Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Chính trị - Tư tưởng
 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Chính trị - Tư tưởng
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Chính trị - Tư tưởng | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 98 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Kinh tế chính trị - Hà Xuân Vấn, Lê Đình Vui, Trần Xuân Châu
Nguồn: Trường Đại học Hà Hoa Tiên, 2006
Mã số: 12902 2010 719.2 kB 68 21,491 1  1  
 

Phần I - Nhập môn kinh tế chính trị Phần II - Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Phần III - Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | Xem..


Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Bài giảng, 2005
Mã số: 12884 2010 1.3 MB 360 17,788 12  1  
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí.. | Xem..


Chủ nghĩa Xã hội Khoa học - Lê Thị Kim Phương, Lương Thị Cảnh, Ngô Văn Quý
Nguồn: Trường Đại học Hà Hoa Tiên, 2008
Mã số: 12900 2010 878.7 kB 72 14,704 1  0  
 

I. Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa II. Vị trí, chức năng và ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa xã hội khoa học III. Xã hội xã hội chủ nghĩa IV. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân V. Cách mạng xã hội chủ nghĩa VI. Thời đại ngày nay VII. Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa VIII. Liên minh giữa công nhân với nông.. | Xem..


Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009
Mã số: 12953 2010 1.6 MB 125 46,103 37  1  
 

Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1954) Chương V. Đường lối.. | Xem..


Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần II)
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 10872 2010 214.4 kB 30,009 6  0  
 

Dành cho khối ngành kinh tế. Chương III. Hàng hoá và tiền tệ Chương IV. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản Chương V. Tuần hoàn và chu chuyển tư bản Chương VI. Tái sản xuất tư bản xã hội Chương VII. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư Chương VIII. Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc.. | Xem..


Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trị
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 10582 2010 714.0 kB 89 37,019 6  1  
 

Dành cho các bạn đang ôn thi Cao học ngành kinh tế. Vấn đề I: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Vấn đề II: Sản xuất hàng hoá và các quy luật của sản xuất hàng hoá Vấn đề III: Hàng hoá Vấn đề IV: Tiền tệ Vấn đề V: Quy luật giá trị Vấn đề VI: Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản Vấn đề VII: Sự sản xuất giá trị thặng dư là qui luật kinh tế cơ bản (quy luật tuyệt đối).. | Xem..


Văn kiện Đảng trong dạy - học lịch sử - TS. Đỗ Hồng Thái - TS. Bùi Thị Thu Hà
Nguồn: Nxb Sư phạm, 2010
Mã số: 10690 2010 1.7 MB 168 13,833 0  0  
 

Chương 1. Văn kiện Đảng (VKĐ) và việc sử dụng VKĐ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông Chương 2. Những vấn đề lịch sử trong VKĐ được sủ dụng trong dạy học ở trường PT Chương 3. Phương pháp sử dụng VKĐ trong dạy học lịch sử ở truờng phổ thông Kết luận | Xem..


Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần II) - Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phan, Tô Đức Hạnh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2010
Mã số: 10792 2010 1.2 MB 192 26,566 4  0  
 

Tài liệu hướng dẫn học tập. Lời nói đầu Chương X: Lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất cộng sản Chủ nghĩa Chương XI: Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam Chương XII: Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam Chương XIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ.. | Xem..


Sự hình thành chủ nghĩa khu vực của Asean - Nguyễn Ngọc Dung
Nguồn: Trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM, 2010
Mã số: 11763 2010 761.3 kB 201 13,776 2  0  
 

Chương 1: Khái luận về chủ nghĩa khu vực Chương 2: Sự hình thành chủ nghĩa khu vực của Asean Chương 3: Chủ nghĩa khu vực Asean: cơ hội và thách thức Kết luận Phụ lục | Xem..


Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phần I) - Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phan, Tô Đức Hạnh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2010
Mã số: 11764 2010 1.2 MB 182 25,620 3  3  
 

Tài liệu hướng dẫn học tập. Lời nói đầu Chương I: Đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin Chương II: Sản xuất và tái sản xuất Chương III: Hàng hoá và tiền tệ Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản Chương V: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản Chương VI: Tái sản xuất xã hội Chương.. | Xem..


Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 7645 2010 1.1 MB 18,122 1  1  
 

Lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn. - Truyền thống Đoàn - Mục đích của Đoàn - Tính chất của Đoàn - Chức năng của Đoàn - Vị trí – vai trò của Đoàn - Nguyên tắc tổ chức của Đoàn - Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên - Đoàn qua các kì đại hội - Mục tiêu, phương hướng công tác đoàn đến 2010 | Xem..


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Dương Thị Dung
Nguồn: Tự soạn từ nhiều nguồn giáo trình
Mã số: 34591 2010 660.4 kB 61 78,489 37  18  
 

Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng Chương II. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV. Đường lối công nghiệp hoá .. | Xem..


Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Dương Thị Dung
Nguồn: Tự soạn từ nhiều nguồn giáo trình
Mã số: 34590 2010 645.3 kB 65 33,261 14  5  
 

Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) Chương II. Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp mỹ (1945 – 1954) Chương IV. Sự nghiệp cách mạng XNCH ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Chương V. Cả nước quá độ đi lên CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 –.. | Xem..


Đề cương Ôn tập giáo dục quốc phòng - Trường ĐH Sài Gòn
Nguồn: Trương Võ Ngọc Châu, 2010
Mã số: 10709 2010 261.5 kB 30,373 2  3  
 

Tài liệu gồm 26 câu hỏi và gợi ý trả lời môn Giáo dục quốc phòng. | Xem..


Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân - Vũ Ngọc Bình
Nguồn: Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, 2008
Mã số: 10139 2009 144.9 kB 187 20,262 2  4  
 

Tập bài giảng về nghiệp vụ công tác xây dựng Hội được biên soạn theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IV, trên cơ sở một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và những bài giảng cho học viên các lớp bồi dưỡng trong những năm gần đây, được tái bản lần thứ 2.. | Xem..


Nội dung, phương pháp thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mười
Nguồn: Trường Lê Duẩn, 2009
Mã số: 5170 2009 121.6 kB 13,242 1  3  
 

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có khả năng: - Hiểu rõ nội dung cơ bản của chương trình RLĐV. - Biết các phương pháp triển khai, thực hiện chương trình RLĐV. - Vận dụng tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình RLĐV tại cơ sở. | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme