Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 12 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Tài liệu bồi dưỡng Quản lý môi trường cấp huyện
Nguồn: Chưa xác định, 2010
Mã số: 14572 2010 674.5 kB 25,293 6  0  
 

Bài 1: Tổng quan các nội dung quản lý nhà nước về BVMT Bài 2: Thẩm quyền, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện Bài 3: Các nội dung cơ bản Quản lý nhà nước về Kiểm soát ô nhiễm môi trường Bài 4: Tổng quan về Quản lý chất thải (chất thải thông thường và chất thải nguy hại) Bài 5: Đánh giá tác động môi trường và cam.. | Xem..


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009
Mã số: 3709 2009 750.0 kB 11,386 2  3  
 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT): Quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng (QCVN 23:2009/BTNMT): Quy nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong.. | Xem..


Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại - Phạm Văn Kiên
Nguồn: Viện khoa học và Công nghệ Môi trường, 2009
Mã số: 21398 2009 783.8 kB 92 17,638 27  4  
 

Thiết kế lò đốt rác thải y tế nguy hại cho bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN). Mở đầu . Chương I. Tổng quan về chất thải y tế và phương pháp xử lý chất thải y tế Chương II. Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn y tế của bệnh viện ĐKTƯTN Chương III. Cơ sở lý thuyết quá trình đốt rác thải y tế Chương IV. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải y tế nguy hại . Chương V. Tính.. | Xem..


Độc học môi trường - Tập 2 - Lê Huy Bá (chủ biên)
Nguồn: Đại học Quốc gia Tp HCM, 2009
Mã số: 5748 2009 7.7 MB 1,099 16,186 30  3  
 

Phần chuyên đề. Chương 0: Tổng quát về độc học môi trường Chương 1: Độc học môi trường dioxin Chương 2: Độc học thuốc bảo vệ thực vật Chương 3: Khả năng hấp phụ, phóng thích của keo sét–mùn đối với kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch TP HCM Chương 4. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật. Chương 5: Độc học môi trường cadmium Chương 6: Độc học môi trường của.. | Xem..


Quản lý chất thải nguy hại - Trịnh Thị Thanh - Nguyễn Khắc Kinh
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã số: 15587 2009 1.1 MB 100 15,337 27  6  
 

Mở đầu Chương 1. Một số vấn đề chung về quản lý chất thải nguy hại Chương 2. Công cụ pháp luật và công cụ kinh tế trong quản lý chất thải nguy hại Chương 3. Quy trình quản lý và các phương pháp xử lý chất thải nguy hại Chương 4. Quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam Chương 5. Quản lý chất thải nguy hại ở một số nước trên thế.. | Xem..


Quản lý chất thải nguy hại - GS.TS. Lâm Minh Triết – TS. Lê Thanh Hải
Nguồn: Đại học Quốc gia Tp. HCM
Mã số: 15604 2009 5.5 MB 327 19,153 32  1  
 

Lời nói đầu Chương 1. Các khái niệm chung về chất thải nguy hại Chương 2. Tổng quan về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPS) – dạng chất thải nguy hại điển hình Chương 3. Sự vận chuyển chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng trong môi trường Chương 4. Hệ thống quản lý chất thải nguy hại Chương 5. Thu gom lưu giữ và vận chuyển chất thải nguy.. | Xem..


Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Võ Đình Long, Nguyễn Văn Sơn
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM, 2008
Mã số: 7480 2009 1.2 MB 112 24,637 25  2  
 

Chương 0. Mở đầu. Chương 1: Mguồn gốc, thành phần, tính chất của chất thải rắn Chương 2: Hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển chất thải rắn. Chương 3: Tái chế và xử lý chất thải rắn Chương 4: Thành phần, tính chất và phân loại chất thải nguy hại Chương 5: Vấn đề an toàn trong lưu trữ, vận chuyển và quản lý chất thải nguy hại Chương 6: Tái chế và xử lý.. | Xem..


Chất thải nguy hại – Khai thác dầu khí - Nhóm 1 – DH05MT
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 7899 2008 1.2 MB 28 10,018 33  2  
 

Chương 1. Tổng quan ngành dầu khí và hoạt động thăm dò – Khai thác Chương 2 Công nghệ khoan thăm dò và khai thác 2.1 Khoan giếng thăm dò. 2.2 Trám xi măng. 2.3 Bắn mở vỉa . 2.4 Lắp đặt thiết bị khai thác. 2.5 Gọi dòng sản phẩm 2.6 Khảo sát giếng 2.7 Thử vỉa . 2.8 Duy trì áp suất vỉa 2.9 Khai thác Chương 3 Chất thải nguy hại từ hoạt động thăm dò.. | Xem..


Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - TS.Tưởng Thị Hội
Nguồn: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2008
Mã số: 7025 2008 782.0 kB 100 21,281 2  0  
 

Chương 1: Chất thải rắn & Chất thải công nghiệp Chương 2: Tính chất của Chất thải rắn và chất thải công nghiệp Chương 3: Chiến lược quản lý chất thải rắn và chất thải công nghiệp Chương 4: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn và chất thải công nghiệp | Xem..


Tiêu chuẩn Việt Nam về "Phân loại chất thải rắn không nguy hại" - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nguồn: Bộ Khoa học & Công nghệ, 2008
Mã số: 3570 2008 3.2 MB 21 14,728 24  3  
 

Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên Danh mục B của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999 QĐ-TTg, ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ. TCVN 6705:2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường ban hành. | Xem..


Quản lý chất thải nguy hại - ThS. Nguyễn Ngọc Châu
Nguồn: GREE, 2008
Mã số: 2710 2008 3.7 MB 164 25,574 59  25  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại Chương 3. Định nghĩa, nguồn gốc & phân loại chất thải nguy hại Chương 4. Thu gom lưu trữ & vận chuyển chất thải nguy hại Chương 5. Sự lan truyền tích lũy trong môi trường & các khái niệm cơ bản về độc chất học Chương 6. Giảm thiểu ô nhiễm Chương 7. Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí.. | Xem..


Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 552 2008 293.5 kB 48 59,004 123  24  
 

1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm chất thải nguy hại 2. Giám sát, kiểm soát chất thải nguy hại 3. Phòng ngừa, hạn chế rủi ro từ chất thải nguy hại 4. Lợi ích trong quản lý chất thải nguy hại | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình