Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 98 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh) - PGS.TS.Nguyễn Văn Hảo-PGS.TS.Nguyễn Đình Kháng-PGS.TS. Lê Danh Tốn
Nguồn: Bộ giáo dục và Đào tạo
Mã số: 1309 2007 2.6 MB 320 85,254 136  28  
 

Kinh tế chính trị ra đời và trở thành một môn khoa học độc lập vào thời kỳ hình thành của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. A. Môngcrêchiên - nhà kinh tế học người Pháp là người đầu tiên nêu ra danh từ "kinh tế chính trị" để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615. Sau đó, C. Mác và Ph. ăngghen đã làm cuộc cách mạng.. | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Dương Thị Dung
Nguồn: Tự soạn từ nhiều nguồn giáo trình
Mã số: 34591 2010 660.4 kB 61 78,043 37  18  
 

Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV. Đường lối công nghiệp hoá .. | Xem..


Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh) - GS.TS.Chu Văn Cấp, GS.TS.Phạm Quang Phan, PGS.TS.Trần Bình Trọng
Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo
Mã số: 1314 2007 2.4 MB 444 68,143 141  62  
 

Môn kinh tế chính trị, về thực chất là một môn khoa học có tính chất lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay đổi; nó nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất và của trao đổi, và chỉ sau khi nghiên cứu như thế xong xuôi rồi nó mới có thể xác định.. | Xem..


Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010
Mã số: 13380 2010 1.7 MB 122 65,500 7  10  
 

Học phần I: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Bài 2: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc XHCN Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ vững chắc tổ quốc Vn-XHCN Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ.. | Xem..


Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - Tập 1
Nguồn: Nxb Giáo dục, 2008
Mã số: 4414 2008 7.7 MB 226 56,707 294  182  
 

Bài mở đầu. Giáo dục quốc phòng cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Bài 1. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc Bài 2. Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Bài 3. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Bài 4. Xây.. | Xem..


Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Nhiều tác giả
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 225 2008 332.0 kB 56,502 196  112  
 

Sách do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá trước đây tổ chức biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa.. | Xem..


Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng - Nhiều tác giả
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 224 2008 459.5 kB 53,294 195  93  
 

Sách được trình bày dưới dạng Hỏi - Đáp, nội dung bảo đảm tính hệ thống, có trọng điểm và bám sát yêu cầu chương trình bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.. | Xem..


Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS, TS. Mạch Quang Thắng
Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo
Mã số: 1308 2007 1.8 MB 185 51,622 372  63  
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và đã quyết định ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Vì vậy, nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng,.. | Xem..


Hướng dẫn học tập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học - Đỗ Minh Sơn
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2008
Mã số: 2617 2008 2.0 MB 160 45,830 182  54  
 

Chương 1: Lược khảo tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa Chương 2: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của Chủ nghĩa Xã hội khoa học Chương 3: Xã hội Xã hội Chủ nghĩa Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Chương 5: Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Chương 6: Thời đại ngày nay Chương 7: Nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Chương 8: Liên minh giữa công.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009
Mã số: 12953 2010 1.6 MB 125 45,449 37  1  
 

Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1954) Chương V. Đường lối.. | Xem..


Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin - Nhiều tác giả
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 227 2008 483.4 kB 44,193 149  35  
 

Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Triết học Mác — Lênin.. | Xem..


Lịch sử Đảng - PGS.NGND.Lê Mậu Hãn, PGS.TS.Trình Mưu, GS.TS. Mạch Quang Thắng
Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo
Mã số: 1312 2007 2.6 MB 193 40,522 202  57  
 

Lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sử và có quan hệ mật thiết với các khoa học về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng.. | Xem..


Chủ nghĩa xã hội khoa học - GS.TS.Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 1313 2007 2.2 MB 236 38,979 168  81  
 

Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ.. | Xem..


Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho dinh viên hệ đào tạo từ xa) - Nguyễn Quang Hạnh,Nguyễn Văn Lịch
Nguồn: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2005
Mã số: 2419 2008 1.7 MB 205 37,714 64  28  
 

Nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, cuốn sách có biên soạn lại nhằm giúp người học xác định rõ những kiến thức cơ bản cần nắm vững và tạo điều kiện tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn. | Xem..


Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trị
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 10582 2010 714.0 kB 89 36,745 6  1  
 

Dành cho các bạn đang ôn thi Cao học ngành kinh tế. Vấn đề I: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Vấn đề II: Sản xuất hàng hoá và các quy luật của sản xuất hàng hoá Vấn đề III: Hàng hoá Vấn đề IV: Tiền tệ Vấn đề V: Quy luật giá trị Vấn đề VI: Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản Vấn đề VII: Sự sản xuất giá trị thặng dư là qui luật kinh tế cơ bản (quy luật tuyệt đối).. | Xem..


Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Tập một - Đào Huy Hiệp, Ng. Mạnh Hưởng, ..
Nguồn: Vụ Giáo dục Quốc phòng, 2008
Mã số: 20555 2011 1.2 MB 227 36,715 2  6  
 

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Lời nói đầu Bài 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh Bài 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Bài 4. Chiến.. | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme