Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Khoa học quản trị
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Khoa học quản trị | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 449 mục.
123 ... 272829
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Giáo trình Quản trị học đại cương
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 3062 2008 6.2 MB 190 124,050 139  80  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị học Chương 2. Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị Chương 3. Môi trường quản trị Chương 4. Thông tin quản trị Chương 5. Quyết định quản trị Chương 6. Hoạch định Chương 7. Tổ chức Chương 8. Lãnh đạo Chương 9. Kiểm tra Tài Liệu Tham Khảo | Xem..


Quản trị nguồn nhân lực
Nguồn: Học Viện Bưu chính Viễn thông Tp.HCM, 2008
Mã số: 3768 2008 1.9 MB 205 112,828 205  100  
 

Chương 1: Khái quát về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Doanh nghiệp với chức năng quản trị nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích và thiết kế công việc Chương 4: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Chương 5: Thu hút và tuyển dụng nhân lực Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương 7: Tạo động lực làm việc cho người lao động Chương 8: Tổ chức quá trình lao.. | Xem..


Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1844 2008 389.6 kB 86 98,475 202  78  
 

Phần một: Tổng quát Chương 1: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sư Chương 3: Phân tách công việc Phần hai: Hoạch định, Tuyển mộ, Tuyển chọn nhân viên Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự Chương 5: Tuyển mộ nhân viên Chương 6: Tuyển chọn nhân viên Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự Chương 7: Hội nhập vào.. | Xem..


Quản trị học - Thân Tôn Trọng Tín
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 6558 2008 653.4 kB 122 96,111 86  14  
 

Chương I. Những vấn đề chung của quản trị Chương II. Sự phát triển của các lý thuyết quản trị. Chương III. Chức năng hoạch định Chương IV. Chức năng tổ chức Chương V. Chức năng điều khiển Chương VI. Chức năng kiểm tra – kiểm soát Chương VII. Phá sản và cứu nguy phá sản | Xem..


Quản trị học
Nguồn: ĐH Kinh tế Đà Nẵng, 2008
Mã số: 8823 2008 5.2 MB 297 94,360 144  29  
 

Chương I - Quản trị và nhà quản trị Chương II - Sự phát triển của tư tưởng quản trị Chương III - Môi trường của tổ chức Chương IV - Hoạch định và chiến lược Chương V - Ra Quyết định Chương VI - Tổ chức Chương VII - Quản trị nguồn nhân lực Chương VIII - Động cơ thúc đẩy Chương X - Lãnh đạo Chương X - Truyền thông trong tổ chức Chương XI - Quản lí nhóm làm việc Chương XII - Kiểm tra Chương XIII - Quản trị sự thay.. | Xem..


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Phạm Thế Anh
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 9780 2009 788.0 kB 250 77,687 58  8  
 

Bài 1: Nhập môn Quản trị nguồn nhân lực (NNL) Bài 2: Phương pháp Quản trị NNL và các yếu tố ảnh hưởng Bài 3: Phân tích công việc Bài 4: Hoạch định NNL Bài 5: Tuyển dụng Bài 6: Đào tạo và phát triển NNL Bài 7: Đánh giá thành tích nhân viên Bài 8: Tạo động lực làm việc Bài 9: Quan hệ lao động | Xem..


Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 4355 2009 166.1 kB 72,917 120  19  
 

Bài 1: Những vấn đề chung Bài 2: Vốn cố định của doanh nghiệp Bài 3: Vốn lưu động của doanh nghiệp Bài 4: Chi phí sản xuất và tính giá thành Bài 5: Doanh thu và lợi nhuận Bài 6: Đầu tư dài hạn Bài 7: Kế hoạch tài chính và Phân tích báo cáo tài chính | Xem..


Lập và thẩm định dự án đầu tư - PGS-TS Nguyễn Văn Hiệp
Nguồn: Đại học Mở, 2008
Mã số: 3459 2008 204.0 kB 71,974 214  71  
 

I. Những vấn đề pháp lý liên quan II. Lập dự án đầu tư III. Chủ đầu tư IV. Các bước thiết kế V. Thẩm định DA ĐT VI. Điều chỉnh DA ĐT VII. Thẩm định TK-TDT-DT VIII. Nguyên tắc lập và QL CP IX. Vấn đề năng lực tổ chức tư vấn X. Những vấn đề còn bất cập, tồn tại khi lập DAĐT, thẩm định XI. Những vấn đề bất cập, tồn tại khi thẩm định TK – TDT – DT XII. Những ví dụ về “thất thoát – lãng.. | Xem..


Hoạch định nguồn nhân lực - TS. Lê Quân
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2008
Mã số: 7293 2008 997.7 kB 51 71,539 76  11  
 

Các nội dung cần nắm bắt được: 1. Nhận dạng các lợi thế và sự cần thiết phải có sự hoà đồng giữa HDR và QT chiến lược. 2. Cung cấp các cách tiếp cận định tính và định lượng về HĐNNL. 3. Liệt kê các danh sách các phương pháp dự báo nguồn nhân lực. 4. Các giải pháp đáp ứng về nhân lực trong dài hạn. 5. Các biện pháp về NNL về ngắn hạn. | Xem..


Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng - Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 390 2008 404.3 kB 64 71,402 138  21  
 

Chương i. Ra đời và phát triển của tài chính bản chất và chức năng của tài chính. Chương ii. Hệ thống tài chính. Chương iii. Thị trường tài chính. Chương iv. Tổ chức và quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương v : Vốn kinh doanh của doanh nghiệp Chương vi: Thu nhập - chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương vii: Kế hoạch hoá tài chính.. | Xem..


Bài giảng Kế toán quản trị - Huỳnh Lợi
Nguồn: Trường Đại Học Kinh Tế, 2007
Mã số: 8391 2009 896.0 kB 66,646 77  19  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2. Phân loại chi phí Chương 3. Dự toán ngân sách hoạt động Chương 4. Bộ phận và báo cáo bộ phận Chương 5. Phân tích biến động chi phí Chương 6. Đánh giá trách nhiệm quản lý Chương 7. Phân tích mối quan hệ C-V-P Chương 8. Định giá bán sản phẩm Chương 9. Thông tin thích hợp quyết định kinh.. | Xem..


Marketing căn bản - Nguyễn Thượng Thái
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 992 2008 2.3 MB 236 66,061 166  81  
 

Chương i Bản chất của marketing mục tiêu Chương ii Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương iii Môi trường Marketing ch ương iv Phân đoạn thị trường. thị trường mục tiêu định vị sản phẩm Chương v Hành vi của khách hàng Chương vi Các quyết định về sản phẩm Chương vii Các quyết định về giá cả Chương viii Các quyết định về phân phối Chương ix Các quyết định về xúc.. | Xem..


Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương - Trương Chí Tiến, Nguyễn Văn Duyệt
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ
Mã số: 1227 2007 4.3 MB 157 65,362 102  39  
 

Giáo trình QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐẠI CƯƠNG được viết cho sinh viên ngoài ngành kinh tế, đề cập đến những vấn đề cơ bản và những vấn đề cụ thể phải giải quyết trong quá trình quản trị sản xuất. Cuối mỗi chương có một số bài tập giải mẫu và nhiều bài tập tự giải với hy vọng giúp cho sinh viên có thêm tài liệu tham khảo trong học tập. Chương 1: Giới thiệu về quản trị sản xuất Chương 2: Dự.. | Xem..


Thống kê doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1672 2008 116.1 kB 62,165 122  70  
 

Phần I – Lý thuyết thống kê Chương 1 - Các phương pháp trình bày số liệu thống kê Chương 2 - Các mức độ của hiện tượng thống kê Chương 3 - Điều tra chọn mẫu Chương 4 - Tương quan và hồi quy Chương 5 - Dãy số thời gian Chương 6 - Chỉ số trong thống kê Phần II: Thống kê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương 7 - Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giới thiệu Chương 8 - Thống.. | Xem..


Quản trị kinh doanh quốc tế - Hà Văn Hội
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2008
Mã số: 4034 2008 1.9 MB 182 62,027 162  30  
 

Chương 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế Chương 2. Môi trường kinh doanh quốc tế Chương 3. Các định chế và các chủ thể trong kinh doanh quốc tế Chương 4. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế Chương 5. Thương mại quốc tế Chương 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 7. Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế Chương 8. Kinh doanh các dịch vụ quốc tế Chương 9. Chiến lược kinh doanh quốc tế Chương 10. Giao dịch,.. | Xem..


Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 822 2008 979.1 kB 37 60,698 287  74  
 

Chương 1: Đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình sản xuất của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả kinh doanh.. | Xem..

123 ... 272829
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme