Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 57 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Hệ Điều Hành - Bộ Môn KTMT
Nguồn: Trường ĐHKTCN, 2005
Mã số: 24650 2017 1.5 MB 161 9,123 0  0  
 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 2: CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ ĐỒNG HÀNH Chương 3: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Chương 4: LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH & VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOÁ Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HOÁ Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ Chương 7: BỘ NHỚ ẢO Chương 8: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP.. | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - PGS. TS. Ngô Như Khoa, ThS. Nguyễn Văn Huy
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2012
Mã số: 28034 2016 2.6 MB 142 12,327 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành Chương 2: Các mô hình xử lý đồng hành Chương 3: Quản lý tiến trình Chương 4: Liên lạc giữa các tiến trình & vấn đề đồng bộ hoá Chương 5: Các giải pháp đồng bộ hoá Chương 6: Quản lý bộ nhớ Chương 7: Bộ nhớ ảo Chương 8: Hệ thống quản lý tập tin Chương 9: Các phương pháp cài đặt hệ thống quản lý tập.. | Xem..


Bài giảng Nguyên Lý Hệ Điều Hành - KMA
Nguồn: Faculty Of IT, 2015
Mã số: 27158 2015 1.8 MB 121 3,152 0  0  
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 2. LUỒNG VÀ TIẾN TRÌNH Chương 3. LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH Chương 4. TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỒNG BỘ TIẾN TRÌNH Chương 5. VẤN ĐỀ KHOÁ CHẾT (DEADLOCK) Chương 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG Chương 7. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương 8. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP/XUẤT Chương 9. GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ THỐNG I/O Chương 10. BẢO VỆ VÀ AN TOÀN HỆ THỐNG | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - ThS. Đặng Thanh Hải
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 27159 2015 1.2 MB 73 1,480 0  0  
 

Chương I – TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH Chương II – CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH Chương III – GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Chương IV – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN Chương V – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHẬP XUẤT Chương VI – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH Chương VII – HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỘ NHỚ TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành Linux - Nguyễn Nam Trung
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 26145 2015 4.6 MB 217 6,852 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan Chương 2. Cài đặt hệ điều hành Linux Chương 3. Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin Chương 4. Cài đặt phần mềm và trình tiện ích Chương 5. Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng Chương 6. Quản lý tiến trình Chương 7. Mạng căn bản | Xem..


Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003
Nguồn: Sưu tầm, 2005
Mã số: 26102 2015 6.9 MB 580 5,723 0  0  
 

Phần 1-2: Quản lý và duy trì hệ điều hành Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành Windows Server 2003 của Microsoft Chương 2: Quản trị hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 Chương 3: Giám sát hệ điều hành Microsoft Windows Server 2003 Chương 4: Sao lưu và phục hồi dữ liệu .. Chương 8: Làm việc với tài khoản máy tính Phần 3: Quản lý và duy trì các nguồn tài.. | Xem..


Nguyên Lý Hệ Điều Hành
Nguồn: Viện CNTT & TT, 2010
Mã số: 25834 2014 1.2 MB 52 1,618 0  0  
 

Chương I: Tổng quan về hệ điều hành Chương II: Quản lý tiến trình Chương III: Quản lý bộ nhớ Chương IV: Quản lý file và thiết bị ngoại vi Tài liệu tham khảo | Xem..


GNU/Linux cơ bản - Nhiều tác giả
Nguồn: Lê Trung Nghĩa dịch, 2012
Mã số: 25723 2014 2.7 MB 232 9,852 0  0  
 

Hệ điều hành GNU/Linux cơ bản Module 1 - GNU/Linux cơ bản 1. Giới thiệu 2. Các khái niệm và các lệnh cơ bản 3. Hội thảo về Knoppix 4. Cài đặt GNU/Linux 5. Hội thảo về cài đặt Debian Etch 6. Các cấu hình cơ bản 7. Các daemon và mức chạy 8. Cài đặt các ứng dụng 9. Hội thảo về các cấu hình cơ bản 10. Kiến trúc X-Window 11. Hội thảo về X-Window Module 2 - Các.. | Xem..


Lập trình Shell
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 25315 2014 1.3 MB 106 7,731 0  0  
 

- Đặc trưng của Shell script - Các biến của script - Các lệnh nội trú (built-in) - Các cấu trúc điều khiển - Các hàm - Gỡ rối (debug) | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - Đỗ Tuấn Anh
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 2010
Mã số: 25287 2014 2.3 MB 222 8,312 0  0  
 

Handout bài giảng. Chương 0 - Giới thiệu Hệ điều hành Chương I - Các khái niệm cơ bản Chương II - Quản lý files và thiết bị ngoại vi Chương III - Quản lý bộ nhớ Chương IV - Quản lý tiến trình (process) Chương V - Quản lý processor Chương VI - Câu hình và quản lý hệ thống | Xem..


Quản trị Linux 1: Hướng dẫn thực hành
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp TP HCM , 2012
Mã số: 25170 2014 1.3 MB 56 9,469 1  0  
 

Bản hướng dẫn thực hành này nhằm giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc nắm bắt cách sử dụng một số lệnh quan trọng trong mỗi chương. | Xem..


Bài giảng Hệ điều hành - ThS. Nguyễn Khắc Trung (th)
Nguồn: Trường CĐN Cơ giới & Thuỷ lợi, 2013
Mã số: 24966 2014 875.6 kB 74 8,528 0  1  
 

Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin Chương I – Tổng quan hệ điều hành Chương II – Cấu trúc hệ điều hành Chương III – Giới thiệu một số hệ điều hành Chương IV – Hệ thống quản lý tập tin Chương V – Hệ thống quản lý nhập xuất Chương VI – Hệ thống quản lý tiến trình Chương VII – Hệ thống quản lý bộ nhớ Tài liệu tham khảo | Xem..


iOS Security
Nguồn: Apple, 2014
Mã số: 24829 2014 277.8 kB 33 6,226 0  0  
 

Bảo mật trên hệ điều hành iOS. - Introduction - System Security - Encryption and Data Protection - App Security - Network Security - Internet Services - Device Controls - Conclusion | Xem..


Real-Time Operating Systems: Part 1 - Dr. Tom ClarkeMars
Nguồn: Internet, 2009
Mã số: 24390 2013 1.5 MB 159 11,498 0  0  
 

Hệ điều hành thời gian thực. 1.1 Introduction 1.2 Task Control in FreeRTOS 1.3 Shared Data Access 1.4 Semaphores 1.5 Message Queues 1.6 Synchronisation 1.7 Scheduling Theory 1.8 & 1.9 Scheduling Problems | Xem..


Real-Time Operating Systems –Part 2 - Dr. Tom Clarke
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 22316 2012 1.2 MB 118 12,309 0  0  
 

Hệ điều hành thời gian thực. 2.1 Interrupts & Exceptions 2.2 RTOS Task Lists 2.3 Context Switching 2.4 Timing Functions 2.5 RTOS Objects | Xem..


Giáo trình Hệ điều hành Linux
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, 2015
Mã số: 23614 2012 2.7 MB 88 1,554 0  0  
 

LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành Linux Chương 2: Cài đặt hệ điều hành Linux Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong Linux Chương 5: Các ứng dụng phần mềm phổ biến trong Linux Chương 6: Giao diện dòng lệnh Chương 7: Hệ thống tập tin Chương 8: Quản lý người dùng TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình