Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 98 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Khoa Khoa học cơ bản
Nguồn: Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012
Mã số: 24681 2013 522.7 kB 89 5,043 0  0  
 

Dùng cho hệ cao đẳng kỹ thuật Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chương I. Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.. | Xem..


Bài giảng Chính trị học đại cương - Bùi Trọng Tài – Lê Văn Cảnh
Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, 2011
Mã số: 24666 2013 704.1 kB 74 4,512 1  3  
 

Lời nói đầu Chương 1. Nhập môn chính trị học Chương 2. Khái lược lịch sử tư tưởng và các học thuyết chính trị Chương 3. Quyền lực chính trị Chương 4. Hệ thống chính trị Chương 5. Đảng chính trị Chương 6. Văn hoá chính trị Chương 7. Con người chính trị và thủ lĩnh chính trị Tài liệu tham khảo | Xem..


Sổ tay cán bộ Đoàn trường học - Ban TN trường học
Nguồn: TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 2009
Mã số: 24610 2013 926.2 kB 214 10,335 1  0  
 

Lời nói đầu Phần thứ nhất. Những vấn đề chung về phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn trường học Phần thứ hai. Một số phương pháp và kỹ năng cần thiết của người cán bộ Đoàn trường học Phần thứ ba. Một số nghiệp vụ công tác đoàn trường học Phần thứ tư. Một số văn bản phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học | Xem..


Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 - Đoàn Thị Cẩm Vân
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24596 2013 91.1 kB 97 3,482 1  0  
 

PHẦN THỨ HAI - HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV. Học thuyết giá trị Chương V. Học thuyết giá trị thặng dư Chương VI. Học thuyết về cntb độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước PHẦN THỨ III  - LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Chương VII. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương VIII. Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ.. | Xem..


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần I) - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng
Nguồn: Bài giảng, 2013
Mã số: 24455 2013 346.0 kB 323 12,261 4  0  
 

Chương mở đầu. Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần thứ nhất. Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương 2. Phép biện chứng duy vật Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử | Xem..


Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành - Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 23690 2012 0 18 789 0  0  
 

Unit 1: AN INTRODUCTION INTO MARXISM - LENINISM Unit 2: THE GOAL OF MARXISM - LENINISM Unit 3: COMPONENTS OF MARXISM - LENINISM Unit 4: PHILOSOPHICAL THEORY Unit 5: GOVERNMENT Unit 6: LAW REFERENCES | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng, 2014
Mã số: 23365 2012 90.4 kB 112 2,075 0  1  
 

Lời mở đầu Chương Mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945 - 1975) Chương IV. Đường lối công.. | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS.Trần Mai Ước
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng, 2012
Mã số: 23253 2012 1.7 MB 120 18,378 0  2  
 

Bài 1. Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Bài 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Bài 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân.. | Xem..


Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh
Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2008
Mã số: 23258 2012 816.0 kB 100 13,085 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương 4: Tư.. | Xem..


Giáo trình Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Hữu Vượng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 23011 2012 789.2 kB 130 1,648 0  0  
 

Chương III : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954) Chương IV : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Chương V : Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2002) Chương VI : Những thắng lợi lịch sử và bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 22640 2012 759.5 kB 88 3,826 0  0  
 

Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng. Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.. | Xem..


Bài giảng Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Lại Thị Thúy Nga
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp & Xây dựng, 2010
Mã số: 22629 2012 1.0 MB 149 6,323 0  0  
 

Dùng cho hệ Liên thông Cao đẳng. Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Chương I. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương II. Học thuyết giá trị Chương III. Học thuyết giá trị thặng dư Chương IV. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền vμ chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước Chương V. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vμ cách mạng xã hội chủ.. | Xem..


Tổ chức cơ sở Đảng - Lê Thị Bích Thủy
Nguồn: Giáo án, 2007
Mã số: 22521 2012 156.5 kB 39 16,821 0  0  
 

I. Khái niệm Đảng cộng sản cầm quyền. II. Đặc điểm của Đảng cộng sản cầm quyền. III. Vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị. IV. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản cầm quyền. | Xem..


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Sơn
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, 2011
Mã số: 19290 2011 430.8 kB 125 15,879 3  2  
 

Lời nói đầu Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ.. | Xem..


Giáo án Kỹ năng công tác đội
Nguồn: Giáo án, 2003
Mã số: 20949 2011 128.5 kB 16 15,540 0  0  
 

- Tổ chức hoạt động đội trường học - Triển khai kỹ năng nghi thức đội viên cho BCH CĐ - Chào cờ - quốc ca – đội ca hô đáp khẩu hiệu - Tháo thắt khăn quàng đỏ - cầm cờ - giương cờ - vác cờ - Các động tác tại chỗ - Các động tác di động - Đội hình đội ngũ | Xem..


Chuyên đề Hướng dẫn giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20705 2011 767.4 kB 36 12,636 0  1  
 

1. Hệ thống giao dịch chứng khoán 2. Giao dịch mua bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 3. Giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường OTC 4. Các giao dịch đặc biệt Phụ lục 1: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme