Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kỹ thuật - Công nghệ » Công nghệ thông tin
Đang xử lý..
/ Kỹ thuật - Công nghệ / Công nghệ thông tin / Hệ thống thông tin / Hệ điều hành | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 63 mục.
1234
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Giáo trình Hệ Điều Hành - Bộ Môn KTMT
Nguồn: Trường ĐHKTCN, 2005
Mã số: 24650 2017 1.5 MB 161 1,671 0  0  
 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 2: CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ ĐỒNG HÀNH Chương 3: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Chương 4: LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HOÁ Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ Chương 7: BỘ NHỚ ẢO Chương 8: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP.. | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - PGS. TS. Ngô Như Khoa, ThS. Nguyễn Văn Huy
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2012
Mã số: 28034 2016 2.6 MB 142 4,198 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành Chương 2: Các mô hình xử lý đồng hành Chương 3: Quản lý tiến trình Chương 4: Liên lạc giữa các tiến trình & vấn đề đồng bộ hoá Chương 5: Các giải pháp đồng bộ hoá Chương 6: Quản lý bộ nhớ Chương 7: Bộ nhớ ảo Chương 8: Hệ thống quản lý tập tin Chương 9: Các phương pháp cài đặt hệ thống quản lý tập.. | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - ThS. Đặng Thanh Hải
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 27159 2015 1.2 MB 73 23 0  0  
 

Chương I – TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH Chương II – CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH Chương III – GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương IV – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương V – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP XUẤT Chương VI – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Chương VII – HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỘ NHỚ TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Nguyên Lý Hệ Điều Hành - KMA
Nguồn: Faculty Of IT, 2015
Mã số: 27158 2015 1.8 MB 121 922 0  0  
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 2. LUỒNG VÀ TIẾN TRÌNH Chương 3. LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH Chương 4. TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỒNG BỘ TIẾN TRÌNH Chương 5. VẤN ĐỀ KHOÁ CHẾT (DEADLOCK) Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG Chương 7. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương 8. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP/XUẤT Chương 9. GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG I/O Chương 10. BẢO VỆ VÀ AN TOÀN HỆ THỐNG | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành Linux - Nguyễn Nam Trung
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 26145 2015 4.6 MB 217 3,697 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan Chương 2. Cài đặt hệ điều hành Linux Chương 3. Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin Chương 4. Cài đặt phần mềm và trình tiện ích Chương 5. Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng Chương 6. Quản lý tiến trình Chương 7. Mạng căn bản | Xem..


Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Nguồn: Viện CNTT & TT, 2010
Mã số: 25834 2014 1.2 MB 52 274 0  0  
 

Chương I: Tổng quan về hệ điều hành Chương II: Quản lý tiến trình Chương III: Quản lý bộ nhớ Chương IV: Quản lý file và thiết bị ngoại vi Tài liệu tham khảo | Xem..


GNU/Linux cơ bản - Nhiều tác giả
Nguồn: Lê Trung Nghĩa dịch, 2012
Mã số: 25723 2014 2.7 MB 232 5,755 0  0  
 

Hệ điều hành GNU/Linux cơ bản Module 1 - GNU/Linux cơ bản 1. Giới thiệu 2. Các khái niệm và các lệnh cơ bản 3. Hội thảo về Knoppix 4. Cài đặt GNU/Linux 5. Hội thảo về cài đặt Debian Etch 6. Các cấu hình cơ bản 7. Các daemon và mức chạy 8. Cài đặt các ứng dụng 9. Hội thảo về các cấu hình cơ bản 10. Kiến trúc X-Window 11. Hội thảo về X-Window Module 2 - Các.. | Xem..


Hệ điều hành Androidvà thực thi ứng dụng phát hiện khuôn mặt trên Android - Trần Thị Hợp
Nguồn: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, 2011
Mã số: 25463 2014 1.1 MB 64 5,362 1  0  
 

Chương 1. Hệ điều hành Android Chương 2. Các phương pháp phát hiện khuôn mặt trên Android Chương 3. Kết quả đạt được Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Lập trình Shell
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 25315 2014 1.3 MB 106 5,038 0  0  
 

- Đặc trưng của Shell script - Các biến của script - Các lệnh nội trú (built-in) - Các cấu trúc điều khiển - Các hàm - Gỡ rối (debug) | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - Đỗ Tuấn Anh
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 25287 2014 2.3 MB 222 6,309 0  0  
 

Handout bài giảng. Chương 0 - Giới thiệu Hệ điều hành Chương I - Các khái niệm cơ bản Chương II - Quản lý files và thiết bị ngoại vi Chương III - Quản lý bộ nhớ Chương IV - Quản lý tiến trình (process) Chương V - Quản lý processor Chương VI - Câu hình và quản lý hệ thống | Xem..


Quản trị Linux 1: Hướng dẫn thực hành
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp TP HCM , 2012
Mã số: 25170 2014 1.3 MB 56 6,243 1  0  
 

Bản hướng dẫn thực hành này nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cách sử dụng một số lệnh quan trọng trong mỗi chương. | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - ThS. Nguyễn Khắc Trung (th)
Nguồn: Trường CĐN Cơ giới & Thuỷ lợi, 2013
Mã số: 24966 2014 875.6 kB 74 5,422 0  1  
 

Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin Chương I – Tổng quan hệ điều hành Chương II – Cấu trúc hệ điều hành Chương III – Giới thiệu một số hệ điều hành Chương IV – Hệ thống quản lý tập tin Chương V – Hệ thống quản lý nhập xuất Chương VI – Hệ thống quản lý tiến trình Chương VII – Hệ thống quản lý bộ nhớ Tài liệu tham khảo | Xem..


Real-Time Operating Systems: Part 1 - Dr. Tom ClarkeMars
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 24390 2013 1.5 MB 159 9,279 0  0  
 

Hệ điều hành thời gian thực. 1.1 Introduction 1.2 Task Control in FreeRTOS 1.3 Shared Data Access 1.4 Semaphores 1.5 Message Queues 1.6 Synchronisation 1.7 Scheduling Theory 1.8 & 1.9 Scheduling Problems | Xem..


Real-Time Operating Systems –Part 2 - Dr. Tom Clarke
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 22316 2012 1.2 MB 118 9,447 0  0  
 

Hệ điều hành thời gian thực. 2.1 Interrupts & Exceptions 2.2 RTOS Task Lists 2.3 Context Switching 2.4 Timing Functions 2.5 RTOS Objects | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - Dzoãn Xuân Thanh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 22233 2012 877.8 kB 229 15,584 2  0  
 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan Chương 2. Cài đặt hệ điều hành Linux Chương 3. Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin Chương 4. Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng Chương 5. Cài đặt phần mềm và trình tiện ích Chương 6. Quản lý tiến trình Chương 7. Mạng căn bản | Xem..


Giáo trình Hệ thời gian thực
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 21754 2012 1.4 MB 51 1,546 0  1  
 

Giới thiệu Chương 1 : Tổng quan về hệ thời gian thực Chương 2 : Hệ điều hành thời gian thực Chương 3 : Kỹ thuật lập trình thời gian thực Chương 4 : Thiết kế ứng dụng thời gian thực | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme