gì? .. Câu 300- Một số nội dung bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự.. | Xem..


10 chuyên đề ôn thi môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - Quang Tuan
Nguồn: Tổng hợp, 2014
Mã số: 25007 2014 713.1 kB 47 9,775 1  0  
 

Chuyên đề 01 Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chuyên đề 02 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người Chuyên đề 03 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chuyên đề 04 Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân.. | Xem..


14 Câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - BM. Tư tưởng HCM
Nguồn: Tổng hợp, 2014
Mã số: 24974 2014 295.0 kB 32 7,651 2  0  
 

Câu 1: Vai trò của hồ chí minh trong việc thành lập đảng CSVN? Câu 2: Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 Câu 3: Nội dung cơ bản của đường lối cách mạng do Đại hội III (9/1960) của Đảng vạch ra. Ý nghĩa thực tiễn của đường lối trên. .. Câu 14 : Văn hóa là nền tảng tinh thần của dân tộc . Ý nghĩa của luận điểm này trong thời kỳ VN hội nhập.. | Xem..


100 câu hỏi - đáp về biển đảo - PGS.TS. Phạm Văn Linh (cb)
Nguồn: Ban Tuyên giáo TW, 2013
Mã số: 24839 2014 3.9 MB 256 13,379 2  0  
 

Dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Lời nói đầu Phần 1: Hỏi-đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam Phần 2: Hỏi-đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các của Việt Nam trong biển Đông Phần 3: Hỏi-đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam Phụ lục | Xem..


Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Chưa xác định, 2011
Mã số: 21493 2012 131.0 kB 17 1,598 0  0  
 

Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng Chương I: Đảng viên Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp trung ương Chương IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp địa phương .. Chương XII: Chấp hành điều lệ Đảng | Xem..


Ngân hàng câu hỏi 6 bài lý luận chính trị
Nguồn: Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2009
Mã số: 21197 2012 568.6 kB 43 12,121 0  0  
 

Phần 1: Học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần 2: Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Phần 3: Con đường đi lên CNXH ở nước ta Phần 4: Đường lối phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới Phần 5: Hệ thống chính trị ở nước ta .. Phần 8: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần.. | Xem..


Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 20708 2011 145.0 kB 26 8,756 0  0  
 

1. Khái niệm Nghi thức Đội 2. Một số nội dung của Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh 3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên 4. Cách thực hiện yêu cầu đối với đội viên 5. Các loại đội hình 6. Đội ngũ .. 9. Các loại hình nghi lễ của Đội | Xem..


Câu hỏi ôn tập triết học Marx – Lenin? - Hà Sương st
Nguồn: Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Tp.HCM, 2010
Mã số: 19903 2011 367.0 kB 60 12,484 1  0  
 

Tài liệu ôn thi cao học môn Triết học. Câu 1: Trình bày các tiền đề, giai đoạn phát triển của triết học Marx – Lenin? Câu 2: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học, .. Câu 3: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lenin? Câu 4: Nguồn gốc ý thức, bản chất của ý thức, ý nghĩa? .. Câu 14: Hạ tầng kiến trúc xã hội là.. | Xem..


Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 16973 2011 427.0 kB 81 11,117 0  1  
 

Gồm 500 câu hỏi về cuộc đời Hồ Chí Minh và Tư tưởng của Người trong CMXHCN, về xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời bình. | Xem..


Đề cương Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Phạm Văn Hành -CK7
Nguồn: ĐHHP, 2011
Mã số: 18111 2011 236.0 kB 9,849 1  0  
 

Câu 1: hãy phân tích quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của NAQ trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của ĐCSVN Câu 2: hãy trình bày nội dung cương lĩnh chính trị thứ nhất và cương lĩnh thứ hai của Đảng. nêu nhận xét? Câu 3: hãy phân tích sự thay đổi cơ bản vè chiến lược cách mạng của đảng qua hai hội nghị BCHTW.. | Xem..


Nội Chiến Ở Pháp - Karl Marx
Nguồn: Internet, 2007
Mã số: 16717 2011 226.2 kB 9,459 0  0  
 

Tác phẩm của Mac K., xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh tháng 6.1871, sau khi Công xã Pari 1871 thất bại. Phân tích một cách sâu sắc quá trình phát triển, ý nghĩa và những kinh nghiệm lịch sử của Công xã Pari, phát triển học thuyết cách mạng về nhà nước và chuyên chính vô sản. | Xem..


Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Chưa xác định, 2011
Mã số: 17162 2011 242.5 kB 11,268 3  0  
 

I. Cơ sở, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc - Cách mạng giải phóng dân tộc III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức | Xem..


79 Câu chuyên kể về Bác Hồ - Nhiều tác giả
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 16672 2011 428.0 kB 13,231 2  2  
 

1. Việc chi tiêu của Bác Hồ 2. Bác Hồ tăng gia rau cải 3. Câu chuyện về 3 chiếc ba lô 4. Không ai được vào đây 5. Bát chè sẻ đôi 6. Một bữa ăn tối của Bác 7. Thời gian quý báu lắm 8. Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi 9. Bác có phải là vua đâu? 10. Từ đôi dép đến chiếc xe ôtô. .. 79. TRÊN GIƯỜNG BỆNH | Xem..


Câu hỏi trắc nghiệm Kiến thức hoạt động đội
Nguồn: Chưa xác định, 2011
Mã số: 16666 2011 354.0 kB 11,102 1  1  
 

Tài liệu gồm 500 câu trắc nghiệm kiến thức khoa học học tự nhiên, thường thức, lịch sử, xã hội.. cần thiết trong hoạt động đội. | Xem..


Tài liệu hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 16638 2011 60.9 kB 11,058 1  0  
 

- Kịch bản đại hội chi đoàn - Chương trình đại hội chi đoàn - Biên bản đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên - Phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên - Mẫu Phiếu bầu, mẫu in cần thiết.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme