Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 18 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lý thuyết Ôtômát & Ngôn ngữ hình thức - Nguyễn Thị Trúc Viên
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2006
Mã số: 23606 2012 2.8 MB 322 3,586 0  2  
 

Chương 1. Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2. Ôtômát hữu hạn Chương 3. Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4. Các tính chất của ngôn ngữ chính qui Chương 5. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 6. Đơn giản hóa VPPNC và các dạng chuẩn Chương 7. Ôtômát đẩy xuống Chương 8. Các tính chất của NNPNC Chương 9. Máy Turing | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 22591 2012 984.1 kB 68 18,654 0  0  
 

Chương 1: Văm phạm và ngôn ngữ Chương 2: Ngôn ngữ chính quy và Otomat hữu hạn Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống Chương 4: Cơ bản về chương trình dịch Một số đề thi mẫu Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý Thuyết Ngôn ngữ Hình thức & Ôtômat - Nguyễn Đức Thuần
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2002
Mã số: 21109 2012 648.8 kB 55 13,978 0  1  
 

Chương I. Nhập môn về văn phạm & Ngôn ngữ hình thức Chương II. Ôtômat hữu hạn đoán nhận Ngôn ngữ chính quy Chương III. Văn phạm phi ngữ cảnh Chương IV. Ôtômat đẩy xuống (Pushdown automata) | Xem..


Giáo trình Toán rời rạc - Phạm Thế Long (chủ biên)
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2003
Mã số: 12490 2010 1.6 MB 241 23,052 4  3  
 

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về logic, tập hợp và suy luận toán học Chương 2. Các phương pháp đếm và nguyên lý Dirichlet Chương 3. Đồ thị và ứng dụng Chương 4. Đại số Boole và mạch tổ hợp Chương 5. Automat, văn phạm và ngôn ngữ hình thức Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý thuyết tính toán - PGS.TS. Phan Huy Khánh
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2010
Mã số: 12066 2010 3.9 MB 15,530 2  0  
 

Chương 1. Mở đầu : Cơ sở của môn học Chương 2. Ôtômat hữu hạn Chương 3. Văn phạm và ôtômat đẩy xuống Chương 4. Máy Turing Chương 5. Hàm đệ quy Chương 6. Máy RAM Chương 7. Lý thuyết độ phức tạp tính toán | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và Ôtômát - Võ Minh Phổ
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010
Mã số: 10937 2010 630.6 kB 81 23,038 7  3  
 

Chương 1. Văn Phạm và ngôn ngữ Chương 2. Automat và ngôn ngữ chính quy. Chương 3. Văn phạm phi ngữ cảnh. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ và Automat - Trần Văn Cảnh
Nguồn: Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Vinh, 2010
Mã số: 10782 2010 1.1 MB 23,386 2  0  
 

Chương 1. Ngôn ngữ và phân loại Chomsky Chương 2. Automat hữu hạn & Biểu thức chính quy Chương 3. Văn phạm chính quy & Các tính chất Chương 4. Văn phạm phi ngữ cảnh Chương 5. Automata đẩy xuống Chương 6. MáyTuring – Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu | Xem..


Phân tích và thiết kế Thiết bị số
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 6285 2009 2.2 MB 19,983 20  1  
 

Lời nói đầu Phần I - Cơ sở toán của thiết bị số Chương 1: Hệ đếm và một số phương pháp biểu diễn thông tin Chương 2: Các hàm logic cơ bản và tính chất Chương 3: Phương pháp đơn giản các hàm logic Phần II - Phương pháp tổng hợp và phân tích thiết bị số tổ hợp Chương 4: Tổng hợp cấu trúc thiết bị số tổ hợp Chương 5: Phân tích thiết bị số tổ hợp Chương 6: Tổng hợp thiết bị.. | Xem..


Approximate String Matching - Ricardo Baeza-Yates
Nguồn: Universidad de Chile, 2009
Mã số: 5744 2009 514.5 kB 36 4,843 0  0  
 

Đối sánh xấp xỉ chuỗi ký tự. - Text Retrieval - Theory vs. Practice - Problem - String searching - From automata to algorithms - Filtering - Indices - ASM with Indices - Concluding remarks | Xem..


Xác định một số độ đo sự tương tự giữa hai xâu theo mô hình otomat mờ - Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đắc Tuấn, Phan Trung Huy
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 5615 2009 297.6 kB 9 5,005 0  1  
 

I. Mở đầu II. Bài toán tìm kiếm khúc con chung của hai xâu III. Độ gần tựa ngữ nghĩa Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý thuyết văn phạm, ngôn ngữ, và ôtômat - Nguyễn Quốc Thắng - Nguyễn Lâm Tùng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2009
Mã số: 6619 2009 799.9 kB 20,535 15  5  
 

Bài giảng Chương trình dịch. Chương 1. Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2. Biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh thành những văn phạm đặc biệt Chương 3. Nguồn và ôtômat hữu hạn Chương 4. Ôtômat đẩy xuống | Xem..


Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat - Phan Huy Khánh
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 3297 2008 1.3 MB 19,622 16  2  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Ôtômat hữu hạn Chương 3. Văn phạm (Grammar) Chương 4. Ôtômat đẩy xuống | Xem..


Automata and Formal Language - Quan Thanh Tho
Nguồn: Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2005
Mã số: 3854 2008 539.9 kB 21,590 9  1  
 

Bài giảng và bài tập và bài giải môn Lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thức. Chapter 1: Introduction Chapter 2: Finite Automata Chapter 3: Regular Language and Regular Grammar Chapter 4: Properties of Regular Language Chapter 5: Context-Free Grammar Chapter 6: Simplification of Context-Free Grammar Chapter 7: Pushdown Automata | Xem..


Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Nguyễn Gia Định
Nguồn: ĐH Huế, 2004
Mã số: 3501 2008 2.2 MB 107 28,505 41  6  
 

Chương 1: Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2: Ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Chương 3: Ôtômat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 4: Máy Turing Chương 5: Giới thiệu về trình biên dịch Phụ lục: Các lớp P và NP và lớp các bài toán NP-đầy đủ Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý thuyết Ôtômat và Ngôn ngữ hình thức - Hồ Văn Quân
Nguồn: Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2008
Mã số: 1894 2008 2.9 MB 316 25,183 77  6  
 

Chương 1. Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2. Ôtômát hữu hạn Chương 3. Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4. Các tính chất của ngôn ngữ chính qui | Xem..


Bài giảng Lý thuyết Ôtômat và Ngôn ngữ hình thức - Đoàn Nhật Trường
Nguồn: Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, 2008
Mã số: 754 2008 566.6 kB 42 35,553 20  25  
 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, ôtômát hữ hạn, ôtômát đẩy xuống, biểu thức chính quy, … làm cơ sở cho nghiên cứu tin học về mặt lý thuyết và cũng làm cơ sở để học tiếp môn Chương trình dịch. Chương 1: Đại cương về ngôn ngữ và cách xác định ngôn ngữ Chương 2:.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình