Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 23 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access - Đặng Quý Linh (cb)
Nguồn: Tổng Cục dạy nghề, 2013
Mã số: 27282 2015 2.0 MB 108 7,162 0  0  
 

NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Bài 1:Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access Bài 2: Xây dựng bảng Bài 3: Truy vấn dữ liệu Bài 4: Xây dựng form Bài 5: Macro – Tập lệnh Bài 6: Báo biểu (Report) | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2003 - Tô Huỳnh Thiên Trường
Nguồn: Trường TCN KTCN Hùng Vương, 2008
Mã số: 26507 2015 4.5 MB 107 2,064 0  0  
 

Bài 01: Cơ sở dữ liệu trong Microsoft Access Bài 02: Table trong Microsoft Access Bài 03: Query trong Microsoft Access Bài 04: Form wizard trong Microsoft Access Bài 05: Report wizard trong Microsoft Access Bài 06: Thiết kế form trong Microsoft Access Bài 07: Thiết kế report trong Microsoft Access .. Bài 10: Tạo thực đơn lệnh.. | Xem..


Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access - Lê Hoàng
Nguồn: Trường CĐ Nghề Cơ khí Nông nghiệp, 2013
Mã số: 26154 2015 1.2 MB 81 1,875 0  0  
 

Bài 1: Tổng quan về Access 2007 Bài 2: Table – bảng dữ liệu Bài 3: Query – bảng truy vấn Bài 4: Form – biểu mẫu Bài 5: Report – báo biểu Bài 6: Macro Bài 7: Giới thiệu ngôn ngữ VBA | Xem..


Giáo trình Microsoft Access - Nguyễn Trần Phương
Nguồn: Tổng hợp, 2013
Mã số: 26130 2015 4.5 MB 169 1,948 0  0  
 

Giáo trình Access 2010 có cập nhật phiên bản 2013 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 Chương 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Chương 3. TOÁN TỬ -HÀM -BIỂU THỨC Chương 4. QUERY-TRUY VẤN DỮ LIỆU Chương 5. FORM-BIỂU MẪU Chương 6. REPORT - BÁO CÁO Chương 7. MACRO – TẬP LỆNH Chương 8. MODULE | Xem..


Giáo trình Tin học ứng dụng dành cho ngành kinh tế - BM. Hệ thống Thông tin, Khoa CNTT
Nguồn: ĐH Nha Trang, 2013
Mã số: 24995 2014 3.3 MB 147 18,222 1  0  
 

Nội dung của môn học gồm hai phần chính: - Phần I: Nhập môn Cơ sở dữ liệu. Phần này cung cấp các kiến thức lý thuyết về cơ sở dữ liệu, cụ thể là mô hình tổ chức dữ liệu quan hệ và các phép toán xử lý số liệu. - Phần II: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access.Trong phần này, người học ứng dụng các kiến thức trong phần I cho một phần mềm cụ thể là Microsoft.. | Xem..


Microsoft Access
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 24866 2014 904.9 kB 96 2,840 0  0  
 

Bài 1. Giới thiệu Access 2002 Bài 2. TABLE Bài 3. QUERY Bài 4. FORM Bài 5. Thiết kế FORM Bài 6. Report | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2010
Nguồn: Trung tâm Tin học, 2011
Mã số: 24820 2014 2.7 MB 162 2,371 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access 2010 Chương 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Chương 3: Toán tử -hàm -biểu thức Chương 4: Query-truy vấn dữ liệu Chương 5: Form-biểu mẫu Chương 6: Report - báo cáo Chương 7: Macro – tập lệnh Chương 8: Module | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2003 toàn tập - Nguyễn Ngọc Thạnh
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, 2008
Mã số: 24512 2013 3.8 MB 189 1,456 0  0  
 

Bài mở đầu Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Chương 2: Truy vấn dữ liệu - QUERY Chương 3: Thiết kế giao diện - FORM Chương 4: In ấn - REPORT Chương 5: Lập trình VBA căn bản – MACRO & MODULE Chương 6: Lập trình CSDL – VBA WITH DAO Chương 7: Menu & Toolbar | Xem..


Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đặng thị Thu Hiền, Thanh Thủy, Kim Sao
Nguồn: Trường Đại học Giao thông Vận tải 1, 2015
Mã số: 24318 2013 3.1 MB 243 1,585 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access Chương 2: Bảng và mối quan hệ Chương 3: Truy vấn Chương 4: Mẫu biểu Chương 5: Báo biểu Chương 6: Macro và menu Chương 7: Lập trình cơ sở dữ liệu trong MS Access Tài liệu tham khảo . | Xem..


Microsoft Office Access - Phần 2 - Võ Dinh Dũng
Nguồn: Trung tâm GTVL Long An, 2012
Mã số: 23881 2012 1.4 MB 52 17,131 0  0  
 

Phần 2: Microsoft access nâng cao Chương I. Tạo báo biểu (reports) Chương II. Tạo tập lệnh (macros) Chương III. Cải tiến forms và reports Chương IV. Truyền tham số trên form và query Chương V. Các dạng form thường dùng Chương VI. Tu chỉnh – nêm phong cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Microsoft Access 2010 - Thanh Thanh, Thanh Tâm, Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Hoa Sen, 2011
Mã số: 23748 2012 6.2 MB 129 1,805 0  0  
 

Bài giảng 1 Tổng quan về CSDL và MS Access 2010 Bài giảng 2 Tổng quan về bảng – Đơn vị căn bản tổ chức CSDL Bài giảng 3 Bảng – Các kỹ năng xử lý nâng cao Bài giảng 4 Câu truy vấn – Khai thác dữ liệu Bài giảng 5 Câu truy vấn và các hàm tính toán Bài giảng 6 Câu truy vấn tổng hợp Bài giảng 7 Một số loại truy vấn khác Bài giảng.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán) - Bộ môn Kiểm toán
Nguồn: Trường Đại học Nha Trang, 2009
Mã số: 23278 2012 1.2 MB 53 21,233 0  0  
 

Phần 1: KHÁI QUÁT VỀ MICROSOFT ACCESS Phần 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu Access 2. Liên kết các bảng dữ liệu Phần 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN MS ACCESS 1. Đặt vấn đề, giới thiệu mục tiêu chương trình xây dựng 2. Hệ thống dữ liệu 3. Xây dựng mối quan hệ giữa các bảng 4. Tạo Form khởi động và xây dựng các query cơ.. | Xem..


Giáo trình Lập trình Quản lý với Microsoft Office Access - Huỳnh Tôn Nghĩa
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2009
Mã số: 21793 2012 7.7 MB 278 8,256 2  2  
 

Bài 1. Tổng quan về Access 2007 Bài 2. Table – bảng dữ liệu Bài 3. Thao tác trên bảng dữ liệu Bài 4. Query – Bảng truy vấn Bài 5. Form – Biểu mẫu Bài 6. Report – Báo biểu Bài 7. Macro Bài 8. Giới thiệu ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Applications) Bài 9. Làm việc với đối tượng trong Access Bài tập thực hành | Xem..


Bài giảng Tin quản lý 2 - Nguyễn Mạnh Hùng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2007
Mã số: 20911 2011 1.4 MB 130 13,430 0  1  
 

- Thiết kế cơ sở dữ liệu - Bắt đầu với Microsoft Access - Thiết kế câu truy vấn dữ liệu (Query) - Truy vấn gộp (Total Query) - Thiết kế các kiểu truy vấn khác | Xem..


Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu - Đỗ Văn Xuân
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, 2010
Mã số: 13293 2010 400.0 kB 12,468 4  0  
 

Bài: 1. Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access Bài: 2: Làm việc với bảng Bài: 3. Làm việc với truy vấn Bài: 4. Làm việc với Form Bài: 4+5. Làm việc với Form + Macro Bài: 4+5. Làm việc với Macro Bài: 5+6. Làm việc với Macro + Report Bài: 6. Làm việc với Report | Xem..


Microsoft Access 2000
Nguồn: Dịch vụ Tin học Tấn Phước, 2010
Mã số: 8155 2010 2.6 MB 156 14,010 2  1  
 

Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2: Giới thiệu Microsoft Access 2000 Chương 3: Table Chương 4: Query Chương 5: Biểu mẫu - Form Chương 6: Report Chương 7: Macro (tập lệnh) Chương 8: Thực đơn và thanh công cụ Chương 9: Ngôn ngữ Visual Basic Chương 10: Môi trường nhiều người sử dụng Phụ lục A: Một số hàm thông dụng Phụ lục B: Bài tập | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình