Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 25 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Thi CFA Level 1
Nguồn: Internet, 2002
Mã số: 25386 2014 192 5,959 0  0  
 

1081 Questions + Answers of the CFA EXAM Level 1 Study Session : Macroeconomics | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 4
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24248 2013 7.5 MB 337 12,375 0  0  
 

Tài chính doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, và các đầu tư chứng khoán. Book 4- Corporate finance, portfolio management, and equity investments. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 11 - Corporate Finance Self-Test- Corporate Finance Study Session 12- Portfolio Management Self-Test- Portfolio Management Study Session 13 - Equity: Market Organization, Market Indices, and Market Efficiency Study Session 14-.. | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 2
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24246 2013 5.9 MB 264 11,744 0  0  
 

Kiến thức Kinh tế học. Book 2 - Economics. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 4 - Economics: Microeconomic Analysis Study Session 5 - Economics: Macroeconomic Analysis Study Session 6 - Economics: Economics in a Global Context Self-Test: Economics Formulas | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 1
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24244 2013 7.5 MB 384 12,472 0  0  
 

Tiêu chuẩn đạo đức và sự chuyên nghiệp, các phương pháp đánh giá. Book 1 - Ethical and professional standards and quantitative methods. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 1 - Ethics and Professional Standards Self-Test - Ethics and Professional Standards Study Session 2 - Quantitative Methods: Basic Concepts Study Session 3 - Quantitative Methods: Application Self-Test - Quantitative Methods Formulas | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 5
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24249 2013 6.7 MB 321 12,305 0  0  
 

Book 5 - Fixed income, derivatives, and alternative investments. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 15 - Fixed Income: Basic Concepts Study Session 16- Fixed Income: Analysis and Valuation Self-Test - Fixed Income Investments Study Session 17- Derivatives Study Session 18- Alternative Investments Self-Test - Derivatives and Alternative Investments Formulas | Xem..


CFA Level 1 2013 Study Note - Book 3
Nguồn: Kaplan Schweser, 2013
Mã số: 24247 2013 7.4 MB 343 13,551 0  0  
 

Phân tích và báo cáo tài chính. Book 3 - Financial reporting and analysis. Reading Assignments and Learning Outcome Statements Study Session 7 - Financial Reporting and Analysis: An Introduction Study Session 8 - Financial Reporting and Analysis: Income Statements, Balance Sheets, and Cash Flow Statements Study Session 9 - Financial Reporting and Analysis: Inventories, Long-lived Assets, Income Taxes, and Non-current Liabilities Study.. | Xem..


CFA Level 1 2011 - Book 5
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17684 2011 9.0 MB 294 15,443 0  0  
 

Book 5 - Fixed income, Derivatives, and Alternative Investments. Readings and Learning Outcome Statements Study Session 15 – Fixed Income: Basic Concepts Study Session 16 – Fixed Income: Analysis and Valuation Se1ft-Test – Fixed Income Investments Study Session 17 – Derivatives Study Session 18 – Alternative Investments Se1ft-Test – Derivatives and Alternative Investments . Formulas | Xem..


CFA Level 1 2011 - Book 4
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17662 2011 9.3 MB 342 15,329 0  0  
 

Book 4 – Corporate Finance, Portfolio Management, and Equity Investments. Readings and Learning Outcome Statements. Study Session 11 - Corporate Finance Self-Test – Corporate Finance Study Session 12 - Portfolio Management Self-Test – Portfolio Management Study Session 13 - Market Organization, Market Indices, and Market Effỉciency Study Session 14 - Equity Analysis and Valuation Self-Test– Equity Investments Formulas | Xem..


CFA Level 1 2011 - Book 3
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17627 2011 9.5 MB 332 15,832 0  0  
 

Readings and Leaming Outcome Statements. Study Session 7 – Financial Reporting and Analysís: An Introđuction Study Session 8 – Financial Reporting and Analysís: The Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement. Study Session 9 – Financial Reporting and Analysis: Inventories, Long-lived Assets, Income Taxes, and Non–current Liabilities Study Session 10 – Financial Reporting and Analysis: Applications and Intemational Standards Convergence.. | Xem..


CFA Level 1 2011 - Book 2
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17621 2011 2.9 MB 210 15,636 0  1  
 

Book 2 – Economics. Readings and Learning Outcome Statements Study Session 4 – Economics: Microeconomic Analysis Study Session 5 – Economics: Market Structure and Macroeconomic Analysis. Study Sessíon 6 – Economics: Monetary and Piscal Economics Self–Test: Economics Pormulas | Xem..


CFA Level 1 2011 - Book 1
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17543 2011 9.6 MB 380 14,172 2  0  
 

Book 1 – Ethical and Propessional Standards and Quantitative Methods Readings and Learning Outcome Statements Study Session 1 - Ethical and Professional Standards Self-Test - Ethical and Professional Standards. Study Session 2 - Quantitative Methods: Basic Concepts Study Session 3 - Quantitative Methods: Application Self-Test - Quantitative Methods. Pormulas Appendices | Xem..


CFA Level 1 2010 - Book 1 - Schweser
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13631 2010 4.0 MB 384 21,949 7  1  
 

Book 1 — Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. Readings and Learning Outcome Snamernenrs Study Session l — Ethical and Professional Standards Self-Test - Ethical and Professional Standards Study Session 2 - Quatitative Methods: Basic Concepts Study Session 3 — Quatitative Methods: Application Self-Test - Quatitative Methods Formulas Appendices | Xem..


CFA Level 1 2010 - Book 3 - Schweser
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13634 2010 3.9 MB 350 17,786 6  0  
 

Book 3 - Financial Reporting and Analysis. Readings and Learning Outcome Statements Study Session 7 — Financial Reporting and Analysis: An Introduction Study Session 8 - Financial Reporting and Analysis: The Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement Study Session 9 - Financial Reporting and Analysis: Inventories, Long-Term Assets, Deferred Taxes, and On- and Off-Balance·Sheet Debt Study Session 10 — Financial Reporting and Analysis: Applications and International.. | Xem..


CFA Level 1 2010 - Book 5 - Schweser
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13641 2010 2.8 MB 304 15,959 2  0  
 

Book 5 - Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments. Readings and Learning Outcome Statements Study Session 15 – Fixed Income: Basic Conccpts Study Session 16 – Fixed Income: Analysis and Valuation Self-Test – Fixed Income Investments Study Session 17 – Detivatives Study Session 18 – Alternative Investments Self–Test – Derivatives aud Altemative Investments Pormulas | Xem..


CFA Level 1 2010 - Book 4 - Schweser
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13635 2010 2.4 MB 266 17,633 3  0  
 

Book 4 — Corporate Finance, Portfolio Management, and Equity Investments. Readings and Learning Outcome Statements Study Session 11 — Corporate Finance Self-Test - Corporate Finance Study Session 12 — Porrfolio Management Self-Test - Portfolio Management Study Session 13 - Securities Markets Study Session 14 - Industry and Company Analysis Self-Test - Equity Investments Formulas | Xem..


CFA Level 1 2010 - Book 2 - Schweser
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 13632 2010 1.9 MB 220 19,892 3  0  
 

Book 2 — Economics. Readings and Learning Outcome Statements Smdy Session 4 - Economics: Microeconomic Analysis Study Session 5 - Economics: Market Structure and Macroeconomic Analysis Srudy Session 6 - Economics: Monetary and Fiscal Economirs Self-Test — Economics Formulas | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình