Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 17 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Bài giảng Cảnh quan đô thị
Nguồn: Sưu tầm, 2013
Mã số: 26851 2015 2.6 MB 112 8,348 0  0  
 

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về cảnh quan đô thị Chương 2. Cây xanh với môi trường và cảnh quan đô thị Chương 3. Môi trường sống của cây xanh trong đô thị Chương 4. Phân loại hệ thống mảng xanh trong đô thị Chương 5. Quy hoạch hệ thống mảng xanh trong đô thị Chương 6. Một số vấn đề trong kiến trúc cảnh quan đô thị Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Thiết kế đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình
Nguồn: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, 2006
Mã số: 20663 2011 433.8 kB 45 16,490 1  2  
 

Bài giảng chuyên đề. MỞ ĐẦU I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QHXD VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 1. Khái niệm về đô thị 2. Khái niệm về quản lý xây dựng đô thị 3. Quy hoạch xây dựng 4. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt 5. tổng quan về thiết kế đô thị II. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ III. QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Kỹ thuật đô thị - San nền - Nguyễn Ngọc Nam
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 19797 2011 7.0 MB 36 18,793 1  0  
 

Cơ sở san nền tiêu thủy  Bài 1. Khái niệm chung về môn học san nền tiêu thủy  Bài 2. Nhiệm vụ nguyên tắc và các giai đoạn quy hoạch chiều cao  Bài 3. Quy hoạch chiều cao cho các khu chức năng trong đô thị Quy hoạch san nền  Chương I – Khái niệm chung  Chương II – Nhiệm vụ, nguyên tắc và các phương pháp quy hoạch san nền  Chương III – Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao  Chương IV – Thiết kế quy hoạch chiều cao đường phố, ngã giao nhau và quảng trường  Chương V – Thiết kế quy hoạch chiều.. | Xem..


Khai thác yếu tố nơi chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị - Nguyễn Văn Chương
Nguồn: Trường Đại học Xây dựng, 2011
Mã số: 18308 2011 4.8 MB 231 12,534 1  2  
 

Luận án tiến sĩ kiến trúc chuyên ngành Qui hoạch đô thị và nông thôn. Chương 1: Tổng quan về khái niệm yếu tố nơi chốn trong tổ chức không gian đô thị Chương 2: Các luận cứ khoa học để nhận diện và khai thác yếu tố nơi chốn trong việc tạo dựng bản sắc không gian đô thị Chương 3: Kết quả nghiên cứu - Những đề xuất Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục | Xem..


The Art of City-Making - Charles Landry
Nguồn: Internet, 2011
Mã số: 17075 2011 7.0 MB 497 9,581 0  0  
 

Nghệ thuật hình thành thành phố. Chapter One: Overture Chapter Two: The Sensory Landscape of Cities Chapter Three: Unhinged and Unbalanced Chapter Four: Repertoires and Resistance Chapter Five: The Complicated and the Complex Chapter Six: The City as a Living Work of Art Chapter Seven: Creative Cities for the World | Xem..


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Tập 1
Nguồn: Bộ Xây dựng, 1996
Mã số: 17344 2011 1.2 MB 17 10,124 0  2  
 

Tuyển tập các Quy chuẩn xây dựng. Chương I. Quy định chung về quy chuẩn xây dựng Chương II. Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng Chương III. Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng. Chương IV. Quy định chung về quy hoạch xây dựng Chương V. Quy hoạch xây dựng đô thị Chương VI. Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn Chương VII. Quy định về kiến.. | Xem..


Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Uỷ ban nhân dân Tp. HCM, 2009
Mã số: 8418 2009 943.8 kB 24 7,667 5  1  
 

Quy định này là một trong những quy định về quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị được ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QÐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. | Xem..


Phương pháp chiếu sáng cho các công trình xây dựng
Nguồn: Thông tin Khoa học Công nghệ Vật liệu Xây dựng, 2008
Mã số: 4269 2008 152.0 kB 7,702 11  3  
 

Phương pháp này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị. 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn viện dẫn 3. Quy định chung 4. Yêu cầu kỹ thuật (Nguồn tin: Thông tin Khoa học.. | Xem..


Nghị định 29 về quản lý kiến trúc đô thị
Nguồn: Chính phủ, 2008
Mã số: 924 2008 186.0 kB 5,307 3  0  
 

Toàn văn nghị định 29/2007/NĐ-CP. Nghị định này quy định về công tác quản lý kiến trúc đô thị, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến kiến trúc đô thị. | Xem..


Tiêu chuẩn Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2008
Mã số: 4053 2008 3.4 MB 11,349 21  8  
 

Tiêu chuẩn TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 95:1983 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài.. | Xem..


Thông tư Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
Nguồn: Bộ Xây Dựng, 2008
Mã số: 2598 2008 263.7 kB 13 9,257 7  3  
 

Thông tư này hướng dẫn công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đồng thời khuyến khích toàn xã hội tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị trên toàn quốc phù hợp với Định hướng phát triển đô thị Việt Nam và quy hoạch xây dựng đô thị. Thông tư áp dụng đối với mọi tổ chức và.. | Xem..


Quy hoạch đô thị I - Tô Văn Hùng - Phan Hữu Bách
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 509 2008 344.6 kB 71 43,478 41  23  
 

Dành cho chuyên ngành kiến trúc Chương 1 - Những khái niệm mở đầu Chương 2 - Những khái niệm về đô thị Chương 3 - Một số lý luân về thiết đô thị trên thế giới & Việt Nam Chương 4 - Lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở & quy hoạch chi tiết đơn vị ở Chương 5 - Các giai đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng | Xem..


Cơ sở kiến trúc II - Tô Văn Hùng - Trần Đức Quang
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 510 2008 2.0 MB 73 45,546 89  9  
 

Chương 1 - Những khái niệm chung về kiến trúc Chương 2 - Các cơ sở của thiết kế kiến trúc Chương 3 - Giải pháp kết cấu và kinh tế kỹ thuật Chương 4 - Phương pháp và tổ chức thiết kế kiến trúc Chương 5 - Phương pháp sử dụng màu nước cách vẽ màu nước trong kiến trúc Chương 6 - Phương pháp sử dụng bột màu cách dùng bột màu trong kiến trúc Chương 7 - Mô.. | Xem..


Cơ Sở Kiến Trúc I - Trần Đức Quang
Nguồn: Chưa xác định, 2008
Mã số: 511 2008 6.8 MB 20 49,698 105  23  
 

Chương 1: Phương pháp sử dụng bút chì và cách thể hiện bút chì trong kiến trúc Chương 2: Phương pháp thể hiện bút lông và cách thể hiện mực nho, đen trắng trong kiến trúc Chương 3: Thể hiện bút sắt, bút kim trong kiến trúc -Phương pháp sử dụng bút kim, bút sắt bằng thước -Phương pháp thể hiện bút kim, bút sắt bằng tay | Xem..


Kiến trúc nhà dân dụng - Nguyễn Ngọc Bình
Nguồn: Khoa Xây dựng dân dụng - công nghiệp, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 2005
Mã số: 2108 2007 7.8 MB 146 33,575 91  18  
 

Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý luận cơ bản nhất để thiết kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thỏa mãn 2 mục tiêu sau: - Tạo ra vỏ bọc bao che cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà. - Xác định hệ kết cấu chịu lực tương ứng với vỏ bọc nêu trên. | Xem..


Quy hoạch đô thị (chuyên ngành Kiến trúc) - Tô Văn Hùng, Phan Hữu Bách
Nguồn: Khoa Xây dựng dân dụng - công nghiệp, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 2005
Mã số: 2067 2007 344.6 kB 71 45,148 45  13  
 

Chương 1. Những khái niệm mở đầu Chương 2. Những khái niệm về đô thị Chương 3. Một số lý luân về thiết đô thị trên thế giới & việt nam Chương 4. Lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở & quy hoạch chi tiết đơn vị ở Chương 5. Các giai đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình