Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 54 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Quản trị học đại cương - Trương Quang Hùng
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27629 2016 1.9 MB 128 3,144 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1. Một số vấn đề chung về quản trị Chương 2. Lịch sử phát triển của tư tưởng quản trị Chương 3. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Chương 4. Quyết định quản trị Chương 5. Chức năng hoạch định Chương 6. Chức năng tổ chức Chương 7. Chức năng điều khiển Chương 8. Chức năng kiểm soát Chương 9. Thông tin trong quản lý Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Quản trị học
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 27517 2016 707.8 kB 86 9,854 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản trị Chương 2: Sự phát triển của lý thuyết quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra | Xem..


Tập Bài giảng Khoa học quản lý
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 27298 2015 811.1 kB 123 7,953 0  1  
 

Dành cho sinh viên khóa Đại học 7 – chuyên ngành Quản lý TDTT Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý và khoa học quản lý Chương 2. Khái lược về lịch sử phát triển các tư tưởng quản lý. Chương 3. Chức năng quản lý. Chương 4. Cơ cấu tổ chức quản lý Chương 5. Quy luật quản lý - nguyên tắc quản lý và các phương pháp quản lý. Chương 6. Lao động quản lý. Chương 7. Cán bộ lãnh đạo, quản lý Chương 8. Thông tin trong quản lý. Chương 9. Quyết định quản lý. | Xem..


Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục
Nguồn: Sưu tầm, 2006
Mã số: 26772 2015 206.5 kB 24 2,756 1  0  
 

Chương 1. Những vấn đề chung về khoa học quản lý giáo dục Chương 2. Phương pháp quản lý giáo dục Chương 3. Thông tin và quyết định quản lý giáo dục Chương 4. Huy động nguồn lực phát triển trường phổ thông | Xem..


Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục - Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Nguồn: Học viện Quản lý Giáo dục, 2012
Mã số: 26522 2015 2.3 MB 134 23,672 1  2  
 

1. Tổng quan Khoa học quản lý 1.1. Lãnh đạo và quản lý 1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý 1.3. Một số học thuyết quản lý 2. Quản lý giáo dục 2.1. Khái niệm quản lý giáo dục 2.2. Một số tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục Câu hỏi trắc nghiệm Tham khảo: Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ - TS. .. | Xem..


Bài giảng Lý thuyết hệ thống - TS.GVC . Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, ThS. GVC. Tạ Thanh Bình
Nguồn: Học viện Quản lý Giáo dục, 2014
Mã số: 26467 2015 733.9 kB 222 9,305 0  0  
 

Chương 1. Đại cương về hệ thống Chương 2. Cấu trúc hệ thống Chương 3. Động thái của hệ thống Chương 4. Điều khiển hệ thống Chương 5. Tiếp cận nghiên cứu hệ thống Chương 6. Ứng dụng LTHT trong QLGD | Xem..


Bài giảng Khoa học Quản lý - Nguyễn Xuân Phong
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 25518 2014 4.0 MB 440 2,858 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về quản lý, khoa học quản lý Chương 2: Khái lược lịch sử tư tưởng quản lý Chương 3: Các quy luật và nguyên tắc quản lý Chương 4: Chức năng quản lí Chương 5: Mục tiêu và động lực trong quản lý Chương 6: Phương pháp và nghệ thuật quản lý Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý Chương 8: Công cụ và cơ cấu tổ chức quản.. | Xem..


Thiết Kế Hệ Thống Lương Thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc
Nguồn: Bài giảng, 2009
Mã số: 24618 2013 696.0 kB 110 4,784 2  0  
 

1. Giới thiệu về tiền lương 2. Một số phương pháp trả lương hiện nay 3. Thiết kế hệ thông trả lương theo phương pháp Hay 4. Trao đổi thảo luận 5. Kết thúc đánh giá | Xem..


Bài giảng Tổ chức học đại cương - Trần Thị Hồng
Nguồn: Học viện Hành chính, 2012
Mã số: 24617 2013 584.3 kB 144 6,708 1  1  
 

Chương 1: Tổng quan về tổ chức Chương 2: Tổ chức và xã hội Chương 3: Các học thuyết về tổ chức Chương 4: Các quy luật cơ bản của tổ chức | Xem..


Giáo trình Tổ chức quản lý doanh nghiệp - ThS. Hà Minh Chỉnh, Lê Thị Bích Nga
Nguồn: Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, 2015
Mã số: 24296 2013 1.4 MB 95 1,638 0  0  
 

Chương 1: Thông tin trong tổ chức và các hệ thống thông tin Chương 2: Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp Chương 3: Quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp Chương 4: Quản lý vật tư trong doanh nghiệp Chương 5: Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp Chương 6: Giá cả - giá thành và lợi nhuận trong doanh nghiệp Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Quản trị học - TS. Hoàng Mạnh Dũng
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2008
Mã số: 23478 2012 4.4 MB 89 14,569 1  0  
 

Handout bài giảng 6s/p. Chương 1. Khái quát về quản trị Chương 2. Tổng quan sự phát triển của khoa học quản trị Chương 3. Doanh nghiệp và doanh nhân Chương 4. Nhà quản trị (Manager) Chương 5. Truyền thông trong quản trị Chương 6. Ra quyết định và giải quyết vấn đề Chương 7. Văn hoá trong quản trị Chương 8. Hoạch định Chương 9. Quản trị nguồn nhân lực Chương 10. Tổ chức Chương 12. Lãnh đạo Chương.. | Xem..


Quản trị học - TS. Nguyễn Thanh Hội
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2006
Mã số: 23477 2012 647.9 kB 72 15,513 1  0  
 

Chương trình đào tạo nghiệp vụ. Chuyên đề 1: Những vấn đề chung trong quản trị Chuyên đề 2: Các chức năng quản trị Chuyên đề 3: Những yếu tố ảnh hưởng tới quản trị | Xem..


Quản trị học
Nguồn: Trường ĐH Qui Nhơn, 2010
Mã số: 23480 2012 855.6 kB 84 14,508 0  1  
 

Mở đầu Chương 1- Đại cương về Quản trị và Quản trị học Chương 2- Khái quát sự phát triển của lí thuyết quản trị Chương 3- Công tác nhân sự của Nhà quản trị . Chương 4- Công tác hoạch định của Nhà quản trị. Chương 5- Công tác tổ chức của Nhà quản trị . Chương 6- Công tác lãnh đạo của Nhà quản trị. Chương 7- Công tác Kiểm tra của Nhà quản.. | Xem..


Quản trị học - TS. Hoàng Mạnh Dũng
Nguồn: Trường Đại học Mở Tp.HCM, 2011
Mã số: 23479 2012 1.7 MB 73 17,187 1  0  
 

Chương 1: Khái quát về quản trị Chương 2: Tổng quan về sự phát triển của khoa học quản trị Chương 3: Nhà quản trị Chương 4: Truyền thông trong quản trị Chương 5: Ra quyết định Chương 6: Hoạch định Chương 7: Tổ chức Chương 8: Nhân sự Chương 9: Lãnh đạo Chương 10: Kiểm tra Câu hỏi củng cố kiến thức, trắc nghiệm | Xem..


Bài giảng Quản trị học
Nguồn: Sưu tầm, 2012
Mã số: 23287 2012 1.2 MB 123 15,368 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về quản trị Chương 2. Chức năng hoạch định Chương 3. Chức năng tổ chức Chương 4. Chức năng lãnh đạo Chương 5. Chức năng kiểm tra Chương 6. Một số vấn đề trong quản trị học hiện đại Nghiên cứu tình huống Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài soạn Quản trị học
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 22804 2012 662.3 kB 72 18,696 0  0  
 

1. Khái niệm quản trị ? 2. Nhà QT phân tích môi trường kinh doanh để đưa ra các quyết định. 3. Hãy chọn một công ty biết rõ thành công. Tóm tắt về công ty đó và phân tích để làm rõ công tác quản lý lãnh đạo của công ty đó 4. Hãy chọn một công ty thất bại mà em biết. Phân tích để xác định những sai.. | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình