Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 20 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Phân tích đất và cây trồng - Khoa CN Hóa
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26830 2015 196.6 kB 100 3,402 1  0  
 

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH ĐẤT CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÂY TRỒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Phân tích đất và cây trồng
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 25884 2014 196.6 kB 100 1,663 0  0  
 

Hệ cao đẳng Chương 1: Phân tích đất Chương 2: Phân tích cây trồng Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Nông học đại cương - PGS.TS Trịnh Xuân Ngọ (cb) - PGS.TS Đinh Thế Lộc
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM, 2010
Mã số: 23743 2012 5.5 MB 334 15,926 3  0  
 

Chương I. Mở đầu Chương II. Sinh trưởng và phát triển của cây trồng Chương III. Điều kiện khí hậu và cây trồng Chương IV: Đất trồng trọt Chương V. Phân bón và phương pháp bón phân Chương VI. Chọn giống và kỹ thuật gieo trồng Chương VII. Hệ thống cây trồng - luân canh, xen canh và trồng gối Chương VIII. Phòng trừ dịch hại cây trồng Tài liệu tham.. | Xem..


Quản lý và sử dụng đất dốc bên vững ở Việt Nam - Nguyễn Công Vinh – Mai thị Lan Anh
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mã số: 20451 2012 1.9 MB 234 14,540 0  0  
 

Chương 1. Vai trò đất dốc trong sự phát triển kinh tế - xã hội Chương 2. Điều kiện hình thành và nhŠững tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam Chương 3. Đo phì nhiêu đất và sự suy giảm đo phì nhiêu đất dốc Chương 4. Quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững Chương 5. Sử dụng đất dốc bền vững Chương 6. Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất dốc Tài liệu tham khảo | Xem..


Đất giồng cát (Arenosols) - Võ Tòng Anh
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 1988
Mã số: 19801 2011 316.6 kB 19 7,654 0  0  
 

1. Đất hình thành bởi cát còn sót lại (cát mới tích tụ) 2. Tầng chẩn đoán 3. Đặc tính chẩn đoán 4. Chìa khóa phân loại cho nhóm đất chình và đơn vị đất 5. Định nghĩa tóm tắt của arenosols 6. Phân bố của arenosols 7. Nguồn gốc hình thành arenosols 8. Đặc tính của arenosols 9. Quản lý và sử dụng arenosols | Xem..


Bài giảng Khoa học đất - TS. Lê Thanh Bồn
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 17964 2011 1.2 MB 151 14,006 2  2  
 

Bài mở đầu Chương 1 - Các khoáng vật và đá hình thành đất Chương 2 - Sự phong hóa đá và sự hình thành đất Chương 3 - Chất hữu cơ của đất. Chương 4 - Thành phần hóa học đất và chất dinh dưỡng đối với cây Chương 5 - Keo đất và khả năng hấp phụ của đất Chương 6 - Dung dịch đất Chương 7 - Thành phần cơ giới của đất Chương 8 - Kết cấu đất Chương 9 - Một số tính chất.. | Xem..


Giáo trình Trồng trọt đại cương - TS. Đặng Văn Minh (Chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 15835 2010 1.3 MB 196 19,799 6  4  
 

Giáo trình dùng cho sinh viên ngoài ngành Trồng trọt trường Đại học nông - lâm nghiệp. Lời nói đầu Chương 1: Sinh lý cây trồng. Chương 2: Đất trồng trọt Chương 3: Phân bón Chương 4: Hệ thống canh tác Chương 5: Phòng trừ dịch hại cây trồng Tài liệu tham khảo | Xem..


Địa lý thổ nhưỡng
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 15329 2010 633.2 kB 61 15,935 0  1  
 

Đề cương, bài đọc và bài giảng. Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và mục đích của khoa học địa lý thổ nhưỡng Chương 2: Địa hình và vai trò của nó trong địa lý thổ nhưỡng Chương 3: Sự di chuyển và biến đổi của các Nguyên tố hoá học trong đất Chương 4: Quan điểm hiện đại về sự thành tạo glây và những tính chất của đất glây Chương 5: Những quy luật cơ bản về sự.. | Xem..


Nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 4 - Tập thể tác giả
Nguồn: Nxb Chính trị Quốc gia, 2010
Mã số: 12292 2010 2.9 MB 3,918 1  1  
 

Tập 4 - Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch. Tài liệu trong bộ 7 tập nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020.. | Xem..


Nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới - Tập 3 - Tập thể tác giả
Nguồn: Nxb Chính trị Quốc gia, 2010
Mã số: 12236 2010 3.9 MB 4,302 1  1  
 

Tập 2 - Đất - Phân bón. Tài liệu trong bộ 7 tập nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020.. | Xem..


Vật lý đất - PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên, 2010
Mã số: 11713 2010 1.6 MB 137 16,051 10  1  
 

Bài mở đầu. Đối tượng, nội dung môn học và lịch sử phát triển của chuyên ngành vật lý đất Chương 1: Hạt cơ giới và thành phần cơ giới đất Chương 2: Tỷ diện của đất và kết cấu đất Chương 3: Những tính chất vật lý cơ bản và cơ lý của đất Chương 4: Nước trong đất Chương 5: Không khí trong đất Chương 6: Nhiệt độ đất Chương 7: Màu sắc đất Tài liệu tham khảo chính | Xem..


Giáo trình Thổ nhưỡng học - PGS.TS. Trần Văn Chính (chủ biên)
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, 2010
Mã số: 11421 2010 3.5 MB 297 25,643 22  11  
 

Lời nói đầu Bài mở đầu. Khái niệm chung về thổ nhưỡng Chương I. Khoáng vật và đá hình thành đất Chương II. Sự hình thành đất Chương III. Sinh vật đất Chương IV. Chất hữu cơ của đất Chương V. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất Chương VI. Phản ứng của đất Chương VII. Thành phần hoá học và dinh dưỡng trong đất Chương VIII. Thành phần cơ giới và kết cấu đất Chương IX. Nước trong.. | Xem..


Giáo trình Hoá học đất - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010
Mã số: 11451 2010 3.5 MB 186 50,233 18  1  
 

Phần mở đầu Chương 1. Thành phần hoá học của đất Chương 2. Các khoáng vật của đất Chương 3. Chất hữu cơ của đất Chương 4. Dung dịch đất Chương 5. Hấp phụ của đất Chương 6. Khả năng trao đổi cation của đất Chương 7. Các hợp chất nhôm và vấn đề độ chua. Chương 8. Hiện tượng điện hoá Chương 11. Độ chua của đất | Xem..


Đất trồng trọt - PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
Mã số: 15193 2009 2.1 MB 114 16,202 11  3  
 

Mở đầu Chương 1. Nguồn gốc và quá trình hình thành đất Chương 2. Chất vô cơ, hữu cơ và mùn trong đất Chương 3. Keo đất, khả năng hấp phụ và dung dịch đất Chương 4. Vật lý đất | Xem..


Sử dụng và cải tạo đất phèn, đất mặn - GS.TS. Đào Xuân Học, TS. Hoàng Thái Đại
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ lợi, 2009
Mã số: 4291 2009 5.5 MB 151 34,908 56  18  
 

Lời giới thiệu Phần thứ nhất: Đất phèn Chương i Mở đầu Chương ii Nguồn gốc, phân bố và phân loại đất phèn Chương iii Môi trường vùng đất phèn Chương iv Lý tính đất phèn Chương v Hoá tính đất phèn Chương vi Độc chất trong đất phèn Chương vii Cải tạo đất phèn bằng biện pháp thuỷ lợi Chương viii Cải tạo đất phèn bằng các biện pháp khác Phần thứ hai: Đất.. | Xem..


Tiếng Anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất - Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mã số: 2639 2009 728.9 kB 177 55,188 64  5  
 

Unit 1 Types of species in ecosystems Unit 2 RESOURCES Unit 3 WATER'S IMPORTANCE AND UNIQUE PROPERTIES Unit 4 POLLUTION Unit 5 AIR POLLUTION Unit 6 The Greenhouse effect Unit 7 Human impact on the environment Unit 8 The stratosphere: our global sunscreen Unit 9 SOIL Unit 10 Soil texture, porosity, acidity Unit 11 The origin And composition of soil Unit 12 PROFILES OF SOILS Unit 13 SOIL EROSION Unit 14 Soil degradation Unit 15 HUMAN IMPACT ON SOILS Unit 16 SOIL.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình