Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Kỹ thuật - Công nghệ » Công nghệ thông tin
Đang xử lý..
Công nghệ phần mềm | eBooks
Sau khi gửi lời mời, nếu được chấp thuận các bạn sẽ trở thành bạn bè, có thể chat, tặng, chia sẻ các tài liệu yêu thích..
Đang xử lý..
Username:
Xem tài liệu:
Quay lại | Ý kiến
Gửi cho bạn bè

Đánh giá - Góp ý

Nguồn tham khảo

Nhặt tạm vào giỏ

Công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm

Mã số: 251

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả:

 Chưa xác định

Nguồn gốc:

 Sưu tầm, 2008

Từ khoá: phân tích thiết kế hệ thống thông tin công nghệ phần mềm

2008 1.3 MB  Số trang:174  Lượt xem:22,160  Ưa thích:48 29
Địa chỉ của tài liệu:

Chia sẻ bởi: bachlien
| Kết bạn
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Chuyên ngành:

  / Kỹ thuật - Công nghệ / Công nghệ thông tin / Hệ thống thông tin / Công nghệ phần mềm

Sơ lược:

Chương 1:  TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1. Các khái niệm cơ bản  
2. Qui trình công nghệ phần mềm
3. Các phương pháp xây dựng phần mềm
4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU
1. Tổng quan
2. Mô hình hóa yêu cầu hệ thống

Chương 3:  THIẾT KẾ PHẦN MỀM
1.Tổng quan về thiết kế
2.Kiến trúc phần mềm
3.Phương pháp thiết kế phần mềm
4.Ví dụ minh họa

Chương 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU
1.Tổng quan
2.Kết quả của thiết kế
3.Quá trình thiết kế   
4.Phương pháp thiết kế dữ liệu
5.Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
6.Thiết kế dữ liệu và yêu cầu chất lượng

Chương 5 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN
1.Tổng quan
2.Thiết kế màn hình
3.Thiết kế màn hình tra cứu
4.Thiết kế màn hình nhập liệu

Chương 6:  CÀI ĐẶT
1.Tổng quan
2.Môi trường lập trình
3.Phong cách lập trình
4.Đánh giá chất lượng công việc
5.Ví dụ minh họa

Chương 7:  KIỂM THỬ PHẦN MỀM
1.Tổng quan
2.Yêu cầu đối với kiểm thử
3.Các kỹ thuật kiểm thử
4.Các giai đoạn và chiến lược kiểm thử
5.Ví dụ minh họa

Chương 8: SƯU LIỆU
1.Tổng quan
2.Sưu liệu người dùng
3.Sưu liệu hệ thống
4.Chất lượng của sưu liệu
5.Bảotrì sưu liệu
6.Các mẫu sưu liệu cho qui trình làm phần mềm

Phụ Lục A
1.Câu hỏi lý thuyết
2.Nội dung và yêu cầu bài tập
3.Bài tập nâng cao
4. Biểu mẫu thực hiện đồ án môn học

PHỤC LỤC B
1. Phần mềm quản lý thư viên
2. Phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá

Download (1.3 MB)

Tổng kích thước gói: 1.3 MB

Nguồn tham khảo:

Soạn EK 251 <noi_nhan> gửi 8777 để nhận tài liệu qua email Xem »
Có thể bạn cần đến..
..
Có thể download không? Bị lỗi download, lỗi mở, xem?
 
Tài liệu do thành viên chia sẻ và chịu trách nhiệm trước Điều kiện sử dụng của eBooks.
Tài liệu cùng chủ đề:     Giáo trình   Luận văn   Tham khảo   Các loại khác..

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng (UML)

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Công nghệ phần mềm

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ Phần mềm

Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML

Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML

Bài giảng Kỹ nghệ phần mềm

UML – OOAD

Phân tích thiết kế hệ thống

Bài giảng Phân tích Thiết kế Hệ thống thông tin Quản lý

Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML

Phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng sử dụng UML

Phân tích, thiết kế hướng đối tượng bằng UML

Giáo trình Phân tích thiết Kế Hệ Thống

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Hệ thống thông tin quản lý

Phân tích thiết kế đối tượng với UML

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Hướng dẫn khảo sát hiện trạng của các hệ thống thông tin quản lý

Trình bày thông tin và xuất bản điện tử

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Phân tích & thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm

Phân tích thiết kế hệ thống

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Công nghệ phần mềm

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Power Designer 15

Bài giảng Thực hành Phân tích Thiết kế Hệ thống thông tin

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Tìm hiểu và ứng dụng mô hình hoá nghiệp vụ trong quy trình RUP

Bài giảng Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Design Pattern

Quản lý bán hàng

Website giới thiệu và bán các mặt hàng điện thoại

Nghiên cứu xây dựng hệ thống website quản lý đào tạo tín chỉ

Quản lý giao dịch các nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm và tín dụng cá nhân

Quản lý kho Dược theo chuẩn GSP

Thiết kế hệ thống Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Lập trình hướng Agent và ứng dụng trong phân tích và thiết kế hệ thống

Xây dựng hệ thống Quản Lý Hộ Tịch Xã/Phường

Ứng dụng hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tìm hiểu về WLANS, WPANS và xu hướng phát triển thông tin di động 4G

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống truyền dẫn số

Ứng dụng công nghệ GIS trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản

Routing Optimization System for Location Technology

Sử dụng saltstack triển khai hệ thống Private Cloud OpenStack

Tìm hiểu công nghệ Grid Computing và ứng dụng thử nghiệm trong bài toán quản trị mạng

Hệ thống thông tin trong marketing

Hệ thống thông tin công nghiệp

Xây dựng ứng dụng “Nhà hàng điện tử”

Rà soát phần mềm

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ MDA, các framework hỗ trợ ứng dụng Web

Thiết kế hệ thống quản lý bệnh nhân dùng công nghệ RFID

Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng

Chương trình Quản Lý Kế Toán Doanh Nghiệp

Phân tích và cài đặt chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện

Tìm hiểu công nghệ XML và xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng

Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow

Quản lý cấu hình phần mềm

Phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình Quản lý Khách sạn

Tìm hiểu và ứng dụng Mobile Agent vào xây dựng ứng dụng phân tán

Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu với C# và .Net Framework

Điện toán đám mây với Microsoft Azure và ứng dụng vào chương trình học từ tiếng Anh

Xây dựng chương trình kế toán máy bằng excel

Hệ Thống Quản Lý Mẫu Thiết Kế Và Thành Phần Từ Mẫu Thiết Kế

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng tra cứu lịch xuất hành trên PC Pocket

Quản lý dự án phần mềm trên web

The Design Patterns Java Companion

Writing Effective Use Cases

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Hướng dẫn sử dụng Rational Rose

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý

Business Rules and Information Systems: Aligning IT with Business Goals

Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý hoạt động bán hàng của một công ty

The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques

Applying UML and Patterns

Đặc tả kỹ thuật Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM

C# 3.0 Design Patterns

Fiber Optic Cable Topology Operation, Maintenance and Repair

Introduction to Parallel Processing

Introduction to Parallel Computing, 2Ed

Build Private Clouds with Ubuntu 10.10 LTS Enterprise Cloud Platform

Contemporary Communication Systems Using Matlab

Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design

Information Technology Control and Audit (2nd)

Designing Relational Database Systems

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện

Principles of Digital Communication Systems and Computer Networks

What is ArcGIS ?

Spatial Analysis, GIS and Remote Sensing: Applications in the Health Sciences

Hệ thống thông tin kế toán

Wireless A to Z

Câu hỏi ôn tập kỹ nghệ phần mềm nâng cao

Sổ Tay Lập Trình 1.0

Beginning Visual Basic .NET Database Programming

Embedded Software: The Works

Teach Yourself Visual Studio® .NET 2003 in 21 Days

Expert Spring MVC and Web Flow

Pro Spring 2.5

Căn bản về thiết kế lập trình Game

Công cụ hỗ trợ xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng

SCJP Exam for J2SE 5

Java Testing and Design

Thiết kế phần mềm theo UML

Real-time systems design and analysis (E3)

Phát triển phần mềm cho hệ điều hành Symbian

Designing Applications with JBuilder 9.0

Core Servlets and JavaServer Pages - Volume 1

Testing Embedded Software

XML .Net Developer's Guide

Software Process Improvement for Small and Medium Enterprises: Techniques and Case Studies

Debugging Applications

Designing SQL Server 2000 Databases for .NET Enterprise Servers

Professional Java™, JDK™ 5 Edition

SCWCD Exam Study Kit

Design Patterns For Dummies

Chia sẻ quan điểm:
 
Họ tên: 
E-mail: 
Báo lỗi hoặc báo vi phạm các điều kiện sử dụng (nếu là ý kiến khác thì không đánh đấu)
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme