Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 75 mục.
12345
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệu - Ng. Văn Huân, Vũ Xuân Nam, Ng. Văn Giáp, Đỗ Văn Đại
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2012
Mã số: 26666 2015 666.8 kB 92 2,505 0  0  
 

Chương 1: Cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 2: Thuật toán Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy Chương 4: Các thuật toán sắp xếp Chương 5: Cây Chương 6: Tìm kiếm Tài liệu tham khảo | Xem..


Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Nguồn: Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2015
Mã số: 26651 2015 838.4 kB 129 2,500 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan Chương 2. Stack Chương 3. Queue Chương 4. Đệ qui Chương 5: Danh sách và chuỗi | Xem..


Bài giảng Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật - Nguyễn Hữu Tuân
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2007
Mã số: 24267 2013 889.4 kB 84 9,611 1  0  
 

Lời nói đầu Chương 1: Thuật toán và cấu trúc dữ liệu Chương 2: Tìm kiếm (searching) Chương 3: Sắp xếp (sorting) Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Chương 5: Cây (tree) Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2009
Mã số: 22449 2012 1.8 MB 111 11,394 0  1  
 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị Chương 2: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị Chương 3: Đồ thị Euler và đồ thị Haminton Chương 5: Bài toán đường đi ngắn nhất Chương 6: Bài toàn luồng cực đại trong mạng Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 - Trương Chí Tín
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 22191 2012 815.0 kB 54 11,685 0  0  
 

Chương 1 - Tập tin Chương 2 - B – Cây Chương 3 - Bảng băm Bài tập Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 22060 2012 1.1 MB 80 11,341 0  0  
 

Chương 1. Các khái niệm mở đầu Chương 2. Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản Chương 3. Cây (tree). Chương 4. Bảng băm (hash table) Tài liệu tham khảo. | Xem..


Data Structure Lab - Vivek Gupta
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 22046 2012 365.7 kB 53 10,939 0  0  
 

Code thực hành một số chương trình điển hình trong Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. 1. Ngăn xếp 2. Hàng đợi 3. Hàng đợi quay vòng 4. Danh sách 5. Ngăn xếp cấp phát bộ nhớ động 6. Hàng đợi cấp phát bộ nhớ động 7. Hàng đợi quay vòng cấp phát bộ nhớ động 8. Danh sách cấp phát bộ nhớ động 9. Chèn, xoá, duyệt trên cây nhị phân tìm.. | Xem..


Thực hành Cấu trúc và giải thuật 1 - Tạ thị Thu Phượng
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 21580 2012 565.8 kB 33 6,434 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và thuật toán Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp Chương 3: Cấu trúc danh sách liên kết Chương 3: Cấu trúc cây Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2 - Nguyễn thị Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 20992 2011 875.4 kB 90 9,240 1  0  
 

Dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Chương I: Cây Chương II: Đồ Thị. Chương III: Bảng Băm Chương IV: Một số phương pháp thiết kế thuật giải. Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1 - Nguyễn thị Thanh Bình, Trần Tuấn Minh
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2008
Mã số: 20669 2011 972.6 kB 128 9,528 0  2  
 

Dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin. Lời nói đầu Chương 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và phân tích thuật giải Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp trong Chương 3: Cấu trúc danh sách liên kết Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Toán rời rạc - Nguyễn Thế Vinh
Nguồn: Đại học Thái Nguyên, 2010
Mã số: 20257 2011 1.5 MB 160 13,999 1  2  
 

Nội dung của tài liệu gồm 6 chương, cuối mỗi chương là phần bài tập dưới 3 hình thức: bài tập tính toán; bài tập thực hành trên máy tính và viết tiểu luận. Mỗi thuật toán có phần cài đặt để minh họa. Chương I: Các kiến thức cơ sở Chương II: Bài toán và thuật toán Chương III: Bài toán đếm Chương IV: Đồ thị Chương V: Cây Chương VI: Đại số.. | Xem..


Giáo trình Cấu Trúc Dữ Liệu 1 - ThS. Lê Văn Vinh
Nguồn: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2009
Mã số: 19400 2011 1.2 MB 89 11,299 0  1  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan Chương 2. Đệ quy Chương 3. Tìm kiếm và sắp xếp Chương 4. Danh sách (list) Chương 5. Ngăn xếp (stack) Chương 6. Hàng đợi (queue) Chương 7. Cây nhị phân Tài liệu tham khảo | Xem..


Tài liệu giáo khoa Chuyên tin - Quyển 2 - Hồ Sĩ Đàm (chủ biên)
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 19952 2011 1.8 MB 240 11,240 0  1  
 

Chuyên đề 6. Kiểu dữ liệu trừu tượng và cấu trúc dữ liệu Chuyên đề 7. Đồ thị | Xem..


Bài giảng Tìm kiếm và sắp xếp nội
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 19738 2011 354.6 kB 185 9,070 0  1  
 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1. Các giải thuật tìm kiếm nội 1. Tìm kiếm tuyến tính 2. Tìm kiếm nhị phân Các giải thuật sắp xếp nội 1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort 2. Chọn trực tiếp – Selection Sort 3. Nổi bọt – Bubble Sort 4. Chèn trực tiếp – Insertion Sort 5. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort 6. Shaker Sort 7. Shell Sort 8. Heap Sort.. | Xem..


Tài liệu giáo khoa Chuyên tin - Quyển 1 - Hồ Sĩ Đàm (chủ biên)
Nguồn: Nxb Giáo Dục, 2009
Mã số: 19599 2011 2.1 MB 219 13,616 0  2  
 

Lời nói đầu Chuyên đề 1. Thuật toán và phân tích thuật toán Chuyên đề 2. Các kiến thức cơ bản Chuyên đề 3. Sắp xếp Chuyên đề 4. Thiết kế giải thuật Chuyên đề 5. Các thuật toán trên đồ thị Hướng dẫn giải bài tập | Xem..


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cao Hoàng Trụ
Nguồn: Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2008
Mã số: 19331 2011 5.9 MB 9,430 1  1  
 

Chapter 1 - Introduction Chapter 2 - List, LinkedList Implementation Chapter 3 - Stack, Stack Applications, Chapter 4 - Queue Chapter 5 - Searching Chapter 6 - Multiway Trees, Recursion Chapter 7 - Tree, AVLTree Chapter 8 - Heaps Chapter 9 - Hashing, Graph Chapter 10 - Sorting Chapter 12 - MultiwayTrees | Xem..

12345
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình