Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 23 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Địa lý 2 - ThS. Dương thị Mai Thương
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27134 2015 1.9 MB 112 1,602 0  0  
 

Chương 1. Địa lý một số nước trên thế giới Chương 2. Địa lý tự nhiên Việt Nam Chương 3: Địa lý dân cư Việt Nam Chương 4: Địa lý kinh tế Việt Nam Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam 1 - Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2014
Mã số: 25464 2014 1.1 MB 86 1,573 0  2  
 

Dành cho Cao đẳng Sư phạm Địa lý Chương 1. Đánh giá ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên Chương 3. Địa lý nông – lâm – ngư nghiệp Chương 4. Địa lý công nghiệp Chương 5. Địa lý dịch vụ Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


Địa lí kinh tế - xã hội đại cương - Trần Quang Bắc
Nguồn: Trường CĐSP Bắc Ninh , 2007
Mã số: 24955 2014 1.8 MB 202 2,941 0  0  
 

Chương I. Đối tượng, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Chương II. Môi trường, tài nguyên và nền sản xuất xã hội Chương III. Địa lí dân cư và quần cư Chương IV. Địa lí các ngành thuộc khu vực I: Nông-Lâm-Ngư nghiệp Chương V. Cơ sở địa lí kinh tế của các ngành thuộc khu vực II: Địa lí công nghiệp Cơ sở địa lí kinh.. | Xem..


Bài giảng Địa lí kinh tế xã hội đại cương II
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 22551 2012 441.0 kB 67 19,422 1  1  
 

Chương 5. Một số vấn đề về nền kinh tế Chương 6. Địa lí nông nghiệp Chương 7. Địa lí công nghiệp Chương 8. Địa lí dịch vụ Tài liệu tham khảo | Xem..


Địa lí kinh tế - Xã hội đại cương
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 22555 2012 1.0 MB 118 19,074 1  1  
 

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Chương 2. Môi trường, tài nguyên và nền sản xuất xã hội Chương 3. Địa lí dân cư và quần cư Chương 4. Một số vấn đề của địa lí xã hội | Xem..


Bài giảng Địa phương học - ThS. Phạm Vũ Chung
Nguồn: Đại học Vinh, 2010
Mã số: 21778 2012 3.6 MB 94 17,486 0  0  
 

MỞ ĐẦU: Khái niệm, mục đích, đối tượng, phương pháp nghiên cứu. TC1: LỊCH SỬ, VĂN HÓA KHU BẮC TRUNG BỘ Chương 1: Lịch sử địa phương Chương 3: Văn hóa địa phương TC 2: ĐỊA LÝ, KINH TẾ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Chương 2: Địa lý vùng Bắc Trung Bộ Chương 4: Đặc điểm kinh tế vùng Bắc Trung Bộ | Xem..


Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam 3
Nguồn: Đại học quốc gia, 2010
Mã số: 21509 2012 190.8 kB 111 15,750 2  0  
 

Phần Các vùng kinh tế. Chương 6. Tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế. A. Vùng kinh tế B. Những vấn đề phát triển vùng kinh tế ở việt nam C. Các vùng kinh tế D. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo | Xem..


Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2
Nguồn: Đại học quốc gia, 2010
Mã số: 21508 2012 258.4 kB 131 17,226 3  2  
 

Phần Tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế. Chương 3. Tổ chức lãnh thổ nông - lâm - ngư Chương 4. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Chương 5. Địa lý các ngành dịch vụ | Xem..


Địa lý Kinh tế - Xã hội Việt Nam 1
Nguồn: Đại học quốc gia, 2010
Mã số: 21507 2012 227.2 kB 105 16,793 1  3  
 

Phần Các nguồn lực. Mở đầu. Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực Chương 1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội Chương 2. Địa lý dân cư Phụ lục 1. Một số chỉ tiêu xác định mức độ phát triển kinh tế - xã hội Phụ lục 2. Sơ lược về luật biển quốc tế và công ước của lhq về luật biển 1982 Phụ lục 3. Một số thuật ngữ-khái niệm.. | Xem..


Bài giảng Phân vùng kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 17918 2011 675.8 kB 91 18,352 2  2  
 

Chương 1. Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ Chương 2. Vùng Đông bắc Bắc bộ Chương 3. Vùng Tây Bắc Chương 4. Vùng đồng bằng Sông Hồng Chương 5. Vùng Bắc Trung bộ Chương 6. Vùng duyên hải Nam Trung bộ Chương 7. Vùng Tây nguyên Chương 8. Vùng Đông Nam bộ Chương 9. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long | Xem..


Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 9
Nguồn: Chuyên đề, 2010
Mã số: 18262 2011 394.5 kB 31 31,669 3  12  
 

Chuyên đề I: Địa lí dân cư. Chuyên đề II: Địa lí kinh tế. Chuyên đề III: Sự phân hoá lãnh thổ. | Xem..


Thiết kế bài giảng Địa lí lớp 12 - Tập 1 - Vũ Quốc Lịch
Nguồn: Nxb Hà Nội, 2011
Mã số: 17011 2011 1.8 MB 100 19,935 2  2  
 

Chương trình nâng cao, được viết theo tinh thần đổi mới. Lời nói đầu - Địa lí việt nam - Địa lí tự nhiên vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ - Đặc điểm chung của tự nhiên - Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên - Địa lí dân cư - Địa lí kinh tế | Xem..


Thiết kế bài giảng Địa lí 10 - Tập 2 - Vũ Quốc Lịch - Phạm Ngọc Yến
Nguồn: Nxb Hà Nội, 2011
Mã số: 16734 2011 878.3 kB 167 34,346 0  1  
 

Phần hai. Địa lí kinh tế - Xã Hội Chương V. Địa lí dân cư Chương VI. Cơ cấu nền kinh tế Chương VII. Địa lí nông nghiệp Chương VIII. địa lí công nghiệp Chương IX. địa lí dịch vụ Chương X. Môi trường và sự phát triển bền vững | Xem..


Thiết kế Bài giảng Địa lí 10 - Tập 2 - Vũ Quốc Lịch - Phạm Ngọc Yến
Nguồn: Nxb Hà Nội, 2007
Mã số: 15634 2010 878.3 kB 167 14,431 0  0  
 

Phần hai. Địa lí KINH Tế - Xã HộI Chương V. Địa lí dân cư Chương VI. Cơ cấu nền kinh tế Chương VII. Địa lí nông nghiệp Chương VIII. Địa lí công nghiệp Chương IX. Địa lí dịch vụ Chương X. Môi trường và sự phát triển bền vững | Xem..


Luyện thi vào đại học, cao đẳng Môn Địa lý
Nguồn: Thanh Hoá, 2010
Mã số: 12632 2010 500.9 kB 94 48,319 3  2  
 

Giáo án Luyện thi vào đại học, cao đẳng Môn Địa lý. Chương 1: Địa lí tự nhiên Chương 2: Địa lí dân cư Chương 3: Địa lí kinh tế Chương 4: Địa lí địa phương | Xem..


Những vấn đề địa lý kinh tế hiện nay trên thế giới - Y U. G. XAUSKIN - Phan Văn Thái dịch
Nguồn: NXB Giáo dục, 2010
Mã số: 10889 2010 1.8 MB 257 26,181 2  2  
 

Chương I - Những vấn đề địa lý kinh tế hiện nay trên thế giới Chương II - Vấn đề tương tác giữa tự nhiên và sản xuất xã hội Chương III - Những vấn đề phân công lao động theo lãnh thổ Chương IV - Tổ chức xã hội theo lãnh thổ Chương V - Những vấn đề phân vùng kinh tế Chương VI - Nghiên cứu địa lý kinh tế Chương VII - Ý nghĩa thực tiễn của địa lý kinh.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình