Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 57 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Hóa môi trường - Nguyễn Hoài Thu
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2010
Mã số: 26859 2015 629.5 kB 98 323 0  0  
 

Hệ Cao đẳng Chương 1: Sinh thái và môi trường Chương 2: Khí quyển và sự ô nhiễm không khí Chương 3: Nước và sự ô nhiễm nguồn nước Chương 4: Tài nguyên đất Chương 5: Hóa chất độc trong môi trường | Xem..


Xử lý mẫu phân tích - Phạm Luận
Nguồn: ĐHQG Hà Nội, 2013
Mã số: 25978 2015 144.9 kB 99 6,276 0  0  
 

Chương I. Lấy mẫu và quản lý mẫu phân tích Chương II. Các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích Chuơng III. Xử lý mẫu để xác định kim loại và á kim Chương VI. Xử lý mẫu để xác định các chất hữu cơ Chương V. Xử lý và phân tích mẫu môi trường | Xem..


Thí nghiệm Fenton
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 25219 2014 199.3 kB 10 2,021 0  0  
 

Thực hiện phản ứng Fenton với tác nhân oxi hóa là H2O2 và chất xúc tác là phèn sắt FeSO4.7H2O. Phương pháp Fenton thường được ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. | Xem..


Bài giảng Hóa học phân tích - ThS. Hồ Sỹ Linh
Nguồn: Trường Đại học Đồng Tháp, 2014
Mã số: 25061 2014 713.0 kB 66 8,184 1  0  
 

Dành cho ngành Khoa học Môi trường Chương I: Cân bằng trong các dung dịch chất điện ly Chương II: Phân tích các cation, anion Chương III: Mở đầu phân tích định lượng Chương IV: Phân tích khối lượng Chương V: Đại cương về phương pháp phân tích thể tích | Xem..


Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học AMI-AMI đến cây lúa và môi trường đất, nước trồng lúa tại tiền giang và Long An - Trần Thành
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 2013
Mã số: 24465 2013 2.3 MB 140 10,940 0  1  
 

Xác định được ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sinh học AMI-AMI đối với sinh trưởng và năng suất cây lúa và môi trường đất, nước trồng lúa, và hiệu quả kinh tế. Trong khuôn khổ khoá luận tốt nghiệp, đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu trên hai vùng đất phù sa và đất phèn tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An, với hệ cơ cấu canh tác chuyên canh lúa... | Xem..


Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước - Trịnh Xuân Đại
Nguồn: Trường Đại học KHTN, 2010
Mã số: 23980 2013 959.3 kB 79 12,213 0  0  
 

Biến tính than hoạt tính từ bản chất bề mặt không phân cực thành bề mặt phân cực, có khả năng hấp phụ các cation trong nước. Nghiên cứu này tập trung vào xử lý amoni trong nước, sử dụng phương pháp hấp phụ, trao đổi ion bằng than hoạt tính biến tính. | Xem..


Bài giảng Hoá học môi trường - BM. Phân Tích
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 23549 2012 726.3 kB 121 14,185 0  1  
 

- Đại cương về môi trường - Ô nhiễm khí quyển - Hoá học địa quyển - Hóa học thủy quyển - Ô nhiễm môi trường nước - Khái quát môi trường Việt Nam | Xem..


Bài giảng Độc học môi trường - BM. Kỹ thuật môi trường
Nguồn: Trường Đại học Hàng Hải, 2009
Mã số: 23547 2012 859.6 kB 61 12,837 2  1  
 

Chương 1: Một số vấn đề chung Chương 2: Nguyên lý của độc học Chương 3: Độc học môi trường Chương 4: Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Hóa phân tích môi trường - TS. Trương thị Tố Oanh
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 23299 2012 983.1 kB 91 11,877 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu chung Chương II. Phân tích môitrường Chương III. Các phương pháp phân tích Chương IV. Xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu Chương V. Phân tích nước Chương VI. Phân tích khí Chương VII. Phân tích chất thải rắn Chương VIII. Phân tích đất Các phương pháp phân tích dụng cụ Tài liệu tham khảo | Xem..


Quá trình Fenton
Nguồn: Sưu tầm, 2007
Mã số: 22840 2012 187.6 kB 41 1,268 0  0  
 

Giới thiệu về phương pháp Fenton. Phần I: Cơ sở lý thuyết I. Quá trình Fenton II. Các quá trình Fenton cải tiến III. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình Fenton Phần II: Ứng dụng của phương pháp Fenton 1. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước thải dệt nhuộm 2. Ứng dụng của Fenton trong xử ký nước bề mặt nhiễm thuốc trừ sâu 3. Ứng dụng của Fenton trong xử lý nước ric.. | Xem..


Bài giảng Phân tích môi trường - Hoàng Văn Hưng
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, 2008
Mã số: 22513 2012 908.0 kB 102 11,990 1  0  
 

Chương I. Chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường Chương II. Các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường Chương III. Xử lý mẫu Chương IV. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường Chương V. Các bài thí nghiệm và thực hành | Xem..


Nghiên cứu quá trình già hóa của vật liệu oxit sắt vô định hình - Trịnh Xuân Sỹ
Nguồn: Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, 2011
Mã số: 22007 2012 714.0 kB 52 13,632 0  0  
 

Mở đầu Chương I: Tổng quan Chương II: Thực nghiệm Chương III: Kết quả và thảo luận Chương IV: Ứng dụng lọc Asen Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Xác định hàm lượng các nguyên tố As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) và một số chỉ tiêu hóa lý trong mẫu nước sinh hoạt - Trương Đức Toàn
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2009
Mã số: 21692 2012 1.6 MB 104 13,471 0  0  
 

Xác định hàm lượng các nguyên tố As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) và một số chỉ tiêu hóa lý trong mẫu nước sinh hoạt ở huyện Krông Pắk, tỉnh đắk lắk bằng phương pháp kích hoạt nơtron và một số phương pháp hỗ trợ. Nội dung nghiên cứu: 1. Xác định độ nhạy của phương pháp phân tích. 2. Khảo sát các điều kiện tối ưu để đưa ra quy trình phân tích As(III),.. | Xem..


Hóa lý kỹ thuật môi trường - TS. Nguyễn Văn Sức (chủ biên)
Nguồn: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2005
Mã số: 21540 2012 986.3 kB 193 1,989 1  0  
 

Chương 1. Bảo toàn và cân bằng năng lượng Chương 2. Bảo toàn khối lượng – cân bằng vật chất trong hệ thống môi trường Chương 3. Dung dịch Chương 4. Năng lượng bề mặt và sự hấp phụ, dung dịch keo Chương 5. Động học phản ứng Chương 6. Hóa học của các thành phần môi trường và sự di chuyển chất ô nhiễm trong hệ thống môi trường Chương 7. Áp dụng phương pháp hóa lý trong.. | Xem..


Độc chất hóa học
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 21413 2012 2.0 MB 79 11,148 0  1  
 

1. Khái niệm. 2. Nguồn gốc của chất độc. 3. Phân loại các chất độc. 4. Tính chất độc của chất độc. 5. Con đường của chất độc. 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất độc. 7. Ảnh hưởng của chất độc. 8. Biện pháp phòng tránh, xử lý, khắc phục. Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Hoá môi trường - Phạm Thị Hà
Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010
Mã số: 21213 2012 660.9 kB 81 10,065 3  1  
 

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường Chương 2. Hóa học môi trường không khí Chương 3. Hóa học môi trường nước Chương 4. Hóa học môi trường đất | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình