Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bảo hiểm - ThS. Võ Thị Pha (cb)
Nguồn: Học viện Tài chính, 2006, 2008
Mã số: 25235 2014 799.6 kB 121 12,265 1  0  
 

Lời nói đầu Phần 1 - BẢO HIỂM KINH DOANH Chương 1. tổng quan về bảo hiểm Chương 2. hợp đồng bảo hiểm Chương 3. bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chương 4. bảo hiểm con người Phần 2 - CÁC LOẠI BẢO HIỂM PHI LỢI NHUẬN 1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2. Bảo hiểm y tế (BHYT) 3. Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) | Xem..


Bài giảng Nguyên lý Bảo hiểm - ThS Đỗ Quang Khánh
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2012
Mã số: 22822 2012 1.8 MB 342 13,140 0  0  
 

Chương 1: Rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về bảo hiểm Chương 3: Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm Chương 4: Hợp đồng bảo hiểm Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chương 6: Môi trường pháp lý cho hoạt động bảo hiểm Bài tập Thực hành Bảo hiểm (có gợi ý) | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm - Nguyễn thị Minh Châu
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 23043 2012 2.5 MB 355 14,030 0  2  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hiểm Chương 2: Hợp đồng bảo hiểm Chương 3: Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Chương 4: Bảo hiểm nhân thọ Ôn tập Tham khảo về bảo hiểm: - Trích Bộ luật Dân sự 2005 về HĐ Bảo hiểm - Nghị định 103/2008/NĐ-CP-Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Về tính khó hiểu của hợp đồng bảo hiểm và giải pháp để bảo hiểm nhân thọ tiếp cận người dân.. | Xem..


Bài tập Nguyên lý bảo hiểm
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 21576 2012 22.7 kB 12 16,425 0  0  
 

Tổng hợp một số bài tập môn Nguyên lý bảo hiểm (một số bài có gợi ý cách giải). | Xem..


Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm - NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 36279 2012 1.3 MB 141 20,558 0  0  
 

Giới thiệu môn học Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm Chương 2: Cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý của hoạt động bảo hiểm Chương 3: Hợp đồng bảo hiểm Chương 4: Vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư bảo hiểm Chương 5: Thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chương 6: Hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm tàu
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 35535 2011 200.0 kB 24 15,486 1  1  
 

A. Bảo hiểm thân tàu B. Bảo hiểm tnds chủ tàu C. Bảo hiểm P&I D. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên | Xem..


Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại - Trần Thuý Hà
Nguồn: Khoá luận, 2003
Mã số: 35497 2011 778.3 kB 77 16,857 0  0  
 

Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu tại Việt Nam Chương III: Phương hướng và một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm chủ tàu ở Bảo Việt Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 35495 2011 425.5 kB 77 14,456 0  1  
 

Chương 1 - Khái quát về bảo hiểm Chương 2 - Bảo hiểm hàng hải Chương 3 - Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa và bảo hiểm hàng không ở Việt Nam Chương IV - Các loại hình bảo hiểm khác | Xem..


Lý thuyết bảo hiểm
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 15938 2010 2.4 MB 17,422 3  0  
 

- Đại cương về bảo hiểm - Bảo hiểm cháy - Bảo hiểm trách nhiệm - Hợp đồng bảo hiểm - Bảo hiểm con người - Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 15905 2010 325.3 kB 13,431 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về bảo hiểm Chương 2. Hợp đồng bảo hiểm Chương 3. Cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm Chương 4. Thị trường bảo hiểm | Xem..


Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 15865 2010 62.8 kB 17,675 0  0  
 

Chương II: Pháp luật tổ chức và hoạt động của các chủ thể kinh doanh bảo hiểm Chương III: Hợp đồng bảo hiểm. Chương IV: Chế độ bảo hiểm con người | Xem..


Bài giảng Bảo hiểm - Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: Trường Đại Học Nha Trang, 2010
Mã số: 14287 2010 798.6 kB 15,559 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về bảo hiểm Chương 2. Bảo hiểm xã hội Chương 3. Bảo hiểm y tế Chương 4. Bảo hiểm thất nghiệp Chương 5. Bảo hiểm thương mại Chương 6. Bảo hiểm tài sản Chương 7. Bảo hiểm con người Chương 8. Bảo hiểm trách nhiệm | Xem..


Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay - Nông Hữu Tùng
Nguồn: Bản draft, 2010
Mã số: 12354 2010 394.7 kB 84 13,104 0  0  
 

Lời mở đầu Phần I. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội (BHXH) và quỹ BHXH Phần II. Thực trạng công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong thời gian qua. Phần III. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Lời kết | Xem..


Bảo hiểm Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển - Bùi Hồng Anh
Nguồn: Trường Đại học Ngoại Thương, 2009
Mã số: 27744 2009 499.8 kB 101 7,147 1  0  
 

Lời mở đầu Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam thời gian qua Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam | Xem..


Bài giảng Tài chính tiền tệ
Nguồn: Chưa xác định
Mã số: 14833 2009 77.9 kB 57,361 26  5  
 

Chương 1: Ngân sách nhà nước Chương 2: Tài chính doanh nghiệp Chương 3: Bảo hiểm Chương 4: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ Chương 5: Tín dụng Chương 6: Quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế Chương 7: Thị trường tài chính Chương 8: Chính sách tài chính quốc gia | Xem..


Bảo hiểm - Võ Thị Pha
Nguồn: Học viện Tài chính, 2006
Mã số: 8610 2008 986.8 kB 88 23,807 73  6  
 

Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 1.1. Bảo hiểm trong quy trình quản lý rủi ro 1.2. Phân biệt Các loại bảo hiểm cơ bản 1.3. Vai trò kinh tế - xã hội của bảo hiểm Chương 2: Bảo hiểm kinh doanh 2.1. Khái quát về bảo hiểm kinh doanh 2.2. Bảo hiểm tài sản 2.3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 2.4. Bảo hiểm con người Chương 3: Các loại bảo hiểm phi lợi nhuận 3.1. Bảo hiểm xã hội (BHXH).. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình