Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Khoa học quản trị
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Khoa học quản trị | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 48 mục.
123
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Giáo trình Quản trị học
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 27517 2016 707.8 kB 86 4,992 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra | Xem..


Các nguyên tắc quản trị công ty
Nguồn: OECD, 2004
Mã số: 24426 2015 452.2 kB 74 11,108 1  0  
 

Phần một. Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD I. Đảm bảo Cơ sở cho một Khuôn khổ Quản trị Công ty Hiệu quả II. Quyền của Cổ đông và các Chức năng Sở hữu Cơ bản III. Đối xử Bình đẳng đối với Cổ đông IV. Vai trò của các Bên có Quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty V. Công bố Thông tin và Tính minh bạch VI. Trách nhiệm của Hội đồng Quản.. | Xem..


Đề cương môn Logistics
Nguồn: Sưu tầm, 2017
Mã số: 26336 2015 23.8 kB 8 4,783 0  0  
 

Câu 1: Logistics là gì? Vai trò đối với nền kinh tế quốc dân và với doanh nghiệp ? Câu 2: Phân loại Logistics ? Câu 3: Các xu hướng phát triển của Logistics ? Câu 4: Vận đơn là gì ? phân biệt vận đơn hoàn hảo và vận đơn không hoàn hảo ? .. Câu 7 : Hiểu biết về các loại kho? | Xem..


Cẩm nang Quản trị công ty
Nguồn: Chương trình Tư vấn của IFC, 2010
Mã số: 25652 2014 2.7 MB 618 8,839 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty Chương 4: Hội đồng quản trị Chương 5: Bộ máy điều hành Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông Chương 8: Đại hội đồng cổ đông Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty Chương 10: Cổ tức Chương 11: Ý nghĩa của.. | Xem..


Trắc nghiệm Quản trị sản xuất và dịch vụ
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 24817 2014 618.9 kB 291 6,100 0  0  
 

Tổng hợp trắc nghiệm có đáp án. Chương 1: Tổng quát về quản trị sản xuất và dịch vụ Chương 2: Dự báo Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị. Chương 4: Xác định địa điểm của công ty Chương 5: Hoạch định chiến lược tổng hợp. Chương 6: Hoạch định lập trình sản xuất. Chương 7: Quản trị hàng tồn kho. Chương 8: Bố trí mặt bằng. Chương 9: Hoạch định nhu cầu vật.. | Xem..


Phần bài tập – Nguyên lý thống kê - Nguyễn Thị Anh Thư
Nguồn: K21A-Quản trị kinh doanh - HN, 2010
Mã số: 20413 2011 417.5 kB 14 26,178 1  1  
 

Gồm 12 bài tập tham khảo môn Nguyên lý thống kê, có lời giải chi tiết. | Xem..


Hệ thống sản xuất tức thời (JIT)
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 20629 2011 113.3 kB 4 12,599 0  1  
 

"Chiến lược Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: "đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm". Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. Các quy trình không tạo ra giá trị gia tăng phải bỏ. Điều này cũng đúng với giai đoạn cuối cùng của.. | Xem..


A Guide to the Project Management Body of Knowledge - 3Ed
Nguồn: PMI, 2004
Mã số: 19954 2011 7.5 MB 400 10,213 1  0  
 

Đây là quyển khá hay về quản lý dự án của PMI. Preface The Project Management Framework The Standard for Project Management of a Project The Project Management Knowledge Areas | Xem..


Ôn tập Quản lý văn phòng
Nguồn: Sưu tập, 2003
Mã số: 18790 2011 149.0 kB 9,982 0  0  
 

Đề cương ôn tập Quản lý văn phòng. - Văn Phòng (10 câu) - Công tác văn thư (10 câu) - Công tác lưu trữ (9 câu) | Xem..


Hướng dẫn ôn tập Quản trị rủi ro
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 17595 2011 139.0 kB 8,572 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2. nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro . Chương 3. Kiểm soát & tài trợ R. Chương 4 QTRR nhân lực Chương 5. QT RR tài sản | Xem..


Ngân hàng câu hỏi marketing dịch vụ
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 18169 2011 86.0 kB 12,598 0  0  
 

Dành cho đối tượng đại học từ xa, thời lượng 60 tiết – 4 tín chỉ. I. Loại câu hỏi 2 điểm II. Loại câu hỏi 3 điểm III. Loại câu hỏi 5 điểm | Xem..


Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị ngoại thương
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 17068 2011 113.0 kB 17 6,452 0  0  
 

Tài liệu gồm 55 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương. 1. Giấy phép xuất khẩu: .. 2. Câu nào sau đây đúng nhất, giấy phép xuất khẩu: .. 3. Tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng xuất khẩu: .. .. 55. Khiếu nại bảo hiểm. Hồ sơ khiếu nại gồm: .. | Xem..


Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị dự án
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, 2010
Mã số: 16273 2010 400.0 kB 33 14,218 0  2  
 

Gồm 325 câu trắc nghiệm. 1. Một chuỗi hành động để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ độc nhất được thực hiện theo những ngày mô tả rõ ràng ? 2. Điều gì sau đây là một phần của quá trình hoạt động ? 3. Trong các điều sau đây , cái nào là ví dụ tốt nhất cho tiến hành kĩ lưỡng ? 4. Các câu dưới đây , điều nào không đặc trưng cho quản lý dự án.. | Xem..


Bài tập Quản trị rủi ro
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 15569 2010 365.0 kB 15,958 3  3  
 

Bài tập và bài giải Quản trị rủi ro. • Đo lường rủi ro • Ước lượng các phân phối tổn thất • Rủi ro tài sản • Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính • Lý thuyết danh mục bảo hiểm và quản trị rủi ro • Lý thuyết về thị trường vốn • Đánh giá doanh nghiệp và đo lường tổn thất .. | Xem..


Quản Trị Thương Hiệu - Lê Thái Cường, MBA
Nguồn: Trường Đại học Đồng Tháp, 2010
Mã số: 14974 2010 424.3 kB 15,651 6  1  
 

Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu Chương 2: Vốn thương hiệu định hướng khách hàng Chương 3: Định vị thương hiệu và giá trị Chương 4: Chọn các yếu tố thương hiệu để xây dựng vốn thương hiệu Chương 5: Thiết kế các chương trình Marketing nhằm xây dựng vốn thương hiệu Chương 6: Truyền thông hợp nhất trong xây dựng vốn thương hiệu Chương 7: Phát triển hệ thống đo lường và quản trị vốn.. | Xem..


Integrating ERP, CRM, Supply Chain Management, and Smart Materials - Dimitris N. Chorafas
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13624 2010 3.4 MB 246 12,469 1  1  
 

Tích hợp hệ thống ERP, CRM, quản lý chuỗi cung ứng, và các yếu tố thông minh. Phần I - Kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, chuỗi cung cấp, và quản lý quan hệ khách hàng Phần II - Điều kiện cho việc tổ chức yếu tố thông minh, tự động phát hiện, và đảm bảo chất lượng Phần III - Kiểm soát báo cáo kế toán và kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme