Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 92 mục.
123456
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Phần mềm kế toán bằng Excel - Huỳnh Văn Hải
Nguồn: Xây dựng, 2016
Mã số: 28012 2016 1.5 MB 15,820 0  0  
 

Đây là chương trình kế toán được thiết kế từ các bảng tính Excel, tất cả các nghiệp vụ phát sinh được nhập vào 1 sheet duy nhất (NKC). Các chức năng cơ bản của file So ke toan A8: in phiếu thu chi, phiếu nhập xuất kho, xem sổ cái theo tài khoản hạch toán, xem sổ chi tiết theo đối tượng, tổng hợp theo đối tượng, báo cáo nhập xuất tồn kho, sổ chi tiết vật tư, bảng kê hóa đơn mua.. | Xem..


Bài giảng Tin học kế toán
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27793 2016 1.6 MB 130 4,501 0  0  
 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Chương 2. TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG EXCEL Chương 3. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN, BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT Chương 4. LẬP SỔ NHẬT KÝ Chương 5. LẬP SỔ CHI TIẾT VÀ SỔ CÁI Chương 6. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2016
Mã số: 27529 2016 1.2 MB 203 12,781 0  0  
 

Chương I. Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp Chương II. Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và vật tư hàng hoá Chương III. Kế toán tài sản cố định, xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn Chương IV. Kế toán các khoản thanh toán Chương V. Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp Chương VI... | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính - ThS. Nguyễn Như Ánh
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2012
Mã số: 27114 2015 4.6 MB 216 4,124 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính Chương 2: Khấu hao TSCĐ Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính Chương 4: Hoạch định lợi nhuận Chương 5: Dự toán nhu cầu vốn kinh doanh | Xem..


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Lữ Thị Lê Thu
Nguồn: Trường Đại học Đông Á, 2010
Mã số: 27047 2015 1.4 MB 85 7,870 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính Chương 2. Phân tích các báo cáo tài chính Chương 3. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp | Xem..


Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 26558 2015 303.7 kB 224 2,799 1  0  
 

Chương I: Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Chương 2. Kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ Chương 3. Kế toán tài sản cố định Chương 4. Kế toán thanh toán Chương 5. Kế toán các nguồn kinh phí Chương 6. Kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN Chương 7. Kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN Chương 8. Chế độ báo cáo tài.. | Xem..


Xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính của dự án: Phân tích Lợi ích Chi phí - ThS. Phùng Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2012
Mã số: 25969 2015 803.3 kB 102 7,985 0  0  
 

- Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính theo phương pháp trực tiếp - Một số biên dạng ngân lưu cơ bản - Nguyên tắc và quy ước xây dựng báo cáo ngân lưu - Thành phần của báo cáo ngân lưu - Phương pháp xây dựng báo cáo ngân lưu - Quy trình xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp -.. | Xem..


Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 - Tổ kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 25392 2014 143.6 kB 113 2,195 0  0  
 

Chương I: Kế toán vật liệu-công cụ-dụng cụ Chương II: Kế toán tài sản cố định Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương IV: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương V: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận Chương VI : Báo cáo tài.. | Xem..


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 25218 2014 530.1 kB 351 10,333 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Chương 3. Giá trị theo thời gian của tiền tệ Chương 4. Doanh lợi và rủi ro Chương 5. Chi phí sử dụng vốn Chương 6. Cơ cấu vốn Chương 5. Đầu tư dài hạn | Xem..


Bài giảng Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2013
Mã số: 25174 2014 919.6 kB 234 13,378 0  0  
 

Chương 1. Bản chất và đối tượng kế toán Chương 2. Chứng từ kế toán Chương 3. Tài khoản kế toán Chương 4. Tính giá và kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu Chương 5. Báo cáo tài chính | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2014
Mã số: 25056 2014 940.9 kB 257 13,764 0  0  
 

Bài 1. Quyết định đầu tư và quyết định tài trợ Bài 2. Lượng giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 3. Quản trị rủi ro Bài 4. Báo cáo tài chính và tỉ số tài chính Bài 5. Chính sách tài trợ tài sản lưu động Bài 6. Quản trị tiền Bài 7. Quản trị các khoản phải thu-Quản trị tồn kho Bài 8. Chi phí.. | Xem..


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán) - ThS. Nguyễn Thành Cường, Ngô Xuân Ban, Mạnh Cường, ..
Nguồn: Trường ĐH Nha Trang, 2009
Mã số: 24805 2014 542.7 kB 66 5,673 0  0  
 

Chương 1: Một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel 1.1. Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel 1.2. Một số thao tác về bảng tính 1.3. Một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel 1.4. Một số chương trình thường trú trong Excel Chương 2: Thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính 2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu của Kế toán theo hình.. | Xem..


Giáo trình Kiểm toán căn bản
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 24801 2014 745.5 kB 98 7,152 2  0  
 

Chương I: Tổng quan về kiểm toán Chương II: Một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kiểm toán Chương III: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập Chương IV: Kiểm toán của nhà nước và kiểm toán nội bộ Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Nguyễn Khắc Hùng
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, 2006
Mã số: 24642 2013 690.7 kB 126 6,865 0  1  
 

Mở đầu Bài 1 : Một số vấn đề chung của kế toán Bài 2 : Bảng cân đối kế toán Bài 3 : Tài khoản Bài 4 : Kế toán kép Bài 5 : Chu kỳ kế toán Bài 6 : Chứng từ và kiểm kê Bài 7 : Tính giá các đối tượng kế toán Bài 8 : Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất Bài 9 : Kế toán tính giá thành và tiêu thụ thành phẩm Bài 10 : Sổ sách kế toán Bài 11 : Hình thức kế toán nhật ký sổ cái Bài 12 : hình thức nhật ký chung và hình thức nhật ký chứng từ Bài 13 : Báo cáo tài.. | Xem..


Bài giảng Kế toán ngân hàng - Nâng cao - Đoàn Thị Thùy Anh
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 22678 2013 544.4 kB 151 13,144 0  0  
 

Handout bài giảng. Chương 7. Kế toán thuế GTGT Chương 8. Kế toán nghiệp vụ đầu tư – kinh doanh chứng khoán Chương 9. Kế toán kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế Chương 10. Kế toán vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính | Xem..


Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất
Nguồn: VACO, 2005
Mã số: 24294 2013 678.2 kB 57 15,904 1  1  
 

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Chương I. Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất Chương II. Các phương pháp kế toán áp dụng Chương III. Các bước cơ bản khi lập báo cáo tài chính hợp nhất Chương IV. Ví dụ về lập bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Chương V. Các trường hợp.. | Xem..

123456
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình