Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Khoa học quản trị
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Khoa học quản trị | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 449 mục.
123 ... 272829
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Bài giảng Quản lý tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Vũ Lệ Hằng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2011
Mã số: 21103 2011 566.3 kB 158 25,007 1  1  
 

Chương 1. Chính sách quản lý vốn lưu động. Chương 2. Quản lý tiên và chứng khoán khả thị. Chương 3. Quản lý hàng lưu kho (Inventory Management) Chương 4. Quản lý tín dụng thương mại Chương 5. Huy động nguồn tài chính ngắn hạn (Short-term Financing) | Xem..


Bài Giảng Quản Lý Dự án Xây dựng - TS.Nguyễn Duy Long, Đào Thị Xuân Lan
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, 2009
Mã số: 21436 2012 4.3 MB 313 26,829 1  1  
 

Chương 1: Các Khái Niệm về QLDA Chương 2: Hình Thành Dự án Chương 3: Xác Định Chi Phí Dự án Chương 4: Hoạch Định Dự án Chương 5: Tiến Độ của Dự án Chương 6: Theo Dõi và Kiểm Soát Dự Án Chương 7: Giai Đoạn Thi Công Chương 8: Hoàn Thành Dự án | Xem..


Bài giảng Quản lý chất lượng - ThS. Dương Mạnh Cường
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 20586 2011 3.5 MB 68 24,968 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về chất lượng Chương 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng Chương 3. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn **Kèm theo bài giảng PPT. | Xem..


Bài giảng Quản trị bán hàng - ThS. Trần Phi Hoàng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2008
Mã số: 36400 2012 116.1 kB 162 27,021 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan về môn học quản trị bán hàng Chương 2. Một số khái niệm liên quan đến hoạt động bán hàng Chương 3. Chiến thuật chào hàng – các bước bán hàng Chương 4. Một số kỹ năng bán hàng & quản lý bán hàng Chương 5. Một số nội dung về công tác tổ chức & quản trị bán hàng | Xem..


Tâm lý học quản lý - ThS. Đinh Công Dũng
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2011
Mã số: 22806 2012 638.2 kB 62 25,304 4  2  
 

Chương 1: Tổng quan về tâm lý học quản lý Chương 2: Hoạt động quản lý Chương 3: Đặc điểm tâm lý cá nhân và xã hội của đối tượng quản lý Chương 4: Đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo Chương 5: Giao tiếp trong hoạt động quản lý Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị học quốc tế - NGUYEN HUU LAM
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 9542 2009 330.0 kB 43,007 13  1  
 

Chương 1: Bản chất và vai trò của quản trị quốc tế Chương 2: Môi trường kinh doanh toàn cầu Chương 3: Một số nội dung cơ bản của quá trình quản trị quốc tế Chương 4: Thành lập các liên doanh quốc tế | Xem..


Bài giảng Hệ thống hoạch định sản xuất
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 2160 2009 491.5 kB 28,755 17  1  
 

Hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính. - Hoạch định công suất dài hạn - Hoạch định tổng hợp - Lịch trình Sản xuất Chính - Hệ thống hoạch định và kiểm soát sản xuất | Xem..


Bài giảng Quản trị Doanh nghiệp đại cương - PGS.TS .Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, 2003
Mã số: 34884 2011 724.6 kB 86 16,859 1  1  
 

Bài giảng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Mỏ. Lời nói đầu Chương I. Hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Chương II. Những đặc điểm chung của doanh nghiệp Chương III Quản trị doanh nghiệp và các chức năng của quản trị doanh nghiệp Chương IV. Sự vận dụng các quy luật, nguyên tắc và phương pháp trong quản trị doanh nghiệp Chương V. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản trị doanh nghiệp Chương.. | Xem..


Bài giảng Quản trị học - TS. Huỳnh Thanh Tú, ThS. Nguyễn thị Kim Oanh
Nguồn: Khoa Kinh tế, ĐHQG Tp.HCM, 2006
Mã số: 19064 2011 2.1 MB 330 12,958 0  1  
 

Chương 1. Bản chất - Đối tượng - Nội dung nghiên cứu. Chương 2. Sự phát triển lý thuyết quản trị. Chương 3. Môi trường quản trị. Chương 4. Thông tin trong quản trị. Chương 5. Ra quyết định. Chương 6. Hoạch định. Chương 7. Tổ chức. Chương 8. Lãnh đạo. Chương 9. Kiểm tra. | Xem..


Bài giảng Quản trị học - Võ Thiện Chín - Lê Nguyễn Dự Thư
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 19293 2011 794.0 kB 90 12,945 2  1  
 

Chương 1- Đại cương về Quản trị và Quản trị học Chương 2- Khái quát sự phát triển của lí thuyết quản trị . Chương 3- Công tác nhân sự của Nhà quản trị Chương 4- Công tác hoạch định của Nhà quản trị. Chương 5- Công tác tổ chức của Nhà quản trị . Chương 6- Công tác lãnh đạo của Nhà quản trị Chương 7- Công tác Kiểm tra của Nhà quản trị. Chương 8- Truyền.. | Xem..


Giáo trình Quản trị nhân lực
Nguồn: Trường Đại học kinh tế Huế, 2006
Mã số: 19888 2011 1.3 MB 234 18,803 4  1  
 

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Chương I. Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức Chương II. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức PHẦN II - KẾ HOẠCH HÓA VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC Chương III. Thiết kế và phân tích công việc Chương IV. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực Chương V. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực Chương VI. Bố trí.. | Xem..


Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Huỳnh Đức Lộng
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21892 2012 1.3 MB 75 21,445 0  1  
 

Chương 1: Đối tượng - nhiệm vụ và phương pháp phân tích Chương 2: Phân Tích Tình Hình Sản Xuất Chương 3: Phân tích tình hình giá thành Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính | Xem..


Bài giảng Quản trị học đại cương - ThS. Vũ Lệ Hằng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2008
Mã số: 16409 2011 1.1 MB 354 7,701 0  2  
 

Chương 1. Quản trị và môi trường quản trị Bài 1. Giới thiệu chung về quản trị học Bài 2. Môi trường Quản trị Chương 2. Quản trị công việc và các tổ chức Bài 3. Chức năng hoạch định và hoạch định chiến lược Bài 4. Chức năng tổ chức Bài 5. Ra quyết định và kiểm tra Chương 3. Quản trị con người trong các tổ chức Bài 6. Động cơ làm việc của các cá nhân Bài.. | Xem..


Bài giảng Quản trị thương hiệu - Vũ Thị Tuyết
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2008
Mã số: 21236 2012 2.6 MB 229 16,838 0  2  
 

Chương 1: Nhận thức chung về thương hiệu Chương 2: Tầm nhìn thương hiệu-Sứ mạng thương hiệu-Định vị thương hiệu Chương 3: Thiết kế thương hiệu, bảo vệ thương hiệu Chương 4: Quảng bá thương hiệu Chương 5: Khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại Chương 6: Định giá thương hiệu, đánh giá thương hiệu Chương 7: Thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế | Xem..


Bài giảng Marketing - PGS.TS. Ngô Thế Bính
Nguồn: Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2007
Mã số: 6583 2012 909.7 kB 92 15,622 1  1  
 

Dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp mỏ. Mở đầu Chương 1. Những kiến thức chung về Marketing. Chương 2. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp. Chương 3. Xây dựng chiến lược và sách lược Marketing. Chương 4. Tập trung hóa chức năng Marketing ở doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo Hướng dẫn làm bài tập | Xem..


Bài giảng Quản trị học - ThS. Bùi Xuân Diễn
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21760 2012 1.4 MB 84 15,660 0  1  
 

Chương I. Những vấn đề chung của quản trị Chương II. Sự phát triển của các lý thuyết quản trị Chương III. Chức năng hoạch định Chương IV. Chức năng tổ chức Chương V. Chức năng điều khiển Chương VI. Chức năng kiểm tra – Kiểm soát Chương VII. Phá sản và cứu nguy phá sản | Xem..

123 ... 272829
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme