Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 30 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Lý thuyết tính toán - PGS.TS. Phan Huy Khánh
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 1999
Mã số: 26673 2015 844.4 kB 108 7,172 0  0  
 

Chương 1. Nhập môn lý thuyết tính toán Chương 2. Mô hình các máy RAM Chương 3. Mô hình các máy Turing Chương 4. Luận đề Church Chương 5. Các bài toán không quyết định được Chương 6. Độ phức tạp tính toán | Xem..


Bài giảng Chương trình dịch - Khoa CNTT
Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, 2009
Mã số: 24438 2013 201.7 kB 268 1,452 0  0  
 

Chương 1. Nhập môn chương trình dịch Chương 2. Phân tích từ vựng Chương 3. Các vấn đề cơ bản về phân tích cú pháp Chương 4. Các phương pháp phân tích cú pháp | Xem..


Bài giảng Lý thuyết Ôtômát & Ngôn ngữ hình thức - Nguyễn Thị Trúc Viên
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 2006
Mã số: 23606 2012 2.8 MB 322 3,583 0  2  
 

Chương 1. Giới thiệu về lý thuyết tính toán Chương 2. Ôtômát hữu hạn Chương 3. Ngôn ngữ chính qui và văn phạm chính qui Chương 4. Các tính chất của ngôn ngữ chính qui Chương 5. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 6. Đơn giản hóa VPPNC và các dạng chuẩn Chương 7. Ôtômát đẩy xuống Chương 8. Các tính chất của NNPNC Chương 9. Máy Turing | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Bộ môn KHMT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2008
Mã số: 22591 2012 984.1 kB 68 18,646 0  0  
 

Chương 1: Văm phạm và ngôn ngữ Chương 2: Ngôn ngữ chính quy và Otomat hữu hạn Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh và Otomat đẩy xuống Chương 4: Cơ bản về chương trình dịch Một số đề thi mẫu Tài liệu tham khảo | Xem..


Lý Thuyết Ngôn ngữ Hình thức & Ôtômat - Nguyễn Đức Thuần
Nguồn: Trường Đại học Thuỷ sản, 2002
Mã số: 21109 2012 648.8 kB 55 13,973 0  1  
 

Chương I. Nhập môn về văn phạm & Ngôn ngữ hình thức Chương II. Ôtômat hữu hạn đoán nhận Ngôn ngữ chính quy Chương III. Văn phạm phi ngữ cảnh Chương IV. Ôtômat đẩy xuống (Pushdown automata) | Xem..


Bài giảng Otomat và ngôn ngữ hình thức - TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 19530 2011 1.3 MB 84 13,390 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2. Otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Chương 3. Otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh Chương 4. Máy turing | Xem..


Tin học 11: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao - Nguyễn Mạnh Hùng
Nguồn: Trường THPT Easúp, 2010
Mã số: 12651 2010 474.5 kB 18,932 0  0  
 

Bài giảng điện tử Tin học lớp 11 bài 1 - Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. 1. Khái niệm lập trình 2. Chương trình dịch | Xem..


Lý thuyết tính toán - PGS.TS. Phan Huy Khánh
Nguồn: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2010
Mã số: 12066 2010 3.9 MB 15,528 2  0  
 

Chương 1. Mở đầu : Cơ sở của môn học Chương 2. Ôtômat hữu hạn Chương 3. Văn phạm và ôtômat đẩy xuống Chương 4. Máy Turing Chương 5. Hàm đệ quy Chương 6. Máy RAM Chương 7. Lý thuyết độ phức tạp tính toán | Xem..


Chương trình dịch - Nguyễn Phương Thái
Nguồn: Trường Đại Học Công Nghệ -ĐHQGHN, 2010
Mã số: 11050 2010 3.2 MB 275 22,347 3  0  
 

Bài 1 - Giới thiệu môn học Bài 2 - Phân tích từ vựng Bài 3 - Văn phạm phi ngữ cảnh Bài 4 - Phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cơ bản Bài 5 - Các phương pháp phân tích hiệu quả Bài 6 - Biên dịch dựa cú pháp Bài 7 - Phân tích ngữ nghĩa Bài 8 - Sinh mã trung gian Bài 9 - Sinh.. | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và Ôtômát - Võ Minh Phổ
Nguồn: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2010
Mã số: 10937 2010 630.6 kB 81 23,031 7  3  
 

Chương 1. Văn Phạm và ngôn ngữ Chương 2. Automat và ngôn ngữ chính quy. Chương 3. Văn phạm phi ngữ cảnh. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ và Automat - Trần Văn Cảnh
Nguồn: Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Vinh, 2010
Mã số: 10782 2010 1.1 MB 23,384 2  0  
 

Chương 1. Ngôn ngữ và phân loại Chomsky Chương 2. Automat hữu hạn & Biểu thức chính quy Chương 3. Văn phạm chính quy & Các tính chất Chương 4. Văn phạm phi ngữ cảnh Chương 5. Automata đẩy xuống Chương 6. MáyTuring – Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu | Xem..


Chương trình dịch - Nguyễn Đình Hân
Nguồn: ĐH SPKT Hưng Yên, 2009
Mã số: 26884 2009 1.0 MB 16,003 2  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Các kiến thức cơ sở Chương II: Phân tích từ vựng Chương III: Phân tích cú pháp Chương IV: Phân tích ngữ nghĩa Chương V: Môi trường thực thi Chương VI: Sinh mã trung gian Chương VII: Sinh mã đích Phụ lục Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Lập trình hợp ngữ - Đỗ Văn Toàn - Dương Chính Cương
Nguồn: Khoa CNTT - Đại học Thái Nguyên, 2009
Mã số: 26525 2009 748.2 kB 125 11,791 3  0  
 

Chương 1. NGÔN NGỮ ASM VÀ CÁCH LẬP TRÌNH 1.1. Mở đầu 1.2. Cài đặt chương trình dịch TASM 1.3. Các bước thực hiện một chương trình Assember trên máy PC 1.4. Sự hỗ trợ của hệ thống cho việc lập trình Assember 1.5. Hệ lệnh Assembler 1.6. Chương trình con 1.7. MACRO .. Chương 2: LIÊN KẾT CÁC NGÔN NGỮ BẬC CAO VỚI ASM Chương 3: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG | Xem..


Lý Thuyết Ngôn Ngữ Và Tính Toán - Nhóm sinh viên
Nguồn: Trường ĐHSP Hà Nội, 2009
Mã số: 3649 2009 459.9 kB 26 14,439 2  1  
 

Bài toán cho VPTTP tìm VPTTP đơn 1. Văn phạm tuyến tính phải (VPTTP) 2. Văn phạm tuyến tính phải đơn (VPTTPĐ) Bài toán cho văn phạm tìm ngôn ngữ 1. Định nghĩa về ngôn ngữ 2.1 Bài toán tổng quát 2.2 Chứng minh 2.3 Ví dụ minh hoạ Bài toán cho ngôn ngữ tìm văn phạm 1. Ngôn ngữ 2. Các hệ viết lại 3. Các văn phạm | Xem..


Lý thuyết văn phạm, ngôn ngữ, và ôtômat - Nguyễn Quốc Thắng - Nguyễn Lâm Tùng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2009
Mã số: 6619 2009 799.9 kB 20,533 15  5  
 

Bài giảng Chương trình dịch. Chương 1. Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức Chương 2. Biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh thành những văn phạm đặc biệt Chương 3. Nguồn và ôtômat hữu hạn Chương 4. Ôtômat đẩy xuống | Xem..


Bài giảng Trình biên dịch
Nguồn: Bài giảng, 2005
Mã số: 8038 2008 1.3 MB 359 21,177 14  2  
 

Chương 1. Giới thiệu về trình biên dịch Chương 2. Trình biên dịch đơn giản Chương 3. Phân tích từ vựng Chương 4. Phân tích cú pháp Chương 5. Trình biên dịch trực tiếp cú pháp Chương 6. Xử lý ngữ nghĩa Chương 7. Quản lý bộ nhớ trong thời gian thực thi Chương 8. Tổ chức bảng danh biểu Chương 9. Sinh mã đối tượng Chương 10. Tối ưu mã | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình