Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Khoa học quản trị
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Khoa học quản trị | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 435 mục.
123 ... 262728
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - TS. Nguyễn Minh Kiều
Nguồn: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2008
Mã số: 2374 2008 194.0 kB 40,750 152  31  
 

Bài giảng về Phương pháp nghiên cứu kinh doanh. Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Khởi đầu qui trình nghiên cứu Phần 3: Thiết kế nghiên cứu Phần 4: Xây dựng hệ thống đo lường các biến số Phần 5: Thu thập dữ liệu nghiên cứu Phần 6: Phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Phạm Thị Thanh Hồng
Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008
Mã số: 3081 2008 4.9 MB 357 55,505 100  37  
 

Hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng. Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin Chương 2. Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp Chương 3. HTTT và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 4. Chiến lược ứng dụng CNTT Chương 5. Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống Chương 6. Giá trị kinh doanh của HTTT và quản lý thay.. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2008
Mã số: 2687 2008 709.8 kB 51,620 120  41  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà QTDN Chương 2: Những vấn đề cơ bản của QTDN Chương 3: Maketing trong doanh nghiệp Chương 4: Quản trị chi phí kinh doanh trong DN Chương 5: Quản trị nhân sự trong DN Chương 6: Quản trị cung ứng trong DN Chương 7: Hiệu quả kinh tế của SXKD trong DN Chương 8: Quản trị chất lượng trong DN | Xem..


Quản Trị Bán Hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 2552 2008 100.3 kB 31,756 122  26  
 

Hệ thống hoá vấn đề quản trị bán hàng một cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia. Bài giảng giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể tự thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng (Từ thiết lập, lập kế hoạch, vận hành đến đánh giá bán hàng. | Xem..


Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản - BDS - Nguyễn Tấn Bình
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2100 2008 236.5 kB 31,648 159  31  
 

- Khái niệm về BDS, thị trường BDS - Cung cầu BDS - Nhân tố ảnh hưởng đến giá cả BDS | Xem..


Phương pháp luận thống kê - Nhiều tác giả
Nguồn: Viện Khoa học Thống kê, 2008
Mã số: 2665 2008 1.5 MB 105 22,077 49  9  
 

Phần 1: Điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê Phần 2: Biểu hiện các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong phân tích thống kê Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thống kê tài khoản quốc gia Phần 5: Một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp Tài liệu tham khảo | Xem..


Áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước - Phạm Đình Hưởng
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2142 2008 34.9 kB 19,798 53  15  
 

Phần I - Giới thiệu ISO 1. ISO là gì ? 2. Lịch sử hành thành. 3. ISO 9000 phiên bản 2000 4. ISO 9001: 2000 lài gì ? 5. Nội dung cơ bản của ISO 9001:2000 6 Các thuật ngữ cơ bản. Phần II - Đề cương triển khai đề án Giai đoạn 1: Chuẩn bị tiến hành Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản quản lý chất lượng Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng Giai đoạn 4: Đánh giá chất lượng nội bộ Giai đoạn 5: Chứng.. | Xem..


Quản trị công nghệ và cải tiến
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1748 2008 1.8 MB 26,003 48  11  
 

Chương 1 - Quản trị công nghệ và đổi mới: Tổng quan Chương 2 - Chiến lược và quản trị công nghệ và đổi mới Chương 3 - Đổi mới: Hoạch định Chương 4 - Đổi mới: Thực hiện Chương 5 - Đổi mới: Đánh giá và kiểm soát Tổng kích thước gói: 1.8 MB | Xem..


Thống kê doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1672 2008 116.1 kB 58,098 122  70  
 

Phần I – Lý thuyết thống kê Chương 1 - Các phương pháp trình bày số liệu thống kê Chương 2 - Các mức độ của hiện tượng thống kê Chương 3 - Điều tra chọn mẫu Chương 4 - Tương quan và hồi quy Chương 5 - Dãy số thời gian Chương 6 - Chỉ số trong thống kê Phần II: Thống kê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương 7 - Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giới thiệu Chương 8 - Thống.. | Xem..


Marketing căn bản - Nguyễn Thượng Thái
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2008
Mã số: 992 2008 2.3 MB 236 62,141 166  81  
 

Chương i Bản chất của marketing mục tiêu Chương ii Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương iii Môi trường Marketing ch ương iv Phân đoạn thị trường. thị trường mục tiêu định vị sản phẩm Chương v Hành vi của khách hàng Chương vi Các quyết định về sản phẩm Chương vii Các quyết định về giá cả Chương viii Các quyết định về phân phối Chương ix Các quyết định về xúc.. | Xem..


Quản lý chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam
Nguồn: ISO , 2000
Mã số: 1903 2008 588.3 kB 42 21,044 75  21  
 

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng rộng rãi và phổ biến tại nước ngoài và Việt Nam trong những năm gần đây. ISO 9001:2000 là công cụ, chuẩn bị quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 817 2008 407.5 kB 17 37,083 182  35  
 

Chương 1: Những vần đề chung về Quản trị doanh nghiệp Chương 2: Quản trị Nhân sự và Khoa học Công nghệ trong doanh nghiệp Chương 3: Quản trị Chi phí, kết quả và các chính sách tài chính trong doanh nghiệp Chương 4: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp Tổng kích.. | Xem..


Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1844 2008 389.6 kB 86 92,080 202  78  
 

Phần một: Tổng quát Chương 1: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sư Chương 3: Phân tách công việc Phần hai: Hoạch định, Tuyển mộ, Tuyển chọn nhân viên Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự Chương 5: Tuyển mộ nhân viên Chương 6: Tuyển chọn nhân viên Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự Chương 7: Hội nhập vào.. | Xem..


Giải quyết vấn đề P.4 - Tâm Việt
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 1258 2008 1.2 MB 28,871 98  20  
 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong giải quyết vấn đề: Vận dụng các kỹ năng lắng nghe và hồi đáp Xác định các vấn đề một cách chính xác Vận dụng các kỹ thuật phân tích nguyên nhân Vận dụng quy trình giải quyết vấn đề Thực hành luyện tập quy trình và kỹ năng giải quyết vấn đề Vận dụng quy trình ra quyết định Ra quyết định tập thể.. | Xem..


Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 822 2008 979.1 kB 37 55,457 287  74  
 

Chương 1: Đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình sản xuất của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả kinh doanh.. | Xem..


Quản trị doanh nghiệp xây dựng - Trần Thị Bạch Điệp
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 397 2008 3.0 MB 119 38,797 98  18  
 

Đề cương Chương 1 - Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2 - Tổ chức và quản lý doanh nghiệp Chương 3 - Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 4 - Quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong xây dựng Chương 5 - Tổ chức cung.. | Xem..

123 ... 262728
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme