Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 20 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27157 2015 270.5 kB 58 9,927 0  0  
 

Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Bài 3: Thực hiện pháp luật – vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý Bài 4: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 5: Luật hiến pháp - hiến pháp 1992 Bài 6: Luật hành chính Bài 7: Luật lao.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 27747 2016 390.5 kB 41 11,701 0  0  
 

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp. PHẦN I: KIẾN THỨC BẮT BUỘC Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Bài 3: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý Bài 4: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 5: Luật nhà nước - hiến pháp 2013 Bài 6: Luật hành.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Bài giảng, 2016
Mã số: 27456 2016 1.5 MB 123 7,033 1  0  
 

- Pháp luật khiếu nại – tố cáo - Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý - Luật lao động - Luật nhà nước – hiến pháp 1992 - Ý thức pháp luật và pháp chế Xã hội Chủ nghĩa | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 25897 2015 560.0 kB 93 2,439 0  0  
 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật Chương 3: Luật hiến pháp Chương 4: Luật hành chính Chương 5: Luật hình sự Chương 6: Luật dân sự Chương 7: Hôn nhân và gia đình Chương 8: Luật lao động | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương
Nguồn: Trường Cao Đẳng Công Nghiêp Cao Su, 2011
Mã số: 25399 2014 509.5 kB 51 3,407 0  1  
 

Đề cương áp dụng cho hệ Trung cấp và Cao đẳng Lời mở đầu Bài 1 : Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Bài 2 : Một số vấn đề cơ bản về Pháp luật Bài 3 : Quan hệ pháp luật Bài 4 : Thực hiện pháp luật – Vi phạm pháp luật – Trách nhiệm pháp lý Bài 5 : Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Bài 6 : Luật nhà nước - Hiến.. | Xem..


Ôn tập môn luật Hiến pháp
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 25305 2014 75.3 kB 48 3,260 0  0  
 

1. Tại sao khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành? 2. Đối tượng điều chỉnh của Ngành Luật HP 3. Phương pháp điều chỉnh của Ngành Luật HP 4. Nêu và phân tích những đặc điểm của quy phạm pháp luật Luật HP 5. Phân tích các đặc điểm của quan hệ Luật HP .. 97. Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên Viện kiểm.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Trần Đoàn Hạnh
Nguồn: HV Bưu chính Viễn thông, 2009
Mã số: 25165 2014 985.2 kB 145 3,399 0  0  
 

Chương 1. Lý luận chung về nhà nước Chương 2. Lý luận chung về pháp luật Chương 3. Luật Hiến pháp Chương 4. Luật Hành chính Chương 5. Luật dân sự và luật tố tụng dân sự Chương 6. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự Chương 7. Luật lao động Chương 8. Luật kinh doanh | Xem..


Luật Hiến pháp - Nguyễn Hữu Mạnh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
Mã số: 24520 2013 200.4 kB 327 2,266 0  0  
 

Chương 1: Lý luận chung về Ngành Luật Hiến pháp Chương 2: Khái quát chung về Hiến pháp Chương 3: Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Chương 4: Chế độ chính trị Chương 5: Chế độ kinh tế Chương 6: Chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ Chương 7: Chính sách đối ngoại, quốc.. | Xem..


Bài giảng Pháp luật đại cương - Nguyễn Thị Tuyền
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21682 2012 1.4 MB 147 20,057 2  1  
 

PHẦN THỨ NHẤT - Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Bản chất, vai trò, chức năng, bộ máy, hình thức, kiểu nhà nước Chương 3: Bản chất, đặc trưng, vai trò, các kiểu và hình thức pháp luật Chương 4: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật Chương 5: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm.. | Xem..


Giáo trình Pháp luật đại cương - ThS. Diệp Thành Nguyên - TS. Phan Trung Hiền
Nguồn: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Mã số: 19547 2011 1.9 MB 139 30,385 1  4  
 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Chương 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật Chương 2: Những nhận thức chung về nhà nước và pháp luật Chương 3: Tổng quan về hệ thống chính trị Chương 4: Những vấn đề cơ bản về nhà nước CHXHCN Việt Nam PHẦN II: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XHCN VIỆT NAM Chương 5: Hình thức pháp luật Chương 6: Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp.. | Xem..


Ôn tập môn Luật hiến pháp - Nhiều tác giả
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2011
Mã số: 19045 2011 414.5 kB 62 14,699 0  0  
 

1. Tại sao trong nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến chưa có hiến pháp 2. Tại sao trước CM tháng 8/1945 ở VN chưa có hiến pháp. 3. Hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của hiến pháp 1946 4. Hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của hiến pháp 1959 5. Hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm vụ của hiến pháp.. | Xem..


Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Đào Mộng Điệp
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
Mã số: 18053 2011 753.3 kB 70 17,749 3  0  
 

Bài I: Những vấn đề cơ bản về nhà nước Bài II: Những vấn đề cơ bản về pháp luật Bài III: Luật hiến pháp Bài IV: Luật dân sự Bài V: Quản lý nhà nước về giống cây trồng Bài VI: Pháp luật về bảo hộ giống cây trồng Bài VII: Pháp luật về quyền sở hữu đối với giống cây trồng Bài VIII: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cây.. | Xem..


Những vấn đề cơ bản về hiến pháp
Nguồn: Học viện Hành chính Quốc gia, 2011
Mã số: 17658 2011 1009.9 kB 89 16,370 1  0  
 

Bài 1: Hiến pháp và lịch sử lập hiến Bài 2: Lịch sử lập hiến Việt Nam Bài 3: Chế độ chính trị Bài 4: Chế độ kinh tế Bài 5: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Bài 6: Chính thể nước việt nam qua các bản hiến pháp. Bài 7: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Một số câu hỏi ôn tập | Xem..


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam - Bộ môn Luật Hiến pháp
Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, 2005
Mã số: 17491 2011 2.1 MB 663 22,446 2  1  
 

Chương I: Những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp Chương II: Những vấn đề cơ bản về hiến pháp và lịch sử lập hiến việt nam Chương III: Chế độ chính trị Chương IV: Chế độ kinh tế Chương V: Chế độ văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ Chương VII: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Chương VIII: Chế độ bầu cử quốc tịch, quốc kỳ, quốc ca Chương Chương IX: Bộ máy nhà nước Chương X: Quốc hội.. | Xem..


Luật nhà nước (luật hiến pháp)
Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010
Mã số: 13865 2010 161.2 kB 26,082 2  1  
 

1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật nhà nước 2. Hiến pháp 1992 – Một số nội dung cơ bản 3. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 4. Một số tội phạm cụ thể 5. Hình phạt | Xem..


Pháp luật đại cương - ThS. Lê Thị Bích Ngọc
Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã số: 22328 2009 1.8 MB 259 17,888 18  5  
 

Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về nhà nước Chương 2: Lý luận chung về pháp luật Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật Chương 4: Luật hiến pháp Chương 5: Luật hành chính Chương 6: Luật dân sự và tố tụng dân sự Chương 7: Luật hình sự và tố tụng hình sự Chương 8: Luật kinh tế Chương 9: Luật lao động Tài liệu tham khảo | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình