Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Bồi dưỡng giáo viên
 
 
Home » Thư mục » Giáo dục phổ thông » Bồi dưỡng giáo viên
Đang xử lý..
/ Khoa học xã hội / Giáo dục - Sư phạm / Bồi dưỡng giáo viên | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 127 mục.
12345678
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Ở Tiểu Học Phần 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1540 2007 742.4 kB 58 18,999 5  0  
 

Một mục đích quan trọng của môđun này là khuyến khích người học liên hệ kiến thức với thực tiễn công việc của cá nhân, cũng như ứng dụng kiến thức vào thực tiễn kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua việc thực hiện các bài tập và đề án. Bên cạnh đó, ở mỗi tiểu môđun, tác giả đã cố gắng khơi gợi những vấn đề khác nhau nhằm khuyến.. | Xem..


Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Ở Tiểu Học Phần 1
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1539 2007 1.5 MB 77 23,996 4  1  
 

Một mục đích quan trọng của môđun này là khuyến khích người học liên hệ kiến thức với thực tiễn công việc của cá nhân, cũng như ứng dụng kiến thức vào thực tiễn kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua việc thực hiện các bài tập và đề án. Bên cạnh đó, ở mỗi tiểu môđun, tác giả đã cố gắng khơi gợi những vấn đề khác nhau nhằm khuyến.. | Xem..


Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Phần 5
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1538 2007 241.0 kB 7 17,230 8  2  
 

Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “.. | Xem..


Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Phần 4
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1537 2007 289.0 kB 11 17,066 6  3  
 

Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “.. | Xem..


Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Phần 3
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1536 2007 601.6 kB 40 19,237 7  1  
 

Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “.. | Xem..


Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Phần 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1535 2007 127.6 kB 1 17,501 6  1  
 

Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “.. | Xem..


Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Phần 1
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1534 2007 157.3 kB 1 24,779 14  4  
 

Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “.. | Xem..


Phương Pháp Dạy Học Sinh Khuyết Tật Phần 3
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1533 2007 1.4 MB 123 19,980 3  1  
 

GDHN TKT bậc Tiểu học là tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng GV tiểu học về phương pháp GDHN HS khuyết tật theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tài liệu gồm 5 tiểu mô đun được sắp xếp theo từng vấn đề liên quan đến phương pháp dạy HS khuyết tật và 10 trích đoạn băng hình. | Xem..


Phương Pháp Dạy Học Sinh Khuyết Tật Phần 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1532 2007 1.7 MB 153 23,335 6  1  
 

GDHN TKT bậc Tiểu học là tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng GV tiểu học về phương pháp GDHN HS khuyết tật theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tài liệu gồm 5 tiểu mô đun được sắp xếp theo từng vấn đề liên quan đến phương pháp dạy HS khuyết tật và 10 trích đoạn băng hình. | Xem..


Phương Pháp Dạy Học Sinh Khuyết Tật Phần 1
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1531 2007 207.6 kB 3 22,001 7  3  
 

GDHN TKT bậc Tiểu học là tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng GV tiểu học về phương pháp GDHN HS khuyết tật theo chương trình, sách giáo khoa mới. Tài liệu gồm 5 tiểu mô đun được sắp xếp theo từng vấn đề liên quan đến phương pháp dạy HS khuyết tật và 10 trích đoạn băng hình. | Xem..


Giáo Dục Học Phần 3 - MAI NGỌC LIÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1530 2007 904.3 kB 115 22,622 16  7  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học sư phạm lên Cao đẳng sư phạm; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên.. | Xem..


Giáo Dục Học Phần 2 - MAI NGỌC LIÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1529 2007 1.1 MB 92 25,766 26  11  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học sư phạm lên Cao đẳng sư phạm; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên.. | Xem..


Giáo Dục Học Phần 1 - MAI NGỌC LIÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1528 2007 997.2 kB 101 23,551 30  7  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học sư phạm lên Cao đẳng sư phạm; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên.. | Xem..


Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1527 2007 601.5 kB 48 21,620 8  0  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các mô đun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm; biên soạn các mô đun bồi dưỡng.. | Xem..


Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 5
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1526 2007 812.4 kB 77 23,560 9  5  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các mô đun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm; biên soạn các mô đun bồi dưỡng.. | Xem..


Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 3
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học, 2007
Mã số: 1524 2007 369.7 kB 9 60,819 22  20  
 

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các mô đun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm; biên soạn các mô đun bồi dưỡng.. | Xem..

12345678
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme