Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 39 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Thị trường chứng khoán - Dương Thị Ngọc Sáu
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 28438 2019 625.6 kB 56 7,080 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính Chương 2: Thị trường chứng khoán Chương 3: Công ty cổ phần Chương 4: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Chương 5: Trái phiếu và định giá trái phiếu Chương 6: Các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán | Xem..


Thị trường chứng khoán - GS.TS. Nguyễn Thị Cành - TS. Trần Viết Hoàng
Nguồn: Khoa Kinh tế - ĐHQG HCM, 2007
Mã số: 25416 2014 1.2 MB 298 10,919 1  1  
 

Chương 1 - Tổng quan về thị trường tài chính Chương 2 - Thị trường chứng khóan: chức năng, tổ chức và nguyên tắc họat động Chương 3 - Cổ phiếu - chứng khoán chủ sở hữu Chương 4 - Chứng khoán nợ - Trái phiếu Chương 5 - Giao dịch sơ cấp - Bảo lãnh phát hành Chương 6 - Giao dịch chứng khoán - Thị trường thứ cấp Chương 7 - Giao dịch chứng khoán - Các lệnh giao dịch Chương 8 -.. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính
Nguồn: Đại học Cần Thơ, 2014
Mã số: 25056 2014 940.9 kB 257 13,263 0  0  
 

Bài 1. Quyết định đầu tư và quyết định tài trợ Bài 2. Lượng giá trái phiếu và cổ phiếu Bài 3. Quản trị rủi ro Bài 4. Báo cáo tài chính và tỉ số tài chính Bài 5. Chính sách tài trợ tài sản lưu động Bài 6. Quản trị tiền Bài 7. Quản trị các khoản phải thu-Quản trị tồn kho Bài 8. Chi phí.. | Xem..


Bài giảng Quản trị Tài chính doanh nghiệp - ThS. Đinh Xuân Dũng
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2009
Mã số: 21171 2012 591.1 kB 207 10,758 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền Chương 3: Thị trường Tài chính và định giá cổ phiếu trái phiếu Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và hệ thống đòn bẩy Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp Chương 6: Quản trị vốn cố định Chương 7: Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp bưu điện Chương 8: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận.. | Xem..


Chuyên đề Phân tích, định giá và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - ThS. Nguyễn Đức Hiển
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Mã số: 19743 2011 1.6 MB 121 17,142 1  1  
 

- Phương pháp phân tích chứng khoán - Định giá cổ phiếu: Từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng trên TTCK Việt Nam - Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán - Một số chỉ số trong Phân tích kỹ thuật - Quản lý danh mục đầu tư rủi ro (cổ phiếu) - Thực hành xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên TTCK Việt Nam | Xem..


Chuyên đề Hướng dẫn giao dịch, đầu tư trên thị trường chứng khoán
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20705 2011 767.4 kB 36 13,342 0  1  
 

1. Hệ thống giao dịch chứng khoán 2. Giao dịch mua bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 3. Giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường OTC 4. Các giao dịch đặc biệt Phụ lục 1: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu | Xem..


Chuyên đề Phân tích cơ bản và định giá cổ phiếu
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20702 2011 205.5 kB 13 14,952 2  1  
 

5.1. Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành 5.2. Định giá cổ phiếu | Xem..


Chuyên đề Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
Mã số: 20673 2011 273.9 kB 21 14,703 1  1  
 

1. Giới thiệu về Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. 2. Các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán 3. Chỉ số giá chứng khoán 4. Hệ thống thông tin và Chỉ số giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam (VN INDEX) Một số trang web về chứng khoán ở Việt Nam | Xem..


Chuyên đề Phân tích tài chính doanh nghiệp - ThS. Vũ Lệ Hằng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2010
Mã số: 20598 2011 1.7 MB 113 17,051 2  0  
 

Bài 1. Giới thiệu tổng quát hoạt động doanh nghiệp & các báo cáo tài chính Bài 2. Bảng cân đối kế toán Bài 3. Báo cáo thu nhập Bài 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bài 5. Phân tích báo cáo tài chính Bài 6. Định giá trái phiếu và cổ phiếu Bài tập chuyên đề | Xem..


Bài giảng Phân tích kỹ thuật và sử dụng phần mềm Metastock trong phân tích kỹ thuật - ThS. Đặng Tài An Trang
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 35090 2011 1.8 MB 129 18,604 2  0  
 

• Phân tích kỹ thuật là gì? • Lý thuyết Dow. • Nội dung của phân tích kỹ thuật. • Sử dụng phân tích kỹ thuật như thế nào? • Định dạng đồ thị. • Một số chỉ báo kỹ thuật. • Sử dụng phần mềm Metastock. • Dữ liệu: Cổ phiếu trên TTGDCK TPHCM và Hà Nội. | Xem..


Bài giảng Quản trị tài chính - PGS.TS. Lê Hữu Ảnh
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2011
Mã số: 18383 2011 3.9 MB 387 12,511 0  0  
 

Chương 1. Một giới thiệu về Quản trị tài chính Chương 2. Các nguyên lý trong quản lý tài chính Chương 3. Những nội dung cập nhật và nâng cao về quản trị tài chính - Quản trị tài chính ngắn hạn - Phân tích tài chính đối với đầu tư - Lý thuyết đòn cân trong phân tích tài chính doanh nghiệp - Định giá trái phiếu -.. | Xem..


Tài chính doanh nghiệp
Nguồn: Trường Đại học Thương mại, 2009
Mã số: 17785 2011 1.3 MB 15,685 4  1  
 

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Chương 3: Giá trị cổ phiếu, trái phiếu và chính sách cổ tức của công ty cổ phần Chương 4: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn Chương 5: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 7: Dự báo và hoạch định.. | Xem..


Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán - hoang lan
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 16211 2010 2.5 MB 322 22,598 21  2  
 

Chương 1: Môi trường đầu tư và thị trường chứng khoán Chương 2: Rủi ro và mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán Chương 3: Lý thuyết thị trường hiệu quả và mô hình định giá tài sản vốn Chương 4: Phân tích cơ bản; phân tích kỹ thuật và phân tích đầu tư cổ phiếu, trái phiếu Chương 5: Đầu tư theo danh mục và quản lý danh mục đầu.. | Xem..


Chứng khoán - Những sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư nhỏ
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 15682 2010 1009.2 kB 9,976 3  1  
 

1. Không có phương pháp đầu tư (đầu cơ) rõ ràng :. Tiêu chuẩn mua vào của W.J.O... 2. Hoang mang, dao động tìm mọi cách gỡ gạc ngay thay vì bình tĩnh xem xét mọi khía cạnh của việc thua lỗ 3. Giữ chặt cổ phiếu, kiên quyết không bán để chờ giá tăng trở lại 4. Tiếp tục giữ chặt cổ phiếu của các công ty đang làm ăn thua lỗ.. 5. Tiếp tục.. | Xem..


500 Câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 14924 2010 523.0 kB 109 14,578 2  1  
 

Ngân hàng trắc nghiệm kiến thức chứng khoán: Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng.. Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lai suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD.. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là.. Câu 3: Cổ phiếu quỹ.. Câu 4: Các câu nào sau đây đúng.. | Xem..


Hướng dẫn đầu tư chứng khoán - Sưu tầm
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13692 2010 181.3 kB 12,977 7  1  
 

Kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. • Đầu tư chứng khoán như thế nào • 10 điều cần biết về đầu tư chứng khoán • Một số khái niệm tài chính • Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán • Giới thiệu danh mục đầu tư • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán • Lựa chọn cổ phiếu hay trái phiếu để đầu tư • Cách thức đầu tư vào cổ.. | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình