Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 98 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 17487 2011 282.8 kB 39 14,573 1  0  
 

I. Điều kiện ra đời của triết học Mác  1. Điều kiện kinh tế - xã hội  2. Tiền đề lý luận  3. Tiền đề khoa học tự nhiên II. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin   1. Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen  2. Thực chất của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện  3. V.I.Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác  4. Triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 17286 2011 1.5 MB 68 19,488 3  3  
 

Tổng hợp kiến thức cơ bản của môn học. Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954) Chương IV:.. | Xem..


Nhập môn Các Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 17153 2011 65.5 kB 13,066 0  0  
 

I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin và ba bộ phận cấu thành 2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1. Đối tượng và mục đích của việc học tập,.. | Xem..


Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 16706 2011 0 199 21,258 2  0  
 

Chương mở đầu. Nhập môn những nguyên lý cơ bản của CN Mác Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Chương 2. Phép biện chứng duy vật Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử Chương 4. Học thuyết giá trị Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư .. Chương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng | Xem..


Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Giáo án, 2011
Mã số: 16566 2011 914.0 kB 11,629 2  0  
 

Chương I. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chương IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐĐKDT kết hợp SMDT với SMTĐ Chương VI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhân văn văn.. | Xem..


Tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Nguyễn Kim Yến
Nguồn: Trường Đại học Tiền Giang, 2008
Mã số: 15791 2010 59.4 kB 28,668 2  1  
 

Chương I: Mục đích, tính chất, nhiệm vụ của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Chương II. Hệ thống tổ chức của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Chương III. Những nguyên tắc hoạt động của Đội tntp Hồ Chí Minh. Chương IV. Phương pháp công tác Đội tntp Hồ Chí Minh | Xem..


Bài giảng Kinh tế Chính Trị - Trần văn Thắng
Nguồn: Soạn giảng, 2009
Mã số: 15523 2010 1.4 MB 88 23,665 4  2  
 

Bài gảng Kinh tế Chính trị hệ trung cấp. Phần thứ nhất. Những vấn đề chung của kinh tế chính trị Bài 1: Đối tượng, chức năng và phương pháp của kinh tế chính trị. Bài 2: Sơ lược sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị học Bài 3: Nền sản xuất xã hội Bài 4: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa Bài 5:.. | Xem..


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin - Trần Văn Thắng
Nguồn: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng, 2010
Mã số: 15527 2010 611.5 kB 28 23,872 3  2  
 

Phần thứ II - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chương 4. Học thuyết giá trị Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư Chương 6. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước | Xem..


Giáo dục quốc phòng - Trần Minh Khôi,
Nguồn: Trường CĐSP Nghệ An, 2010
Mã số: 15408 2010 110.3 kB 13,728 0  2  
 

Bài 1. Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam Bài 2. Phòng chống địch tiến công bằng hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao Bài 3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng Bài 4. Xây dựng và bảo vệ chủ.. | Xem..


Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
Nguồn: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2010
Mã số: 13380 2010 1.7 MB 122 65,965 7  10  
 

Học phần I: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học Bài 2: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc XHCN Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ vững chắc tổ quốc Vn-XHCN Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ.. | Xem..


Giáo dục Quốc phòng: Bài 7 - Nghệ thuật quân sự Việt Nam - Đào Thành Trung
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13262 2010 17.0 kB 20,233 3  3  
 

1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta 2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo 3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc | Xem..


Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân - Lê Khắc Ngọ
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 12910 2010 16.0 kB 17,887 3  1  
 

Nội dung của bài gồm 3 phần chính: - Phần 1. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới. - Phần 2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới. - Phần 3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh | Xem..


Tập bài giảng Dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Nguồn: Ban tuyên giáo Trung ương, 2010
Mã số: 13117 2010 360.3 kB 96 32,229 8  23  
 

Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bài 3. Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 4. Học tập và làm theo tấm Gương đạo Đức Hồ Chí minh Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam | Xem..


Giáo dục Quốc phòng: Bài 3 - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, anh ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13210 2010 14.0 kB 22,362 2  5  
 

1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 3. Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay | Xem..


Giáo dục Quốc phòng: Bài 11 - Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN - ThS. Ngô Mạnh Phụng
Nguồn: Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2010
Mã số: 13107 2010 130.7 kB 16,645 1  2  
 

1. Tác động của các thành tựu KHCN hiện đại trong quân sự 2. Khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí CNC | Xem..


Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 12966 2010 286.2 kB 23,448 4  8  
 

I- Chiến lược "DBHB", BLLD của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. II- Những biện pháp chủ yếu góp phần làm thất bại chiến lược "DBHB", BLLD của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme