Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 98 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009
Mã số: 12953 2010 1.6 MB 125 46,101 37  1  
 

Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1954) Chương V. Đường lối.. | Xem..


Tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Nguyễn Kim Yến
Nguồn: Trường Đại học Tiền Giang, 2008
Mã số: 15791 2010 59.4 kB 28,684 2  1  
 

Chương I: Mục đích, tính chất, nhiệm vụ của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Chương II. Hệ thống tổ chức của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Chương III. Những nguyên tắc hoạt động của Đội tntp Hồ Chí Minh. Chương IV. Phương pháp công tác Đội tntp Hồ Chí Minh | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS.Trần Mai Ước
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng, 2012
Mã số: 23253 2012 1.7 MB 120 18,378 0  2  
 

Bài 1. Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Bài 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Bài 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân.. | Xem..


Bài giảng Giáo dục quốc phòng
Nguồn: Trường Quân sự QK5, 2008
Mã số: 20156 2011 2.7 MB 269 15,436 1  1  
 

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng. GV: Nguyễn Hoàng Đạo. - Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. GV: Nguyễn Hoàng Đạo. - Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ quốc gia GV: Phan Tuấn Công - Xây dựng.. | Xem..


Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 4292 2009 56.0 kB 12,714 1  1  
 

1. Các yêu cầu đối với đội viên 2. Các yêu cầu đối với chỉ huy Đội 3. Các loại đội hình, đội ngũ 4. Các nghi lễ và thủ tục của Đội | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng, 2014
Mã số: 23365 2012 90.4 kB 112 2,075 0  1  
 

Lời mở đầu Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công.. | Xem..


Chuyên đề Hướng dẫn giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20705 2011 767.4 kB 36 12,637 0  1  
 

1. Hệ thống giao dịch chứng khoán 2. Giao dịch mua bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 3. Giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường OTC 4. Các giao dịch đặc biệt Phụ lục 1: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu | Xem..


Nội dung, phương pháp thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mười
Nguồn: Trường Lê Duẩn, 2009
Mã số: 5170 2009 121.6 kB 13,239 1  3  
 

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có khả năng: - Hiểu rõ nội dung cơ bản của chương trình RLĐV. - Biết các phương pháp triển khai, thực hiện chương trình RLĐV. - Vận dụng tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình RLĐV tại cơ sở. | Xem..


Bài giảng Chính trị học đại cương - Bùi Trọng Tài – Lê Văn Cảnh
Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, 2011
Mã số: 24666 2013 704.1 kB 74 4,515 1  3  
 

Lời nói đầu Chương 1. Nhập môn chính trị học Chương 2. Khái lược lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị Chương 3. Quyền lực chính trị Chương 4. Hệ thống chính trị Chương 5. Đảng chính trị Chương 6. Văn hoá chính trị Chương 7. Con người chính trị và thủ lĩnh chính trị Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo dục Quốc phòng: Bài 11 - Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN - ThS. Ngô Mạnh Phụng
Nguồn: Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2010
Mã số: 13107 2010 130.7 kB 16,651 1  2  
 

1. Tác động của các thành tựu KHCN hiện đại trong quân sự 2. Khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí CNC | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Sơn
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, 2011
Mã số: 19290 2011 430.8 kB 125 15,880 3  2  
 

Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ.. | Xem..


Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Tập một - Đào Huy Hiệp, Ng. Mạnh Hưởng, ..
Nguồn: Vụ Giáo dục Quốc phòng, 2008
Mã số: 20555 2011 1.2 MB 227 37,091 2  6  
 

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Lời nói đầu Bài 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh Bài 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Bài 4. Chiến.. | Xem..


Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010
Mã số: 13380 2010 1.7 MB 122 65,974 7  10  
 

Học phần I: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Bài 2: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc XHCN Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ vững chắc tổ quốc Vn-XHCN Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ.. | Xem..


Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12966 2010 286.2 kB 23,454 4  8  
 

I- Chiến lược "DBHB", BLLD của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. II- Những biện pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược "DBHB", BLLD của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. | Xem..


Giáo dục Quốc phòng: Bài 3 - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13210 2010 14.0 kB 22,370 2  5  
 

1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay | Xem..


Đại cương Mỹ học Mác_Lênin - Th.s. Nguyễn Thanh Sơn
Nguồn: Bộ môn Triết hoc-Khoa Mác-Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh- Trường Đại học Cần Thơ, 2005
Mã số: 1292 2007 499.1 kB 64 29,547 44  11  
 

PHẦN I - MỘT SỐ TƯ TƯỞNG MỸ HỌC TRƯỚC MÁC PHẦN II - MỸ HỌC MÁC - LÊNIN. I. Đối tượng nghiên cứu của mỹ học Mác - Lênin II. Quan hệ thẩm mỹ III. Khách thể thẩm mỹ IV. Chủ thể thẩm mỹ V. Nghệ thuật VI. Giáo dục thẩm mỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme