Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

Tiêu chuẩn - Quy trình
 
 
Home » Thư mục » Kinh tế - Quản lý » Tiêu chuẩn - Quy trình
Đang xử lý..
/ Kinh tế - Quản lý / Tiêu chuẩn, Quy trình, Khung | eBooks
  Giáo trìnhLuận vănTham khảo..  Xắp xếp: Thời gian | Đánh giá | Lần xem  

Bạn đang tìm tài liệu? Hãy tự giúp mình bằng cách chia sẻ nếu bạn có các tài liệu bạn thấy ở đây
Đang tải về..

Số kết quả tìm thấy: 39 mục.
123
Tiểu mục:
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit


Quy phạm thực hành chuẩn VietGAP/GMPs - Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013
Mã số: 26743 2015 2.6 MB 148 16,725 0  0  
 

- Phần 1 và 2: Sổ tay hướng dẫn áp dụng Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP chuỗi sản xuất rau, quả tươi. Nội dung sẽ tập trung vào phân tích nhận diện mối nguy từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy của từng công đoạn sản xuất tại đồng ruộng (VietGAP); - Phần 3: Sổ tay Thực hành sản xuất tốt (GMPs) trong sơ chế, đóng gói phân phối rau quả tươi... | Xem..


Hệ thống Quy chuẩn xây dựng & tiêu chuẩn xây dựng trong hoạt động giám sát chất lượng công trình xây dựng - ThS. Vũ Văn Thiều
Nguồn: Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ ngành xây dựng, 2007
Mã số: 24513 2013 861.0 kB 109 2,309 0  0  
 

I. Giới Thiệu Chung Qc & TCVN II. G.t Quy Chuẩn Việt nam III. G.t Tiêu Chuẩn Việt nam IV. Sử dụng Tiêu Chuẩn Nước Ngoài V. Công Tác Ban Hành Hiện nay | Xem..


Introduction to ISO 14001 Implementation
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 22101 2012 669.9 kB 118 16,584 0  0  
 

Bài giảng ISO 14001. - Supplier Workbook - ISO 14001 & Environmental Management Systems - Assessing What You Have - Management Commitment - Establishing The Approach - Planning - System Documents | Xem..


Nghiệp vụ buồng
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2007
Mã số: 23437 2012 2.1 MB 171 20,873 0  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam. Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS). Nghiệp vụ buồng 2. Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ buồng | Xem..


Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm - Đỗ Đức Phú
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, 2012
Mã số: 23207 2012 507.7 kB 68 21,694 2  2  
 

Chương 1. Chất lượng và quản lý chất lượng Chương 2. Các phương thức quản lý chất lượng Chương 3. Một số phương pháp và kỹ thuật quản lý chất lượng Chương 4. Tiêu chuẩn hoá Chương 5. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2000 Chương 7. Đánh giá sự phù hợp Chương 1. Một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm Chương 2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chương 3. Đánh giá chất.. | Xem..


Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22560 2012 93.1 kB 82 25,395 0  0  
 

Nội dung, trình tự , biện pháp và nguyên tắc giám sát xây dựng. Lời nói đầu I. Quá trình hình thành nghề tư vấn II. Kỹ sư tư vấn xây dựng và các tổ chức tư vấn xây dựng III. Nội dung công tác tư vấn IV. Giám sát xây dựng V. Yêu cầu của giám sát xây dựng VI. Nội dung công tác giám sát xây.. | Xem..


Quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý tiến độ hướng tới hội nhập quốc tế và khu vực - PGS. TS. Trần Chủng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22557 2012 187.5 kB 35 25,253 0  0  
 

1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLda. 3. Thực trạng công tác QLdaXD ở Việt Nam. 4. Lập và quản lý tiến độ trong xây dựng. 5. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 6. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức nghề nghiệp. 7. Kết luận. Tài liệu tham khảo. | Xem..


Bài giảng Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng - Nguyễn Hùng
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22558 2012 120.5 kB 24 24,622 1  0  
 

Theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. I. Mục đích - yêu cầu II. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và vị trí, tầm quan trọng của bản quy định số 17/2000/QĐ-BXD III. Những nguyên tắc chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng IV. Nội dung chủ yếu của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng | Xem..


Những điểm mới trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 07/2003/NĐ-CP - Lê Văn Thịnh
Nguồn: Cục Giám định NN về CLCTXD, 2003
Mã số: 22559 2012 89.5 kB 18 23,420 0  0  
 

Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tơư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 52/1999/NĐ-CP và Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 1 . Các quyết định đầu tư dự án của tất cả các thành phần kinh tế trơước hết phải tuân thủ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng đã được duyệt.. | Xem..


An ninh khách sạn
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2008
Mã số: 22306 2012 2.7 MB 126 13,688 1  3  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Nghiệp vụ An ninh khách sạn 2. Tiêu chuẩn VTOS Nghiệp vụ An ninh khách sạn | Xem..


Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 22290 2012 2.0 MB 247 9,647 1  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch việt nam (VTOS) nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn 2. Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn | Xem..


Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 22286 2012 1.7 MB 204 10,889 1  1  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam 2. Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam | Xem..


Quản lý khách sạn nhỏ
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 22236 2012 3.1 MB 260 11,344 0  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Quản lý khách sạn nhỏ 2. Tiêu chuẩn VTOS - Quản lý khách sạn nhỏ | Xem..


Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 22229 2012 1.7 MB 195 9,695 2  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Kỹ thuật chế biến món ăn Âu 2. Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuật chế biến món ăn Âu | Xem..


Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 22237 2012 2.0 MB 175 9,353 1  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2. Tiêu chuẩn VTOS - Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | Xem..


Kỹ thuật làm bánh Âu
Nguồn: DAPT Nhân lực Du lịch Việt Nam, 2009
Mã số: 21681 2012 1.3 MB 196 11,092 0  0  
 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam- Trình độ cơ bản. 1. Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) Kỹ thuật làm bánh Âu 2. Tiêu chuẩn VTOS - Kỹ thuật làm bánh Âu | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme