Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 34 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp - PGS.TS. Vũ Thành Hưng
Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp, 2012
Mã số: 28051 2016 996.5 kB 97 15,215 0  0  
 

Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lời mở đầu Chương 1: Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Chương 2: Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp Chương 3: Các chức năng kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 4: Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh Phần kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - TS. Hoàng Lâm Tịnh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2009
Mã số: 27734 2016 3.5 MB 92 3,118 1  0  
 

Chương I - Khái niệm chiến lược, quá trình hình thành và thực hiện chiến lược Chương II - Phân tích môi trường kinh doanh, hoàn cảnh nội bộ và xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược Chương III - Các phương án chiến lược cấp công ty Chương IV. Lựa chọn chiến lược của các đơn vị kinh doanh Chương V. Thực hiện chiến lược Tài liệu tham khảo | Xem..


Phân tích hoạt động kinh doanh
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2015
Mã số: 27269 2015 887.6 kB 133 9,819 1  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh. Chương II: Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương III: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chương V: Phân tích kết.. | Xem..


Bài giảng Kinh doanh bất động sản - PGS.TS Nguyễn Thế Phán
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế QD, 2010
Mã số: 22873 2012 315.2 kB 26 5,165 0  1  
 

Dành cho các lớp cao học ngoài ngành Phần I. Tổng quan về kinh doanh BĐS 1. Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản 2. Tổng quan về kinh doanh bất động sản 3. Một số quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản 4. Thủ tục và quy trình giao dịch bất động sản Phần 2. Một số vấn đề về quản trị KD BĐS 1. Tạo lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 2. Hoạch định chiến lược kinh doanh KDBĐS .. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22117 2012 959.1 kB 204 22,398 2  0  
 

Chương I. Nhập môn quản trị chiến lược Chương II. Phân tích môi trường ngoại vi Chương III. Phân tích môi trường nội bộ Chương IV. Hệ thống thông tin quản trị Chương VI. Xây dựng và lựa chọn chiến lược Chương VII. Chiến lược cấp công ty Chương VIII. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng Chương IX. Thực hiện chiến lược Chương X. Kiểm tra chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Đinh Công Khải
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2010
Mã số: 20883 2011 3.2 MB 175 19,496 0  0  
 

Phần 1. Chương 1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và các công ty đa quốc gia Phần 2 - Thương mại quốc tế và Đầu tư quốc tế Chương 2. Lý thuyết thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tế Chương 3. Đầu tư quốc tế Phần 3 - Môi trường kinh doanh quốc tế Chương 4: Môi trường kinh tế Chương 5: Môi trường tài chính Chương 6: Môi trường pháp luật Chương 7: Môi trường văn hoá Phần 4 - Hoạch.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược - Nguyễn Thu Trang
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 20864 2011 1.9 MB 193 15,992 3  0  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị chiến lược Chương 2. Phân tích môi trường kinh doanh Chương 3. Chiến lược cạnh tranh Chương 4. Chiến lược cấp công ty Chương 5. Chiến lược kinh doanh quốc tế Chương 6. Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược | Xem..


Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Bài giảng, 2003
Mã số: 20849 2011 429.5 kB 44 18,948 0  0  
 

I. Tổng quan về quản trị chiến lược trong KDNH 1. Chiến lược trong KDNH 2. Quản trị chiến lược trong KDNH II. Nội dung quản trị chiến lược trong KDNH 1. Xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh 2. Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng 3. Thiết lập và lựa chọn chiến lược 4. Tổ chức thực hiện chiến lược 5. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược | Xem..


Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng
Nguồn: Bài giảng, 2007
Mã số: 16840 2011 687.8 kB 93 16,901 2  1  
 

Chương I: Đại cương về quản trị kinh doanh ngân hàng Chương II: Quản trị chiến lược kinh doanh Chương III: Quản trị tổ chức và nhân lực Chương IV: Quản trị tài sản và vốn trong KD ngân hàng Chương V: Quản trị kết quả tài chính | Xem..


Bài giảng Nhập môn kinh doanh nông nghiệp - Nguyễn Thiện Tâm
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 18738 2011 1.1 MB 93 18,113 2  1  
 

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Chương 2. Các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp. Chương 3. Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp Chương 4. Chiến lược kinh doanh nông nghiệp | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 18840 2011 1010.2 kB 138 17,128 1  0  
 

Chương 1. Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Chương 2. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Chương 3. Nghiên cứu môi trường và phân tích nội bộ doanh nghiệp Chương 4. Chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận doanh nghiệp Chương 5. Phân tích và lựa chọn chiến lược Chương 6. Tổ chức thực hiện chiến lược Chương 7. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến.. | Xem..


Bài giảng Quản trị chiến lược của doanh nghiệp thương mại - ThS. Lê Thế Phiệt
Nguồn: Trường Đại Học Tây Nguyên, 2011
Mã số: 18506 2011 3.6 MB 286 9,172 1  2  
 

Chương 1- Tổng quan về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Chương 2- Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại (DNTM) Chương 3- Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chương 4- Hoạch định chiến lược kinh doanh của DNTM Chương 5- Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của DNTM | Xem..


Chiến lược sản phẩm và dịch vụ
Nguồn: Sưu tầm, 2005
Mã số: 17824 2011 442.6 kB 13,455 0  0  
 

1. Khái niệm về sản phẩm. 2. Tên hiệu sản phẩm 3. Những quyết định về bao bì sản phẩm 4. Chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing 5. Thế nào là một sản phẩm mới. | Xem..


Tài liệu đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh - ThS. Bùi Minh Giáp, TS. Đỗ Thị Kim Hảo
Nguồn: SMEDF, 2007
Mã số: 17629 2011 1.2 MB 110 12,169 0  0  
 

Dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần 1: Giới thiệu khóa học và Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh Phần 2: Phân tích hoạt động doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và hình thành chiến lược kinh doanh Phần 3: Vay vốn trung và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại Phần 4: Các hoạt động kết thúc khóa học | Xem..


A Brief Guide to Starting a Home Based Business - Ian Nicholson
Nguồn: Internet, 2010
Mã số: 18261 2011 569.4 kB 65 1,920 1  1  
 

Giới thiệu cách bắt đầu kinh doanh tại nhà; tìm kiếm và đưa ý tưởng vào trong thực tế, vay vốn, chiến lược kinh doanh, cạnh tranh, thông tin thị trường, internet, dịch vụ khách hàng.. | Xem..


Chiến lược sản phẩm
Nguồn: Bài giảng, 2008
Mã số: 17523 2011 858.5 kB 10,885 0  0  
 

1. Sản phẩm và các yếu tố cấu thành sản phẩm 2. Các chiến lược sản phẩm 3. Vòng đời sản phẩm và các chính sách marketing 4. Phát triển sản phẩm mới | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình