Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 15 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Vật lý đại cương
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26781 2015 427.3 kB 40 1,437 0  1  
 

Dành cho sinh viên bậc cao đẳng khối ngành kỹ thuật Chương 1. Động học chất điểm Chương 2. Động lực học chất điểm Chương 3. Động lực học hệ chất điểm – động lực học vật rắn Chương 4. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học Chương 5. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học Chương 6. Trường tĩnh điện Chương 7. Từ trường không đổi Chương 8. Quang hình | Xem..


Bài giảng Vật lý đại cương
Nguồn: Trường Cao đẳng Phương đông Đà Nẵng, 2017
Mã số: 26295 2015 425.7 kB 40 780 0  0  
 

Dành cho sinh viên bậc cao đẳng khối ngành kỹ thuật Chương 1. Động học chất điểm Chương 2. Động lực học chất điểm Chương 3. Động lực học hệ chất điểm – động lực học vật rắn Chương 4. Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học Chương 5. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học Chương 6. Trường tĩnh điện Chương 7. Từ trường không đổi Chương 8. Quang hình | Xem..


Các dạng bài tập vật lý 10 - Kiều Quang Vũ
Nguồn: Trường THPT NCP, Quảng Ngãi, 2014
Mã số: 25352 2014 1.8 MB 126 4,268 1  0  
 

Dạy thêm lý lớp 10, ban cơ bản. PHẦN I: CƠ HỌC Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn Chương IV. Các định luật bảo toàn PHẦN HAI: NHIỆT HỌC Chương V. Chất khí Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể | Xem..


Bài tập Vật lý đại cương (A1)
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2005
Mã số: 22468 2012 1.1 MB 104 46,030 4  9  
 

Giới thiệu môn học Chương 1 - Động học chất điểm Chương 2 - Động lực học chất điểm Chương 3 - Công và năng lượng Chương 4 - Chuyển động của hệ chất điểm và vật rắn Chương 5 - Các định luật thực nghiệm về chất khí Chương 6 - Các nguyên lý của nhiệt động lực học Chương 7 - Trường tĩnh điện Chương 8 - Vật dẫn Chương 9 - Điện môi Chương 10 - Dòng điện không đổi Chương 11 - Từ trường của dòng điện.. | Xem..


Giáo trình Cơ kĩ thuật
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề số 8, 2009
Mã số: 20067 2011 1019.2 kB 73 20,017 2  3  
 

Phần một - CƠ HỌC LÝ THUYẾT A - Tĩnh học vật rắn Chương 1: Những khái niệm cơ bản về tĩnh học Chương 2: Hệ lực phẳng đồng qui Chương 3: Hệ lực phẳng song song Chương 4: Mo men – ngẫu lực Chương 5: Ma sát B - Động học Chương 6: Động học chất điểm Chương 7: Chuyển động cơ bản của vật rắn C - Động lực học Chương 8: Các định luật cơ bản của động lực học Chương 9: Công – công suất và hiệu suất cơ học Phần hai - SỨC.. | Xem..


Vật lý đại cương - TS. Phạm Duy Lác
Nguồn: Nxb Giáo dục, 1998
Mã số: 19157 2011 1.9 MB 185 14,369 10  1  
 

Phần cơ nhiệt. Phần I: CƠ HỌC Bài mở đầu Chương 1: Động học chất điểm Chương 3: Năng lượng Chương 4: Động lực học hệ chất điểm - vật rắn Chương 5: Trường hấp dẫn Chương 6: Cơ học chất lưu Chương 7: Dao động - sóng cơ Phần II: NHIỆT HỌC Chương 8: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học Chương 9: NGuyên lý thứ hai của nhiệt động lực học Chương 10: Chất lỏng và chuyển pha PHỤ LỤC. | Xem..


Thiết kế bài giảng Vật lí 10 - Tập 1 - Trần Thuý Hằng - Đào thị Thu Thuỷ
Nguồn: Nxb Hà Nội, 2011
Mã số: 16103 2011 1.2 MB 174 15,273 3  1  
 

Lời nói đầu Phần một. Cơ học Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương IIi. Cân bằng và chuyển động của vật rắn | Xem..


Bài giảng Vật lý đại cương I - PGS. TS. Đỗ Ngọc Uấn
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 16019 2010 1.6 MB 21,395 10  4  
 

1. Bài mở đầu 2. Động học chất điểm 3. Động lực học chất điểm 4. Động lực học hệ chất điểm 5. Cơ năng, Trường lực thế 6. Dao động, Sóng Cơ 7. Chuyển động nhiệt, Hàm phân bố 8. Nguyên lý thứ nhất Nhiệt động lực học 9. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học 10. Khí thực, chuyển pha | Xem..


Giáo trình Vật lý đại cương - Bùi Văn Thiện - Nguyễn Quang Đông
Nguồn: Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 15895 2010 1.5 MB 197 18,124 2  1  
 

Dành cho sinh viên đại học chính quy nghành y - dược. Lời nói đầu. Phần thứ nhất: Cơ học Bài mở đầu: Các khái niệm đại cương. Chương 1: Động học chất điểm.. Chương 2: Động lực học chất điểm - năng lượng Phần thứ hai: Nhiệt học Bài mở đầu Chương 1: Các định luật thực nghiệm về chất khí Chương 2: Các nguyên lý nhiệt động lực học Chương 3: Chất lỏng Phần thứ ba: Điện từ Chương 1: Tĩnh.. | Xem..


Hướng dẫn giải một bài tập vật lý - Dương Văn Danh
Nguồn: Trường Cao đẳng Xây dựng số 3
Mã số: 12194 2010 1.9 MB 6,851 2  5  
 

Lời nói đầu Chương 1: Động học chất điểm. Chương 2: Động lực học chất điểm. Chương 3: Động học hệ chất điểm - Động lực học vật rắn. Chương 4: Năng lượng. Chương 5: Thuyết động học phân tử. Chương 6: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học. Chương 7: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học Chương 8: Trường tĩnh điện. Chương 9: Vật dẫn. Chương 10: Từ trường | Xem..


Vật lý đại cương A1 - Nguyễn Phước Thể
Nguồn: Trường Đại học Duy tân, 2010
Mã số: 10716 2010 2.1 MB 113 18,365 14  2  
 

Lời giới thiệu Chương 1. Động học chất điểm Chương 2. Động lực học chất điểm Chương 3. Động lực học hệ chất điểm Chương 4. Công và năng lượng Chương 5. Các định luật thực nghiệm về chất khí và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học Chương 6. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học | Xem..


Vật lý đại cương 1 - ThS. Trương Thành
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 2009
Mã số: 9442 2009 1.2 MB 157 31,414 26  12  
 

Mở đầu Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương III. Động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắn Chương IV. Công và năng lượng Chương V. Thuyết tương đối hẹp Chương VI. Thuyết động học phân tử nguyên lý I nhiệt động học Chương VII. Nguyên lý II nhiệt động học Chương VIII. Trường tĩnh điện Chương IX. Vật dẫn, điện môi | Xem..


Vật lý đại cương - Tập 1: Cơ - Nhiệt - Điện - Bộ môn Vật lý
Nguồn: Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006
Mã số: 6026 2009 7.7 MB 350 55,813 38  35  
 

Chương 0 MỞ ĐẦU Chương 1 ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Chương 2 ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Chương 3 ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN Chương 4 CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG Chương 5 THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP EINSTEIN Chương 6 CƠ HỌC CHẤT LƯU Chương 7 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÍ TƯỞNG Chương 8 CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG HỌC Chương 9 ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH Chương 10 VẬT DẪN Chương 11 ĐIỆN MÔI Chương 12 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Chương 13.. | Xem..


Introduction to plasma physics - Richard Fitzpatrick
Nguồn: University of Texas , 2008
Mã số: 7188 2008 1016.0 kB 4,058 4  3  
 

Giới thiệu về vật lý plasma; các khái niệm lý thuyết, động học chất điểm, từ thuỷ động học, động học sóng.. 1. Introduction2. Charged particle motion 3. Plasma fluid theory 4. Waves in cold plasmas 5. Magnetohydrodynamic theory 6. The kinetic theory of waves | Xem..


Vật lý đại cương - A1
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2005
Mã số: 5785 2008 2.1 MB 178 21,219 125  23  
 

Chương I. Động học chất điểm Chương II. Động lực học chất điểm Chương III. Công và năng lượng Chương IV. Chuyển động của hệ chất điểm và vật rắn Chương V. Các định luật thực nghiệm về chất khí Chương VI. Các nguyên lý của nhiệt động lực học Chương VII. Trường tĩnh điện Chương VIII. Vật dẫn Chương IX. Điện môi Chương X. Dòng điện không đổi Chương XI. Từ trường của dòng điện không đổi Chương XII... | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình