Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 21 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Tập bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Nguyễn Thị Thanh Thuận, Nguyễn Bá Phúc
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 28047 2016 3.5 MB 105 10,896 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu ASP.NET Chương 2: Web Control Chương 3: Master Page, CSS, User Control Chương 4: Các đối tượng trong ASP.NET Chương 5: Kết nối dữ liệu với ADO.NET Chương 6: Điều khiển liên kết dữ liệu Chương 7: Khác | Xem..


Giáo trình C# và Ứng dụng - Nguyễn Hoàng Hà – Nguyễn Văn Trung
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Huế, 2008
Mã số: 27509 2016 2.4 MB 189 3,384 2  0  
 

Giáo trình Visual Studio .NET Chương 1. Tổng quan về .net framework Chương 2. Ngôn ngữ lập trình C# Chương 3. Lập trình hướng đối tượng với C# Chương 4. Xử lý dữ liệu với ado.net Chương 5. Xây dựng ứng dụng với web với webform Tài liệu tham khảo | Xem..


Lập trình ứng dụng web với ASP.NET
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 27366 2015 1.8 MB 64 3,582 0  0  
 

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Bài 1. Tổng quan về ASP.NET Bài 2. Đối tượng của ASP.NET Bài 3. Điều khiển trên trình chủ server control Bài 4. Xử lý dữ liệu với ADO.NET Bài 5. Sử dụng Listcontrol Bài 6. Điều khiển liên kết dữ liệu | Xem..


Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu - Nguyễn Minh Hiệp, Nguyễn Văn Phúc
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 26284 2015 4.4 MB 370 2,110 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chương 2: Tổng quan về ADO.NET Chương 3: Kết nối cơ sở dữ liệu Chương 4: Thực thi lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu Chương 5: Lớp datareader Chương 6: Lưu trữ dữ liệu với dataset Chương 7: Cập nhật dữ liệu dùng dataset Chương 8: Trích lọc và sắp xếp với dataview Chương 9: Quan hệ và ràng buộc Chương 10: Kiểm soát giao dịch nâng cao Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài Giảng Lập Trình Website ASP.Net - Dương Thành Phết
Nguồn: Biên soạn, 2010
Mã số: 26004 2015 4.2 MB 139 7,234 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan về ASP.NET Chương 2: Web Server Control Chương 3: Kết nối cơ sở dữ liệu trong ASP.NET Chương 4: Các điều khiển liên kết dữ liệu Chương 5: Xử lý dữ liệu với ADO.NET Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Thực tập chuyên ngành (SQL Server) - Bộ môn HTTT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2011
Mã số: 20104 2011 1.1 MB 46 9,801 1  1  
 

Chương 1: Giới thiệu Microsoft SQL Server (2005) Chương 2: Cài đặt Microsoft SQL Server (2005) Chương 3: Bảo mật và quản trị ngƣời dùng Chương 4: Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu Chương 5: Tạo và quản lý các bảng Chương 6: Truy vấn dữ liệu Chương 7: Sao lƣu và phục hồi CSDL Chương 8: Lập trình với ADO.NET MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU | Xem..


Tìm hiểu công nghệ LINQ và ứng dụng - Nguyễn Văn Thụy & Hoàng Mạnh Giỏi
Nguồn: Đồ án, 2008
Mã số: 19047 2011 1.5 MB 122 16,825 0  0  
 

I. Giới thiệu về LINQ. II. Giới thiệu về các truy vấn LINQ. III. Tổng quan về thiết kế O / R. IV. Các truy vấn LINQ to SQL. V. LINQ và các kiểu có chung đặc điểm VI. LINQ to SQL VII. LINQ to XML VIII. LINQ to Objects IX. LINQ to ADO.NET X. LINQ to DataSet | Xem..


Bài giảng Lập trình Internet - Phạm Nguyễn Sơn Tùng - Dzoãn Xuân Thanh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 18539 2011 1.9 MB 95 10,182 1  0  
 

Bài 1: Giới thiệu môn học Bài 2: Giới thiệu ASP.NET Bài 3: Sử dụng ASP.NET trong Visual Studio Bài 4: Các Control trong ADO.NET Bài 5: Kết nối CSDL với ADO.NET Bài 6: Các đối tượng xây dựng ứng dụng Bài 7: Hosting & Domain Bài 8: Các công cụ cần thiết Tài liệu tham khảo | Xem..


Công cụ xây dựng phần mềm (phần nâng cao) - ThS.Lê Văn Hạnh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2011
Mã số: 15781 2011 2.6 MB 202 5,522 0  0  
 

I. Mô hình triển khai ứng dụng II. ADO.NET III. Lưu trữ và xử lý dữ liệu IV. Trình bày dữ liệu V. Xây dựng ứng dụng quản lý đặt và bán hàng VI. Crystal Report VII. Bảo mật trong ứng dụng | Xem..


Thiết kế & Lập trình Web 2 - Khoa CNTT
Nguồn: Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HN, 2007
Mã số: 17117 2011 5.0 MB 14,373 5  1  
 

- Các đối tượng của ASP.NET - Giới thiệu Ngôn ngữ C# - Giới thiệu về Event - Làm việc với Control - Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET - Ôn tập về Style Sheets - Tách biệt Mã nguồn xử lý và Nội dung - Thao tác CSDL với ADO.NET - Web Services | Xem..


14 lessons to get you started with C# and .NET - Faraz Rasheed
Nguồn: Website programmersheaven.com, 2009
Mã số: 8679 2009 3.2 MB 3,771 2  0  
 

14 bài học để bắt đầu lập trình với C# và .NET. 1. Introduction 2. C# Language Fundamentals 3. Classes and Objects 4. Inheritance & Polymorphism 5. Structures, Enumeration, Garbage Collection & Nested Classes 6. Abstract Classes & Interfaces . 7. Arrays, Collections & String Manipulation. 8. Exception Handling 9. Delegates & Events . 10. WinForms & Windows Applications 11. More Windows Controls & Standard Dialog Boxes 12. Data Access using.. | Xem..


Bài giảng Lập trình C# - Phạm Anh Phương, Phạm Minh Tuấn, Bùi Tấn Lộc
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2009
Mã số: 9461 2009 4.1 MB 42,360 45  13  
 

1A. NET Framework 1B. Definitions 2A. VS NET 2005 Introduction 2B. NET Projects 3. Types Stream 4. IO 5. Window Controls 6. ADO.NET 7. Window Controls 8. DataSet - XML 10. GDI 11. Giới thiệu mô hình 3 lớp - DataBinding | Xem..


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Nguyễn Tuấn Anh
Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Thái nguyên, 2009
Mã số: 9739 2009 1.5 MB 79 7,916 9  2  
 

Chương 1 Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng Chương 2 Thiết kế các ứng dụng GUI bằng Windows Forms Chương 3 Khả năng kết nối mạng bằng .Net Compact Framework Chương 4 ADO.NET trên .NET Compact Framework Chương 5 Lập trình với Microsoft SQL Server CE Chương 6 Phát triển cho SmartPhone Chương 7 Sử dụng XML Web Services | Xem..


Lập trình Cơ sở dữ liệu với C# - Jason Price
Nguồn: Sybex - C.Sharp Database Programming, 2009
Mã số: 7297 2009 12.9 MB 518 34,229 62  12  
 

Lời nói đầu Chương 1: Giới thiệu về Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET Chương 2: Giới thiệu về những cơ sở dữ liệu Chương 3: Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) Chương 4: Giới thiệu về lập trình giao dịch- SQL (Transact-SQL ) Chương 5: Tổng quan về những lớp ADO.NET Chương 6: Giới thiệu những ứng dụng Windows và ADO.NET Chương 7: Kết nối tới một Cơ sở dữ liệu Chương 8: Thực thi.. | Xem..


Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu với C# và .Net Framework - Nguyễn Minh Châu - Lê Quân
Nguồn: Đại học kỹ thuật công nghệ TP.HCM, 2009
Mã số: 2683 2009 3.5 MB 192 12,406 24  2  
 

PHẦN 1: TÌM HIỂU C# Chương 1. C# và .Net Framework Chương 2. Khởi đầu Chương 3. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Thừa kế và Đa hình Chương 6. Nạp chồng toán tử Chương 7. Quản lý lỗi Chương 8. Ứng dụng Windows với Windows Form Chương 9. Truy cập dữ liệu với ADO.NET PHẦN 2: TÌM HIỂU SQL Chương 1. Tổng quan về SQL Chương 2. Tổng quan về SQL Server Chương 3. Tìm hiểu SQL Server 2005 | Xem..


Hướng dẫn lập trình VB.NET - Phạm Đức Lập
Nguồn: Website diendantinhoc.com, 2009
Mã số: 7044 2009 4.4 MB 41,127 97  37  
 

Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET Chương 2: Viết một chương trình Visual Basic.NET đầu tay Chương 3: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX Chương 4: Làm việc với Menu và hộp thoại Chương 5: Biến và toán tử trong VISUAL BASIC.NET Chương 6: Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định Chương 7: Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER) Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong.. | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình