Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 110 mục.
1234567
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Lập trình C SHARP (C#)
Nguồn: Bài giảng, 2017
Mã số: 28281 2017 2.6 MB 264 9,821 1  0  
 

Chương 1. Lập trình C# căn bản Chương 2. Lập trình hướng đối tượng trên C# Chương 3: Lập trình ứng dụng web-form với C#.NET | Xem..


Giáo trình C# và Ứng dụng - Nguyễn Hoàng Hà – Nguyễn Văn Trung
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Huế, 2008
Mã số: 27509 2016 2.4 MB 189 3,502 2  0  
 

Giáo trình Visual Studio .NET Chương 1. Tổng quan về .net framework Chương 2. Ngôn ngữ lập trình C# Chương 3. Lập trình hướng đối tượng với C# Chương 4. Xử lý dữ liệu với ado.net Chương 5. Xây dựng ứng dụng với web với webform Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình java
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27477 2016 1.8 MB 352 1,602 0  0  
 

Mở đầu. Giới thiệu sơ lược lập trình hướng đối tượng Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java Chương 2. Các kiến thức cơ bản – Cấu trúc chương trình của ngôn ngữ Java Chương 3. Gói & Interface (Packages & Interfaces) Chương 4. Xử lý biệt lệ Chương 5. Lập trình giao diện với awt-swing Chương 6. Applets Chương 7. Lập trình đa tuyến Chương 8. Các luồng I/O Chương 9. Kết nối.. | Xem..


Giáo trình Thực hành NS-2
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 27436 2016 435.0 kB 47 3,013 0  0  
 

NS (phiên bản) là phần mềm mô phỏng mạng điều khiển sự kiện riêng rẽ hướng đối tượng, được phát triển tại UC Berkely, viết bằng ngôn ngữ C++ và OTcl. NS rất hữu ích cho việc mô phỏng mạng diện rộng (WAN) và mạng local (LAN). Chương 1. Tổng quan về NS-2 Chương 2. Kiến trúc của NS-2 Chương 3. Giới thiệu các phần mềm dùng kết hợp với NS-2 Chương 4. Otcl script trong NS-2 Chương 5. Các.. | Xem..


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình ứng dụng - BM. TT Đa phương tiện
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2014
Mã số: 27393 2015 2.0 MB 150 10,663 1  0  
 

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong C# Chương 4: Lập trình Winform Chương 5: Lập trình cơ sở dữ liệu | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật lập trình - BM. TT Đa phương tiện
Nguồn: Trường ĐH CNTT & Truyền thông Thái Nguyên, 2015
Mã số: 26640 2015 1.8 MB 115 7,342 1  0  
 

Giới thiệu Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình Chương 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ Chương 4: Xử lý đồ họa căn bản | Xem..


Giáo trình Lập trình .NET - Lê Văn Minh (th)
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, 2008
Mã số: 25669 2014 1.5 MB 106 2,065 0  0  
 

- Visual Studio và .NET framework - Lập trình C# căn bản - Lập trình hướng đối tượng với C# - Xử lý biệt lệ - Thư viện liên kết động - Lập trình ứng dụng Windows - Tương tác cơ sở dữ liệu Phụ lục | Xem..


Nhập môn cơ sở dữ liệu - Hoàng Quang
Nguồn: Trường Đại học Khoa học Huế, 2009
Mã số: 25829 2014 1.1 MB 155 1,471 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Khái quát về cơ sở dữ liệu Chương 2. Mô hình thực thể-mối quan hệ Chương 3. Mô hình quan hệ Chương 4. Mô hình hướng đối tượng Chương 5. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 6. Giới thiệu về sql Bài tập nhập môn cơ sở dữ liệu Tài liệu tham khảo | Xem..


Chuyên đề 1 Ngôn ngữ lập trình - Visual Basic .NET
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 25482 2014 770.0 kB 188 1,962 1  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về .Net Framework Chương 2: Giao diện người dùng(User Interface) Chương 3: Các kiểu dữ liệu & Bẫy lỗi trong VB.NET Chương 4: Lập Trình Hướng Đối Tượng với VB.NET Chương 5: Cơ sở dữ liệu & VB.NET | Xem..


Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai, 2012
Mã số: 23973 2013 1.9 MB 133 21,119 0  1  
 

Tài liệu này soạn theo hướng phân tích hệ thống theo hướng chức năng (Phân biệt với phân tích hệ thống theo hướng đối tượng). Bài 1: Giới thiệu về hệ thống thông tin Bài 2: Khảo sát hiện trạng Bài 3: Phân tích chức năng của hệ thống Bài 4: Phân tích và thiết kế dữ liệu Bài 5: Thiết kế giao diện Bài 6: Thiết kế kiểm soát Bài 7:.. | Xem..


Visual Basic - TS. Lê Thế Vinh
Nguồn: Biên soạn, 2006
Mã số: 23958 2013 689.1 kB 21 13,656 0  0  
 

Lập trình Visual Basic. Visual Basic (VB) là một công cụ lập trình hướng đối tượng sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với các ứng dụng phục vụ đào tạo VB đặc biệt quan trọng vì khả năng thiết kế nhanh chóng các giao diện đẹp và thân thiện giữa người và máy tính. khác với một số ngôn ngữ lập trình.. | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, 2012
Mã số: 23792 2012 859.6 kB 83 1,922 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu một số đặc điểm trong ngôn ngữ C# và .NET Framework Chương 3. Những cơ sở của ngôn ngữ C#. Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Thừa kế và đa hình Chương 6. Nạp chồng toán tử Chương 7. Mảng, chỉ mục, và tập hợp Chương 8. Giao diện Chương 9. Chuỗi Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Công nghệ phần mềm - TS. Hoàng Tuấn Nhã
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 23758 2012 3.0 MB 350 1,453 0  0  
 

. Các quy trình phần mềm . Yêu cầu phần mềm . Các mô hình hệ thống . Thiết kế giao diện người dùng . Thiết kế hướng đối tượng . Kiểm thử phần mềm | Xem..


Bài giảng Phân tích & thiết kế hệ thống hướng đối tượng - Bộ môn HTTT
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2011
Mã số: 22274 2012 1.0 MB 52 24,363 1  0  
 

Chương 1. Mô hình đối tượng Chương 2. Lớp và đối tượng Chương 3. Sự phân loại (Classification). Chương 4. Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML Chương 5. Quy trình phân tích và thiết kế Chương 6. Một số bài toán cụ thể Một số đề thi mẫu | Xem..


Microsoft .NET (C#) - Phạm Tuấn Anh
Nguồn: Cổng CNTT Việt Nam, 2009
Mã số: 22243 2012 1.9 MB 122 24,263 2  2  
 

- Cấu trúc lập trình C# căn bản - Tiếp cận C# - Hiện thực khái niệm hướng đối tượng (OOP) trong C# - Cơ sở dữ liệu - Lập trình dành cho công việc - Dự án - Đọc thêm - Tham khảo | Xem..


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - ThS. Trần Thống
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 22214 2012 806.1 kB 111 21,113 0  0  
 

Dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin. Mở đầu Chương 1: Kiến trúc .NET. Chương 2: Căn bản C# Chương 3: Đối tượng và kiểu Chương 4: Sự kế thừa . Chương 5: Toán tử và chuyển kiểu Chương 6: Sự ủy nhiệm, sự kiện và quản lý lỗi. Chapter 7: Quản lý bộ nhớ và con trỏ Chương 8: Chuỗi, biểu thức quy tắc và tập hợp Chương 9: Reflection Hướng dẫn phần thực hành Tài liệu tham khảo. | Xem..

1234567
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình