Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Khoa học xã hội » Tâm lý học
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Tâm lý học | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 107 mục.
1234567
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Quản trị hành vi khách hàng
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 17567 2011 6.5 MB 131 11,844 0  0  
 

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi khách hàng cá nhân Văn hoá ảnh hưởng tới hành vi Văn hoá ảnh hưởng tới hàng hoá và dịch vụ Văn hoá ảnh hưởng tới truyền thông Tầng lớp xã hội và giá cả Các yếu tố xã hội khác ảnh hưởng tới hành vi mua sắm Các yếu tố cá nhân ảnh hưởng tới hành vi khách hàng .. Vấn đề marketing.. | Xem..


Giáo trình Tâm lý học xã hội - ThS. Vũ Mộng Đóa
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2010
Mã số: 14309 2010 1.1 MB 116 24,451 7  1  
 

Lời mở đầu Chương 1. Tâm lý học xã hội là một khoa học Chương 2. Các hiện tượng tâm lý xã hội Chương 3. Tâm lý nhóm nhỏ Tài liệu tham khảo | Xem..


Tâm lý học phát triển - TS. Trương Thị Khánh Hà
Nguồn: Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG HN, 2010
Mã số: 14070 2010 2.7 MB 199 28,539 8  2  
 

Mở đầu Chương I - Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu Chương II - Một số cách tiếp cận đối với sự phát triển tâm lý con người Chương III - Sự phát triển trong bào thai và sinh con Chương IV - Sự phát triển tâm lý của trẻ từ 0 đến 3 tuổi Chương V - Sự phát triển tâm lý trẻ em từ 3 đến 6 tuổi (tuổi mẫu giáo) Chương VI - Sự phát triển tâm.. | Xem..


Bài giảng Tâm lý học phát triển - TS. Trương Thị Khánh Hà
Nguồn: Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG HN, 2010
Mã số: 13920 2010 13.3 MB 649 27,692 10  3  
 

Mở đầu Chương I - Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu Chương II - Một số cách tiếp cận đối với sự phát triển tâm lý con người Chương III - Sự phát triển trong bào thai và sinh con Chương IV - Sự phát triển tâm lý của trẻ từ 0 đến 3 tuổi Chương V - Sự phát triển tâm lý trẻ em từ 3 đến 6 tuổi (tuổi mẫu giáo) Chương VI - Sự phát triển tâm lý.. | Xem..


Tâm lý học đại cương - Nguyễn Thị Đỗ Quyên
Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại, 2010
Mã số: 13728 2010 2.2 MB 17,727 9  2  
 

Chương 1. Khái quát về khoa học tâm lý Chương 2. Cơ sở và sự hình thành, phát triển của tâm lý Chương 3. Hoạt động nhận thức Chương 4. Tình cảm và ý chí Chương 5. Nhân cách Chương 6. Một số hiện tượng tâm lý xã hội | Xem..


Ôn tập Tâm lý học đại cương - Nguyễn Thị Đỗ Quyên
Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại, 2010
Mã số: 13737 2010 142.7 kB 17,546 1  0  
 

Chương 1. Khái quát về khoa học tâm lý Chương 2. Cơ sở và sự hình thành, phát triển của tâm lý Chương 3. Hoạt động nhận thức Chương 4. Tình cảm và ý chí Chương 5. Nhân cách Câu hỏi Ôn tập tâm lý học Hướng dẫn Ôn tập một số vấn đề (11 hỏi-đáp) | Xem..


Tâm lý học giao tiếp - Nguyễn Thị Đỗ Quyên
Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại, 2010
Mã số: 12898 2010 1.2 MB 23,222 17  6  
 

Bài mở đầu. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu TLH giao tiếp Bài 1. Tâm lý và tâm lý cá nhân Bài 2. Cấu trúc và cơ sở tâm lý xã hội của hoạt động giao tiếp Bài 3. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | Xem..


Tâm lý học thương mại - Nguyễn Thị Đỗ Quyên
Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại, 2010
Mã số: 12915 2010 1.5 MB 16,199 9  0  
 

Mở đầu. Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu học phần Chương 1. Tâm lý và tâm lý cá nhân Chương 2. Giao tiếp trong hoạt động kinh doanh Chương 3. Tâm lý trong hoạt động kinh doanh | Xem..


Tâm lý học trẻ em - Tổ Tâm lý học
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2007
Mã số: 12828 2010 828.9 kB 63 20,441 4  1  
 

Chương I: Những vấn đề chung của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Chương II: Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học Chương III: Tâm lý học dạy học tiểu học Chương IV: Tâm lý học giáo dục đạo đức Chương V: Tâm lý học nhân cách người giáo viên tiểu học Tài liệu tham khảo | Xem..


Tâm lý học xã hội và Tâm lý học giao tiếp sư phạm - Tổ Tâm lý học
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 12866 2010 831.2 kB 89 40,500 12  4  
 

Chương I. Tâm lý học xã hội là một khoa học. Chương II. Các hiện tượng tâm lý xã hội và quy luật hình thành Chương III. Quan hệ xã hội và quan hệ liên nhân cách Chương IV. Nhóm và tập thể trong hoạt động của nhà trường Chương V. Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm Chương VI. Nguyên tắc và phong cách giao tiếp sư phạm Bài tập thực.. | Xem..


Tâm lý học đại cương - Tổ Tâm lý học
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 12164 2010 776.5 kB 49 15,049 5  1  
 

Chương một. Tâm lý học là một khoa học Chương hai. Sự hình thành và phát triển của tâm lý - ý thức Chương ba. Hoạt động nhận thức Chương bốn. Ngôn ngữ và nhận thức Chương năm. Tình cảm và ý chí Chương sáu. Nhân cách và thuộc tính tâm lý của nhân cách Chương bảy. Ngôn ngữ và nhận thức | Xem..


Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm - Tổ Tâm lý học
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2007
Mã số: 12148 2010 815.2 kB 68 23,250 13  1  
 

Chương một. Những vấn đề chung của tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Chương hai. Đặc điểm tâm lý tuổi học sinh trung học cơ sở Chương ba. Đặc điểm tâm lý tuổi học sinh trung học phổ thông Chương bốn. Tâm lý học dạy học Chương năm. Tâm lý học giáo dục đạo đức Chương sáu. Tâm lý học nhân cách người giáo viên Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Tâm lý học - ThS. Đỗ Thị Cúc
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 8043 2009 1.8 MB 60 18,367 6  0  
 

Phần 1 - Vấn đề chung về tâm lý & tâm lý học A. Tâm lý và tâm lý học B. Các mặt cơ bản của đời sống tâm lý người C. Nhân cách & sự hình thành nhân cách Phần 2 - Giao tiếp sư phạm | Xem..


Giáo trình Tâm lý học đại cương - Phạm Hoàng Tài
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt
Mã số: 11523 2010 1.3 MB 119 23,930 10  3  
 

Chương 1: Dẫn nhập tâm lý học Chương 2: Cơ sở sinh lý học và cơ sở xã hoi ca tâm lý học Chương 3: Cảm giác – Tri giác Chương 4: Ý thức – Vô thức Chương 5: Trí nhớ - Tưởng tưởng Chương 6: Tư duy – Ngôn ngữ - Trí thông minh Chương 7: Động cơ và xúc cảm Chương 8: Ý chí và hành động ý chí Chương 9: Nhân.. | Xem..


Tâm lý du lịch
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11004 2010 759.0 kB 52 21,059 11  1  
 

Chương I. Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học Chương II. Các hiện tượng tâm lý xã hội trong du lịch Chương III. Tâm lý du khách Chương IV. Những vấn đề chung về giao tiếp Chương V. Giao tiếp trong du lịch Chương VI. Những phẩm chất cần có của nhân viên du lịch Tài liệu tham khảo | Xem..


Hành vi tổ chức - Th.S Tạ Thị Hồng Hạnh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2002
Mã số: 11169 2010 1.0 MB 180 30,001 7  0  
 

Bài 1: Nhập môn hành vi tổ chức PHẦN I: Cấp độ cá nhân Bài 2: Cơ sở của hành vi cá nhân Bài 3: Nhận thức, giá trị, thái độ và sự hài lòng trong công việc Bài 4: Động viên người lao động PHẦN II: Cấp độ nhóm Bài 5: Cơ sở hành vi của nhóm Bài 6: Truyền thông trong nhóm và trong tổ chức Bài 7: Nghệ thuật lãnh đạo,.. | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme