Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 16 mục.
Tất cả được thể hiện trong một trang.
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô - Cao Hải Trường
Nguồn: Đồ án, 2011
Mã số: 19984 2011 1.2 MB 128 10,294 0  1  
 

Mở đầu Phần I: Tổng quan về lý thuyết Phần II: Tính toán thiết kế công nghệ Phần III: Xây dựng Phần IV: An toàn lao động và tự động hóa Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Chưng cất dầu thô: Vận hành và thiết bị hóa dầu
Nguồn: Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, 2004
Mã số: 16101 2010 1.1 MB 110 16,315 1  0  
 

Bài 1. Tách nước từ dầu thô Bài 2. Tách muối từ dầu thô Bài 3. Chưng cất dầu thô ở áp suất thường Bài 4. Chưng cất dầu thô ở áp suất chân không Bài 5. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm dầu Bài tập thực hành Tài liệu tham khảo | Xem..


Công nghệ chế biến dầu
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 15698 2010 556.3 kB 110 15,234 1  0  
 

Tài liệu dạy nghề: Sản xuất các sản phẩm lọc dầu. Mô đun nhằm đào tạo cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc trong các nhà máy chế biến dầu và hiểu các tài liệu kỹ thuật của các quá trình chế biến dầu, khí tiếp theo. Lời tựa Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Phân lọai dầu thô Bài 3. Phân tách dầu.. | Xem..


Xử lý số liệu
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 15699 2010 321.8 kB 31 15,419 0  0  
 

Tài liệu dạy nghề: Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu. Trang bị cho học sinh kỹ năng tính toán và biết sử dụng các công cụ tính toán và vận dụng các công cụ tính toán. Bài 1 : Khái niệm về đo lường Bài 2: Các số thống kê mẫu Bài 3: Ước lượng các thông số thống kê Bài 4: Xử lý.. | Xem..


Hoá học dầu mỏ và khí
Nguồn: Bộ Khoa học Công nghệ, 2007
Mã số: 16023 2010 525.8 kB 77 14,813 2  0  
 

Bài 1. Nguồn gốc dầu mỏ và khí Bài 2. Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ Bài 3. Các đặc tính của dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Bài 4. Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ Bài 5. Các đặc trưng vật lý và sự đánh giá chất lượng dầu mỏ Tài liệu tham khảo | Xem..


Hóa phân tích
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 15530 2010 1.3 MB 161 18,765 4  0  
 

Tài liệu dạy nghề Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu, trình độ lành nghề. Bài 1 : Các khái niệm cơ bản . Bài 2: Phân tích hệ thống cation nhóm 1 . Bài 3: Phân tích hệ thống cation nhóm 2 Bài 4: Phân tích hệ thống cation nhóm 3 Bài 5: Phân tích khối lượng . Bài 6: Phương pháp chuẩn độ thể tích . Bài 7: Phương pháp chuẩn độ acid – bazơ. Bài 8: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử . Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức. . Bài 10: Phương pháp chuẩn độ tạo tủa Hướng dẫn giải.. | Xem..


Công nghệ lọc dầu
Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2010
Mã số: 15795 2010 3.5 MB 198 22,258 5  1  
 

Chương 1. Tổng quan về nhà máy lọc dầu Chương 2. Các quá trình xử lý ban đầu Chương 3. Quá trình chưng cất dầu thô . Chương 4. Quá trình cracking nhiệt . Chương 5. Quá trình cracking xúc tác Chương 6. Quá trình hydrocracking xúc tác. Chương 7. Quá trình reforming xúc tác . Chương 8. Quá trình alkyl hóa ... | Xem..


Phân tích các sản phẩm lọc dầu
Nguồn: Bộ lao động - Thương binh và xã hội
Mã số: 15844 2010 319.1 kB 61 12,473 0  0  
 

Tài liệu dạy nghề: Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu. Bài 1: Xác định các chỉ tiêu của sản phẩm nhiên liệu. Bài 2: Xác định thành phần chưng cầt phân đoạn. Bài 3: Xác định các chỉ tiêu của sản phẩm phi nhiên liệu. Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Chưng cất dầu thô: Vận hành và thiết bị hóa dầu
Nguồn: Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, 2009
Mã số: 15803 2010 1.6 MB 162 13,410 2  0  
 

Bài 1. Tách nước từ dầu thô Bài 2. Tách muối từ dầu thô Bài 3. Chưng cất dầu thô ở áp suất thường Bài 4. Chưng cất dầu thô ở áp suất chân không Bài 5. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm dầu Bài tập thực hành Tài liệu tham khảo | Xem..


Phân tích dầu thô và khí
Nguồn: Bộ Khoa học Công nghệ, 2010
Mã số: 14505 2010 918.9 kB 100 13,472 1  0  
 

Bài 1: Xác định các chỉ tiêu của dầu thô. Bài 2: Xác định các chỉ tiêu của khí hóa lỏng (LPG) | Xem..


Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm - ThS. Trần Thanh Trúc
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Mã số: 13016 2010 1.5 MB 104 31,329 27  2  
 

Chương 1. Thành phần và tính chất của dầu mỡ Chương 2. Nguyên liệu chế biến dầu mỡ Chương 3. Khái quát công nghệ sản xuất dầu thô Chương 4. Kỹ thuật tinh luyện dầu mỡ Chương 5. Các quá trình làm thay đổi đặc tính dầu mỡ Chương 6. Các sản phẩm từ dầu mỡ Tài liệu tham khảo | Xem..


Thí nghiệm chuyên ngành
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 13168 2010 792.6 kB 80 10,835 2  0  
 

Tài liệu nghề Sản xuất các sản phẩm lọc dầu, trình độ lành nghề. Lời tựa . Bài 1. Lý thuyết chưng cất dầu thô Bài 2. Thí nghiệm cracking dầu nặng . Bài 3. Pha chế sản phẩm dầu nhờn thương phẩm . Bài 4. Isome hóa n-hexan Bài 5. Alkyl hóa isobutan . Bài 6. Làm sạch lưu huỳnh từ dầu diesel Bài 7. Thí nghiệm tổng hợp reforming . | Xem..


Thực tập vận hành thiết bị hoá dầu trên hệ thống mô phỏng
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 11664 2010 1.6 MB 115 14,796 5  0  
 

Mô đun nhằm đào tạo cho học viên có đủ kiến thức, kỹ năng về vận hành các quá trình công nghệ cơ bản trong công nghiệp chế biến dầu khí. Lời tựa Bài 1. Khái niệm hệ thống mô phỏng Bài 2. Vận hành phân xưởng chưng cất dầu thô ở áp suất thường (CDU) Bài 3. Vận hành phân xưởng cracking xúc tác cặn Bài 4. Vận hành.. | Xem..


Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình
Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010
Mã số: 11320 2010 1.7 MB 133 15,440 5  1  
 

Giáo trình dạy nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu, mô đun: Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình. Lời tựa Bài 1. Một số sơ đồ công nghệ điển hình nhà máy lọc dầu Bài 2. Hệ thống nhập dầu thô và bể chứa dầu thô Bài 3. Sơ đồ và quá trình hoạt động của hệ thống năng lượng, phụ trợ Bài 4. Sồ đồ và hoạt động hệ thống công trình ngoại vi Bài 5. Điều khiển hoạt động của nhà máy Các bài tập mở rộng, nâng cao và giải quyết vấn đề. Tài liệu tham khảo | Xem..


Chưng cất dầu thô - Vũ Quang Chỉnh
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 2497 2008 1.5 MB 111 12,984 40  2  
 

Phần I Tổng quan về lý thuyết Phần II Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô Phần II Tính toán thiết kế công nghệ Phần III Tính toán kinh tế Phần IV Xây dựng Phần V An toàn lao động và tự động hóa | Xem..


Chemistry of Petrochemical Processes - Sami Matar Levis F. Hatch
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 4451 2008 5.1 MB 249 10,845 18  4  
 

Hoá học của các quá trình chế biến hoá dầu. Chapter 1- Primary Raw Materials for Petrochemicals Chapter 2- Hydrocarbon Intermediates Chapter 3- Ethane and Higher Paraffins-Based Chemicals Chapter 4- Nonhydrocarbon Intermediates Chapter 5- Chemicals Based on Methane Chapter 6- Ethane and Higher Paraffins-Based Chemicals Chapter 7- Chemicals Based on Ethylene Chapter 8- Chemicals Based on Propylene Chapter 9- C4 Olefins and Diolefins-Based Chemicals Chapter 10-.. | Xem..

Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình