Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Khoa học quản trị
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Khoa học quản trị | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 447 mục.
123 ... 2425 262728
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Quản lý trạm y tế - Phan Thị Thu Hường
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 7226 2008 289.0 kB 37,642 45  7  
 

I. Vị trí - chức năng 1. Khái niệm về trạm y tế 2. Chức năng chung của trạm y tế II. Nhiệm vụ của trạm y tế 1. 10 nhiệm vụ chung 2. Tổ chức - biên chế trạm y tế 3. Nhiệm vụ của cán bộ y tế III. Hoạt động của trạm y tế 1. Nguyên tắc 2. Quy chế làm việc | Xem..


Máy tính kinh doanh 1
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2298 2008 1.2 MB 75 20,051 25  0  
 

Bài 1: Giới thiệu tổng quát Bài 2: Hệ thống máy tính Bài 3: Truyền dữ liệu, Internet và Web Bài 4: Khái niệm hệ thống thông tin, phát triển chương trình và an toàn máy tính Tổng kích thước gói: 1.2 MB | Xem..


Quản trị chất lượng sản phẩm - Quan Minh Nhựt, Trương Trí Tiến
Nguồn: Trường ĐH Cần thơ
Mã số: 10138 2008 219.9 kB 24,280 80  11  
 

Chương 1: Một số vấn đề về quản trị chất lượng Chương 2: Một số khái niệm chất lượng Chương 3: Đảm bảo và cải tiến chất lượng Chương 4: Kiểm soát chất lượng bằng thống kê . Chương 5: Vòng tròn deming Chương 6: Nhóm chất lượng Chương 7: Quản trị chất lượng đồng bộ Chương 8: ISO 9000 Chương 9: ISO 14000 Phụ chương 1 - Trách nhiệm xã hội 8000 (SA8000) Phụ chương 2 - Hệ thống chất lượng Q.Base. Phụ chương 3 - Giải thưởng.. | Xem..


Dự báo trong kinh doanh
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 5955 2008 220.5 kB 36,180 84  13  
 

Chương 1: Tổng quan dự báo trong kinh doanh Chương 2: Khảo sát số liệu và lựa chọn phương pháp dự báo Chương 3: Dự báo với phương pháp trung bình động và đường số mũ Chương 4: Dự báo với phương pháp hồi quy bội Chương 5: Dự báo với phương pháp dãy số thời gian | Xem..


Phân tích định lượng trong quản trị
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 4309 2008 576.8 kB 127 57,361 88  7  
 

Chương 1: Giới thiệu về phân tích định lượng Chương 2: Nền tảng của các mô hình lý thuyết trò chơi Chương 3,4: Cây quyết định và lý thuyết dụng ích Chương 5: Quản trị dự án | Xem..


Hoạch định nguồn nhân lực - TS. Lê Quân
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2008
Mã số: 7293 2008 997.7 kB 51 69,688 76  11  
 

Các nội dung cần nắm bắt được: 1. Nhận dạng các lợi thế và sự cần thiết phải có sự hoà đồng giữa HDR và QT chiến lược. 2. Cung cấp các cách tiếp cận định tính và định lượng về HĐNNL. 3. Liệt kê các danh sách các phương pháp dự báo nguồn nhân lực. 4. Các giải pháp đáp ứng về nhân lực trong dài hạn. 5. Các biện pháp về NNL về ngắn hạn. | Xem..


Kỹ năng bán hàng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 7089 2008 553.6 kB 61 27,201 94  14  
 

Chương 1: Tổng quan về bán hàng Chương 2: Nhiệm vụ của nhân viên bán hàng và các khái niệm liên quan đến bán hàng Chương 3: Hành vi mua sắm của người tiêu dùng và của các tổ chức Chương 4: Phân loại khách hàng và cách thức marketing nhằm tiếp cận và thu hút khách hàng Chương 5: Bán hàng trực tiếp | Xem..


Kinh doanh Khách sạn Nhà hàng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 7104 2008 554.7 kB 55 48,206 152  21  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong du lịch Chương 2: Tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn Chương 3: Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú Chương 4: Phân tích kết quả kinh doanh trong khách sạn nhà hàng Chương 5: Tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống Chương 6: Chất lượng dịch vụ trong khách sạn | Xem..


Tổ chức kinh doanh khách sạn
Nguồn: Cao đẳng Đông Á, 2008
Mã số: 7109 2008 696.1 kB 54,474 135  23  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh khách sạn Chương 2: Tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn Chương 3: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanh trong khách sạn Chương 5: Tổ chức lao động trong khách sạn Chương 6: Chất lượng phục vụ trong khách sạn | Xem..


Nghề bán hàng và quản trị bán hàng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 6934 2008 433.6 kB 30 19,832 62  8  
 

1. Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng 2. Chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng 3. Phân loại nghề bán hàng và những cơ hội và thách thức của nghề bán hàng. 4. Quy trình và kỹ thu bán hàng 5. Các vấn đề về đạo đức của dại diện bán hàng | Xem..


Quản trị công nghệ - Phan Tú Anh
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở phía bắc, 2008
Mã số: 1403 2008 1.3 MB 145 27,864 14  1  
 

Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về quản trị công nghệ cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Nội dung gồm 6 chương. Cụ thể như sau: Chương 1 : Công nghệ và quản trị công nghệ. Chương 2 : Đánh giá công nghệ và năng lực công nghệ. Chương 3 : Dự báo và hoạch định công nghệ. Chương 4 : Lựa chọn và đổi mới công nghệ. Chương 5 : Chuyển giao công.. | Xem..


Thống kê trong kinh doanh
Nguồn: Cao đẳng Đông Á, 2008
Mã số: 6744 2008 705.8 kB 58 30,647 47  4  
 

Chương 1: Giới thiệu về thống kê Chương 2: Sơ lược về lý thuyết xác suất Chương 3: Mô tả tập dữ liệu Chương 4: Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất Chương 5-6: Phân bố mẫu và ước lượng số thống kê Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê Chương 8-9: Tương quan và hồi qui tuyến tính | Xem..


Marketing và chiến lược trong kinh doanh - Cao Minh Toàn
Nguồn: Trường Đại học An Giang, 2008
Mã số: 3834 2008 1.1 MB 37,093 84  16  
 

Chương 1. Nhập môn marketing Chương 2. Nghiên cứu thị trường Chương 3. Chiến lược sản phẩm Chương 4. Chiến lược giá Chương 5. Chiến lược phân phối Chương 6. Chiến lược khuyến thị Chương 7. Quản trị hoạt động marketing | Xem..


Hệ thống thông tin quản lý - Nguyễn Huỳnh Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 2008
Mã số: 4256 2008 1.4 MB 24,073 64  11  
 

Phần I: Tổng quan Chương 1. Khái niệm cơ bản về thông tin Chương 2. Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin kinh doanh Phần II: Phát triển Chương 3. Tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển BIS Chương 4. Phát triển hệ thống khởi tạo Chương 5. Quản lý dự án BIS Phần III: Quản lý Chương 6. Chiến lược BIS Chương 7. Quản lý kinh doanh điện tử Chương 8. Những ràng buộc về đạo đức, pháp lý.. | Xem..


Quản lý dự án - Nguyễn Hữu Quốc
Nguồn: Học viện Công ngệ Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 3259 2008 2.5 MB 223 24,443 55  7  
 

Chương 1: Một số kiến thức cơ sở Chương 2: Tính chỉnh thể của dự án Chương 3. Phạm vi hoạt động của dự án Chương 4. Thời gian thực hiện dự án Chương 5. Chi phí của dự án Chương 6. Chất lượng dự án Chương 7: Nguồn nhân lực của dự án Chương 8. Phối hợp về mặt thông tin Chương 9. Các rủi ro của dự án Chương 10. Việc mua sắm trong dự án Phụ lục 1. Mẫu các tờ khai và thủ tục hải quan Phụ.. | Xem..


Quản trị công nghệ - Đặng Tiến Dũng
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 2491 2008 776.9 kB 50 16,878 35  11  
 

Chương 1. Một số vấn đề chung về công nghệ Chương2. Đánh giá và dự báo công nghệ Chương3. Xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ Chương4. Chuyển giao công nghệ Chương5. Quản lý công nghệ | Xem..

123 ... 2425 262728
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme