Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 24 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu - Dự án
Nguồn: Đại học Quốc gia, 2011
Mã số: 28575 2020 5.9 MB 197 2,829 0  0  
 

Phần 1: Khoa học về biến đổi khí hậu Phần 2: Tác động của biến đổi khí hậu và tính dễ bị tổn thương Phần 3: Thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu | Xem..


Bài giảng Tai biến thiên nhiên - Th.S Hoàng Anh Vũ
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2016
Mã số: 27703 2016 1.3 MB 98 2,798 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu Chương 2: Những vấn đề chung về tai biến môi trường Chương 3: Tai biến sinh lý Chương 4. Tai biến liên quan đến các quá trình địa động lực nội sinh Chương 5. Tai biến do các quá trình địa động lực ngoại sinh Chương 6: Tai biến nhân sinh Chương 7: Biến đổi khí hậu và tai biến môi trường ở Việt Nam Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu - PGS.TS. Bảo Huy, TS. Võ Hùng và TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguồn: VNAFE, 2011
Mã số: 25849 2014 1.2 MB 82 7,997 1  1  
 

Chương 1 : Biến đổi khí hậu Chương 2 : Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu Chương 3 : Nông lâm kết hợp với biến đổi khí hậu Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Những tiến bộ mới trong chuồng trại và quản lý chất thải trong chăn nuôi - Vũ Chí Cương
Nguồn: Trường ĐH Nông nghiệp HN, 2010
Mã số: 25707 2014 562.5 kB 46 6,945 0  0  
 

Phần 1: Biến đổi khí hậu, môi trường và vai trò của chăn nuôi Phần 2: Chiến lược chăn nuôi nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, môi trường và thích ứng Phần 3: Những tiến bộ mới về chuồng trại | Xem..


Giáo trình Kinh tế môi trường - TSKH. Nguyễn Trung Dũng
Nguồn: Trường Đại học Thủy lợi, 2010
Mã số: 24944 2014 3.6 MB 407 4,621 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Kinh tế học áp dụng cho môi trường Chương 2. Tạo dựng thị trường dành cho môi trường Chương 3. Đánh giá môi trường và tài nguyên thiên nhiên Chương 4. Phân tích lợi ích - chi phí và môi trường Chương 5. Nguyên tắc hành động và công cụ của chính sách môi trường trong thực tế Chương 6. Vận tải và.. | Xem..


Giáo dục biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực thích ứng - Nguyễn Hữu Duy Viễn
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2015
Mã số: 23886 2012 812.3 kB 63 1,377 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2. Biến đổi khí hậu tại Việt Nam Chương 3. Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh THCS Tài liệu tham khảo chính | Xem..


Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam - Đề tài KC.08.13/06-10
Nguồn: Viện KH Khí tượng thủy văn và Môi trường, 2010
Mã số: 22302 2012 2.4 MB 276 7,531 1  0  
 

Phần I - Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu Phần II - Kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu Chương 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2. Các hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu Chương 3. Lịch sử BĐKH và các sự kiện quan trọng gần đây Phần III - Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Chương 4. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt.. | Xem..


Nghị định thư Kyoto của công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010
Mã số: 20565 2011 628.5 kB 33 14,568 0  0  
 

Phần mở đầu 1. Các định nghĩa 2. Các chính sách và biện pháp 3. Các cam kết hạn chế và giảm phát thải theo định lượng 4. Việc cùng nhau hoàn thành các cam kết 5. Các vấn đề phương pháp 6. Việc chuyển giao và tiếp nhận các đơn vị giảm phát thải (cùng thực hiện) 7. Thông báo các thông tin 8. Duyệt lại thông tin 9. Duyệt lại Nghị.. | Xem..


Bài giảng Khoa học môi trường - ThS.Nguyễn Thị Mai
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 18597 2011 1.8 MB 12,264 0  0  
 

Bài mở đầu Chương I. Những vấn đề chug về khoa học môi trường Chương II. Các thành phần cơ bản của sinh thái học Chương III. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái vào môi trường Chương IV. Các dạng chính của hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên Chương V. Dân số và sự tác động của con người đến môi trường Chương VI... | Xem..


Ứng phó với biến đổi khí hậu và biển dâng - GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Trân
Nguồn: Báo cáo, 2009
Mã số: 18966 2011 932.9 kB 20 10,252 1  0  
 

I. Mở đầu II. Dự báo về biến đổi khí hậu và mức nước biển dâng III. Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu IV. Dự báo tác động của biển dâng lên môi trường tự nhiên V. Dự báo các tác động về kinh tế - xã hội VI. Những nhiệm vụ cần triển khai | Xem..


Nghiên cứu ảnh hưởng của BDKH đến sinh kế và súc khỏe của cộng đồng và đề xuất các giải pháp thích ứng - Phan Văn Đức
Nguồn: Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, 2010
Mã số: 17765 2011 2.0 MB 16,357 1  0  
 

Luận văn này là một công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của BDKH đến đời sống cộng đồng, bao gồm 3 phần: 1. Tổng quan về cộng đồng và BDKH; 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của BDKH đến dời sống cộng đồng; 3. Đưa ra các giải pháp thích ứng. Đây là công trình nghiên cứu của tác giả đã được đăng thành 2 bài báo khoa học. Một bài trong hội nghị môi trường quốc gia lần 3.. | Xem..


Biến đổi khí hậu - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - Nhóm I
Nguồn: Trường Đại Học Nông Lâm, 2011
Mã số: 15989 2011 1.3 MB 58 8,461 0  0  
 

Phần I: GIỚI THIỆU Phần II: MỤC LỤC I. Biến đổi khí hậu II. Ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu III. Phương hướng giải quyết. IV. Kết luận - kiến nghị V. Nguồn tham khảo | Xem..


Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Thu Bồn – Vu Gia - Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Minh Thành, ..
Nguồn: Viện Địa Lý, 2010
Mã số: 15165 2010 521.3 kB 6 2,661 1  0  
 

Việc xây dựng bản đồ ngập lụt nhằm góp phần cảnh báo và xác định vùng ngập lũ có rất nhiều phương pháp khác nhau, bài báo có sử dụng phương pháp ứng dụng mô hình thủy văn kết hợp với công nghệ GIS để xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Thu Bồn – Vu Gia. Trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu được xem xét ở mức cao, dự báo được tình.. | Xem..


Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự dâng cao nước biến - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 13477 2010 160.6 kB 9,723 3  0  
 

Lời giới thiệu Mở đầu I. Tổng quan về sự biến đổi khí hậu và tác động đến sự dâng cao nước biến II. Ảnh hưởng của sự dâng cao nước biển tới một số quốc gia có biển và Việt Nam III. Đề xuất giải pháp thích ứng với sự biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao ở Việt Nam Kết luận | Xem..


Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - GS.TS. Đào Xuân Học
Nguồn: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2010
Mã số: 12002 2010 562.1 kB 12 13,319 1  0  
 

Bài trình bày tại Hội thảo Việt Nam thích ứng với Biến đổi khí hậu, ngày 31/7/2009 tại Hội An - Quảng Nam. Bài viết này nêu tóm tắt một số tác động của BĐKH đến nông nghiệp và PTNT một số vùng dễ bị tổn thương, giới thiệu khung chương trình hành động thích ứng với BĐKH của ngành, triển khai tổ chức thực hiện và một số đề xuất, kiến nghị. | Xem..


Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu
Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi trường, 2008
Mã số: 4711 2009 745.3 kB 65 15,330 1  0  
 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. I. Tính cấp thiết II. Nhận định về BĐKH ở Việt Nam III. Quan điểm, mục tiêu và phạm vi của chương trình IV. Các nhiệm vụ chủ yếu V. Hiệu quả của chương trình VI. Tổ chức thực hiện VII. Đề xuất và kiến nghị | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình