Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Pháp luật - Tư pháp
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Quản lý nhà nước / Luật - Tư pháp | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 218 mục.
123 ... 11 121314
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Chủ thể kinh doanh - TS. Bùi Xuân Hải - ThS. Hà Thị Thanh Bình
Nguồn: Trường ĐH Luật TP.HCM, 2009
Mã số: 10973 2010 1.2 MB 256 26,464 13  2  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về doanh nghiệp Chương 2: Doanh nghiệp tư nhân và Hộ kinh doanh Chương 3: Quy chế pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn Chương 4: Quy chế pháp lý về công ty cổ phần Chương 5: Công ty hợp danh Chương 6: Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp Chương 7: Hợp tác xã Chương 8: Doanh nghiệp nhà nước. | Xem..


Pháp luật kinh doanh - Nguyễn Thái Bình
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 2010
Mã số: 11724 2010 516.2 kB 36,414 8  1  
 

Bài giảng và các văn bản luật kinh doanh. Chương 1 : Tổng quan về luật kinh tế Chương 2 : Chủ thể kinh doanh Chương 3 : Pháp luật cạnh tranh Chương 4 : Phá sản Doanh nghiệp Chương 5 : Pháp luật hợp đồng Chương 6 : Giải quyết tranh chấp kinh tế | Xem..


Pháp luật đại cương - Nguyễn Hồng Ánh, Lê Thị Đào, ..
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, 2009
Mã số: 28910 2009 993.6 kB 125 21,178 10  0  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Chương 2: Những vấn đề cơ bản của pháp luật Chương 3: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Chương 4: Hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật Chương 5: Quan hệ pháp luật Chương 6: Thực hiện pháp luật - Vi phạm pháp luật - Trách nhiệm pháp lý Chương 7: Pháp chế XHCN - Nhà nước pháp quyền Chương 8: Các ngành luật trong hệ thống pháp.. | Xem..


Chuyên đề Sống và làm việc theo pháp luật vì sự phát triển cộng đồng bền vững
Nguồn: Trung tâm Học tập Cộng đồng, 2010
Mã số: 11147 2010 317.3 kB 61 18,956 1  1  
 

Bài 1. Pháp luật và đời sống Bài 2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Bài 3. Hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lí | Xem..


Bài giảng Luật kinh tế
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 10417 2010 610.6 kB 92 23,822 24  1  
 

Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam Chương 2 - Pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước Chương 3 - Pháp luật về doanh nghiệp tập thể Chương 4 - Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Chương 5 - Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chương 6 - Pháp luật về hợp đồng kinh tế Chương 7 - Pháp luật về phá sản doanh nghiệp Chương 8 - Giải quyết tranh chấp trong kinh.. | Xem..


Luật kinh doanh - Nguyễn Văn Thu
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2010
Mã số: 10187 2010 1.2 MB 142 18,217 15  1  
 

Lời nói đầu Chương I. Các loại hình doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp 1999 Chương II. Quy định chung về các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 1999 Chương III. Doanh nghiệp nhà nước Chương IV. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chương V. Luật pháp hợp đồng Chương VI. Giải quyết tranh chấp kinh tế Chương VII. Phá sản doanh nghiệp Phụ lục | Xem..


Bài giảng Luật dân sự Việt Nam - TS. Nguyễn Ngọc Điện
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 27691 2009 271.9 kB 21,182 3  0  
 

Bài thứ nhất. Giới thiệu luật dân sự Việt Nam Bài thứ hai. Chủ thể của quan hệ pháp luật trong luật dân sự Bài thứ ba. Tài sản Bài thứ tư. Các căn cứ xác lập nghĩa vụ Bài thứ năm. Chế độ chung về nghĩa vụ | Xem..


Pháp luật an sinh xã hội - Sưu tầm
Nguồn: Internet, 2008
Mã số: 2309 2009 685.3 kB 71 20,047 3  0  
 

Chương I. Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội Chương II. Pháp luật bảo hiểm xã hội Chương III Pháp luật ưu đãi xã hội Chương IV. Pháp luật cứu trợ xã hội Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Luật biển quốc tế
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 27550 2009 856.5 kB 68 17,608 0  0  
 

Chương I. Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982 Chương II. Phân định biển trong luật biển quốc tế và thực tiến Chương III. Giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển Chương IV. Vấn đề thực hiện công ước luật biển 1982 tại Việt Nam Tài liệu tham khảo | Xem..


Pháp luật đại cương - ThS. Lê Thị Bích Ngọc
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 22328 2009 1.8 MB 259 17,242 18  5  
 

Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về nhà nước Chương 2: Lý luận chung về pháp luật Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật Chương 4: Luật hiến pháp Chương 5: Luật hành chính Chương 6: Luật dân sự và tố tụng dân sự Chương 7: Luật hình sự và tố tụng hình sự Chương 8: Luật kinh tế Chương 9: Luật lao động Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Đức Tình
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Mã số: 22350 2009 541.5 kB 22,492 18  4  
 

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước Bài 2: Những vấn đề cơ bản của pháp luật Bài 3: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bài 4: Hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật Bài 5: Quan hệ pháp luật Bài 6: Thực hiện pháp luật – vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý Bài 7: Pháp chế XHCN – Nhà nước pháp.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - Ths. Hà Thị Thùy Dương
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 21840 2009 1.9 MB 405 27,557 10  7  
 

Giới thiệu môn học Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật Chương 3: Quy phạm pháp luật và văn bản QPPL Chương 4: Quan hệ pháp luật Chương 5: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Chương 6: Pháp chế Xã hội chủ nghĩa Chương 7: Hệ thống pháp luật Việt Nam Chương 8: Luật Hiến pháp Chương 9: Luật Hành chính Chương 10: Luật.. | Xem..


Bài giảng Luật kinh doanh - TSKH. Dang Cong Trang
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2009
Mã số: 20281 2009 293.8 kB 26,285 35  4  
 

Chương I: Khái quát về luật kinh tế. Chương II: Các loại hình doanh nghiệp. Chương III: Hợp tác xã. Chương IV: Pháp luật về cạnh tranh. Chương V: Pháp luật về phá sản Chương VI: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại. Chương VII: Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại | Xem..


Pháp luật đại cương - Th.S Bùi Ngọc Tuyền, Trần Anh Thục Đoan
Nguồn: Trường Đại học Mở TP.HCM, 2009
Mã số: 9919 2009 1.1 MB 212 20,864 12  4  
 

Giới thiệu môn học Phần 1 - Những vấn đề chung về nhà nước Bài 1 Khái niệm cơ bản về nhà nước Bài 2 Nhà nước Cộng hoà XHCN Bài 3 Bộ máy nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam Phần 2 - Những vấn đề chung về pháp luật Bài 4 Các khái niệm cơ bản về Bài 5 Quy phạm pháp luật Bài 6 Quan hệ pháp luật Bài 7 Vi phạm pháp luật Phần 3 - Các ngành.. | Xem..


Pháp luật Đất đai - Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 1149 2009 966.4 kB 101 25,235 41  9  
 

Chương I. Những vấn đề chung về pháp luật đất đai Chương II. Quan hệ pháp luật đất đai Chương III. Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam Chương IV. Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai Chương V. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Chương VI. Chế độ pháp lý về tài chính đất đai, giá đất và quyến sử dụng đất trong thị trường bất động sản Chương VII. Chế độ pháp lý về chuyển quyền sử dụng đất Chương VIII. Chế.. | Xem..


Bài giảng Luật doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 8379 2009 1.1 MB 28,431 28  3  
 

- Người kinh doanh - Tài sản kinh doanh - Hình thành và chấm dứt doanh nghiệp | Xem..

123 ... 11 121314
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme