Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 17 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ - TS. Hà thị Ngọc Oanh
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 26280 2015 262.0 kB 40 6,660 0  0  
 

Phần 1: Đầu Tư Quốc Tế Chương 1 : Những Vấn Đề Chung Chương 2 : Các Hình Thức Đầu Tư Quốc Tế Và Tác Dụng Của Chúng Chương 3 : Các Khu KT Có Liên Quan Đến ĐTNN Chương 4 : Viện Trợ Quốc Tế Chương 5 : Các Vấn Đề Về Công Nghệ Và Chuyển Giao Công Nghệ Chương 6 : Tình Hình ĐTQT Tại Việt Nam Phần 2: Dự Án Đầu Tư Quốc Tế | Xem..


Bài giảng Đầu tư nước ngoài - Phan Thị Vân
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2009
Mã số: 25643 2014 1.8 MB 109 2,455 0  0  
 

Handout x4slide. Chương I: Tổng quan về đầu tư quốc tế Chương II: Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương III: Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài | Xem..


Bài giảng Đầu tư nước ngoài - ThS. Nguyễn Thị Việt Hoa
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2006
Mã số: 24461 2013 486.3 kB 107 12,377 2  1  
 

Chương 1: Tổng quan về đầu tư quốc tế Chương 2: Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 3: Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài | Xem..


Tìm hiểu các quy định của Luật đầu tư năm 2005 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài - Thanghn
Nguồn: Luận văn, 2012
Mã số: 24089 2013 335.5 kB 54 20,623 0  0  
 

Khóa luận làm sáng tỏ các quy định của Luật đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành về ĐTTTRNN qua đó thấy được các ưu điểm và những hạn chế của pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động này để từ đó đưa một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ĐTTTRNN của Việt Nam. | Xem..


So sánh Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế
Nguồn: Deloitte Vietnam , 2008
Mã số: 20084 2011 255.0 kB 32 11,971 1  0  
 

Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Về cơ bản các chuẩn mực đã đáp ứng được nhu cầu hướng dẫn trong quá trình lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, với xu thế đầu tư nước ngoài gia tăng trong điều kiện hội nhập, các tập đoàn đa quốc gia có cơ sở tại Việt Nam thường yêu cầu các chi nhánh hoặc công ty con tại Việt Nam.. | Xem..


Nợ nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Nguồn: Báo cáo KHSV, 2011
Mã số: 17895 2011 1.1 MB 71 13,780 0  0  
 

Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan về việc quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng về việc quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường giám sát và quản lý nợ nước ngoài tại Việt Nam Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài về lĩnh vực du lịch - Nguyễn Thu Hữu Hạnh
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia, 2006
Mã số: 18309 2011 874.7 kB 88 14,670 3  0  
 

Mục đích của luận văn là nhằm nêu lên toàn diện thực trạng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với lĩnh vực du lịch tại tỉnh Bình Thuận từ năm 1988 đến nay, đánh giá những đóng góp của nó trong nền kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Luận văn cũng hệ thống lại các văn bản pháp lý của Trung ương và địa phương về vấn đề.. | Xem..


Bài giảng Luật thương mại II - Lê Anh Kiệt
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 16215 2010 129.5 kB 14,496 3  2  
 

Hệ thống kiến thức môn luật thương mại - Phần II. Luật doanh nghiệp Chương I: Tổng quát về luật doanh nghiệp Chương II: Tư cách nhà kinh doanh(thương nhân) Chương III: Doanh nghiệp tư nhân Chương V: Công ty cổ phần Chương VI: Công ty hợp danh Chương VII: Doanh nghiệp nhà nước Chương VIII : Hợp tác xã Chương IX: DN có vốn đầu tư nước ngoài | Xem..


Giáo trình Quản trị nhân sự
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 11907 2010 964.1 kB 157 27,242 16  6  
 

I. Hệ thống lý thuyết căn bản về quản trị nhân sự II. Phân tích công việc III. Tuyển dụng nhân viên IV. Đào tao nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật V. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động VI. Một số vấn đề sử dụng lao động của các công ty đầu tư nước ngoài | Xem..


Bài giảng Luật kinh tế
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
Mã số: 10417 2010 610.6 kB 92 25,592 24  1  
 

Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam Chương 2 - Pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước Chương 3 - Pháp luật về doanh nghiệp tập thể Chương 4 - Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Chương 5 - Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chương 6 - Pháp luật về hợp đồng kinh tế Chương 7 - Pháp luật về phá sản doanh nghiệp Chương 8 - Giải quyết tranh chấp.. | Xem..


Luật kinh doanh - Nguyễn Văn Thu
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2010
Mã số: 10187 2010 1.2 MB 142 19,303 15  1  
 

Lời nói đầu Chương I. Các loại hình doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp 1999 Chương II. Quy định chung về các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 1999 Chương III. Doanh nghiệp nhà nước Chương IV. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chương V. Luật pháp hợp đồng Chương VI. Giải quyết tranh chấp kinh tế Chương VII. Phá sản doanh nghiệp Phụ lục | Xem..


Giáo trình Đầu tư nước ngoài
Nguồn: Trường ĐH Ngoại thương, 2010
Mã số: 10741 2010 1.2 MB 90 30,888 20  1  
 

Chương I. Tổng quan về đầu tư nước ngoài Chương II. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương III. Quản lý nhà nước hoạt động ĐTNN tại Việt Nam | Xem..


Investment Policy Review Viet Nam - UNCTAD
Nguồn: Liên hợp quốc, 2008
Mã số: 6380 2009 1.6 MB 3,417 1  0  
 

Nhìn lại chính sách đầu tư tại Việt Nam. Preface Introduction I. FDI trends and impact II. The investment framework III. Attracting fdi in electricity IV. Main conclusions and recommendations Annex I: Investment promotion and facilitation | Xem..


Bài giảng Luật doanh nghiệp
Nguồn: Chưa xác định, 2009
Mã số: 4577 2009 128.0 kB 31,661 39  6  
 

Chương I: Tổng quát về luật doanh nghiệp Chương II: Tư cách nhà kinh doanh (thương nhân) Chương III: Doanh nghiệp tư nhân Chương IV: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chương V: Công ty cổ phần Chương VI: Công ty hợp danh Chương VII: Doanh nghiệp nhà nước Chương VIII: Hợp tác xã Chương IX: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | Xem..


Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - T.S Nguyễn Thị Tuệ Anh
Nguồn: Dự Án SIDA, 2008
Mã số: 2132 2008 1.1 MB 99 10,177 8  0  
 

Chương 1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ 1988 đến nay Chương 2. Khung khổ phân tích Chương 3. Tác động của FDI tới tăng trưởng qua kênh đầu tư Chương 4. Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 5. Kết luận và kiến nghị chính sách | Xem..


Thương mại quốc tế (vấn đề cơ bản) - Nguyễn Thành Danh
Nguồn: Nxb. Lao đông - Xã hội, 2008
Mã số: 2458 2008 5.6 MB 534 38,642 71  3  
 

Chương 1. Nhận thức cơ bản về doanh thương quốc tế Chương 2. Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài Chương 3. Các lý thuyết kinh tế về ngoại thương, phát triển và đầu tư Chương 4. Các tổ chức quốc tế Chương 5. Hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán Chương 6. Các ảnh hưởng về tài chính Chương 7. Lực lượng inh tế xã hội Chương 8. Những ảnh hưởng của địa hình Chương 9... | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình