Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 71 mục.
12345
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán - Tổ bộ môn Kế toán DN
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2016
Mã số: 27526 2016 608.4 kB 103 10,417 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Tổng quan về kiểm toán Chương II: Đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán Chương III: Hệ thống các phương pháp kiểm toán Chương IV: Trình tự các bước kiểm toán | Xem..


Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng
Nguồn: Trường Đại học Kinh tê TP. HCM, 2015
Mã số: 27414 2016 1.7 MB 185 11,431 0  0  
 

Chương trình bồi dưỡng kiểm toán viên & kế toán viên. Handout bài giảng x2slide. Phần I: Pháp luật về doanh nghiệp Phần II: Pháp luật về đầu tư Phần III: Pháp luật về hợp đồng kinh doanh Phần IV: Pháp luật về cạnh tranh Phần V: Pháp luật về giải quyết tranh chấp Phần VI: Pháp luật về phá sản Phần VII: Pháp luật về lao động | Xem..


Chuyên đề Áp lực đất, thiết kế tường chắn đất
Nguồn: Báo cáo HT, 2011
Mã số: 26504 2015 933.6 kB 38 6,135 0  0  
 

Thiết kế và kiểm toán tường chắn đất trọng lực A. Một số khái niệm mở đầu B. Tính toán áp lực đất tác dụng lên tường chắn C. Thiết kế tường chắn đất D. Thiết kế tường chắn đất trọng lực | Xem..


Bài giảng Kiểm toán tài chính
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 25659 2014 723.5 kB 154 3,057 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về Kiểm toán tài chính Chương 2: Kiểm toán vốn bằng tiền Chương 3: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán Chương 4: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho Chương 5: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền Chương 6: Kiểm toán chu trình tiền lương và.. | Xem..


Cẩm nang Quản trị công ty
Nguồn: Chương trình Tư vấn của IFC, 2010
Mã số: 25652 2014 2.7 MB 618 12,055 0  0  
 

Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty Chương 4: Hội đồng quản trị Chương 5: Bộ máy điều hành Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông Chương 8: Đại hội đồng cổ đông Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty Chương 10: Cổ tức Chương 11: Ý nghĩa của.. | Xem..


Năng lượng - Quản lý năng lượng
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 25531 2014 3.6 MB 189 1,596 0  0  
 

Chương 1. Năng lượng và môi trường Chương 2. Các công ty điện và việc cung ứng năng lượng Chương 3. Cạnh tranh trong cung cấp năng lượng Chương 4. Phân tích kỹ thuật nguồn năng lượng Chương 5. Kiểm toán và khảo sát năng lượng Chương 6. Đánh giá đầu tư dự án thủy điện | Xem..


Bài giảng Luật kế toán - ThS. Võ Thị Thùy Trang
Nguồn: Trường ĐH Nha Trang, 2011
Mã số: 25328 2014 598.0 kB 75 15,589 1  0  
 

Chương I: Luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam năm 2003 Chương II: Các nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam Chương III: Nội dung cơ bản của các chế độ và văn bản hướng dẫn về kế toán Chương IV: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong kế toán, kiểm toán Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kiểm toán căn bản
Nguồn: Sưu tầm, 2014
Mã số: 24801 2014 745.5 kB 98 7,341 2  0  
 

Chương I: Tổng quan về kiểm toán Chương II: Một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kiểm toán Chương III: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập Chương IV: Kiểm toán của nhà nước và kiểm toán nội bộ Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kiểm toán - Tổ: Kế toán
Nguồn: Trường CĐ Công nghiệp Nam Định, 2011
Mã số: 24529 2013 514.2 kB 50 18,071 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kiểm toán Chương 2. Đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương 3. Hệ thống các phương pháp kiểm toán Chương 4. Chọn mẫu đối tượng kiểm toán cụ thể Chương 5. Tổ chức công tác kiểm toán | Xem..


English for Accounting
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 24286 2013 1.3 MB 62 16,779 4  0  
 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Unit 1. Introduction to accounting Unit 2. Financial statements and ratios Unit 3. Tax accounting Unit 4. Auditing Unit 5. Management accounting Unit 6. Investment Tham khảo: Thuật ngữ Tiếng Anh Kế toán. | Xem..


English for Accounting - Nguyễn Thị Châu, M.A
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 23094 2013 1.1 MB 122 12,785 4  0  
 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Unit 1: Introduction to accounting Unit 2: Financial statements and ratios Unit 3: Tax accounting Unit 4: Auditing Unit 5: Management accounting Unit 6: Investment Một số thuật ngữ kế toán bằng Tiếng Anh | Xem..


Bài tập Lý thuyết kiểm toán - ThS. Bùi Thị Kim Dung
Nguồn: Trường Đại học Đà Lạt, 2011
Mã số: 21230 2012 261.0 kB 31 23,563 1  2  
 

Chương 1: Tổng quan về kiểm toánkiểm toán độc lập Chương 2: Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán Chương 5: Bằng chứng kiểm toán Chương 6: Hoàn thành kiểm toán ÔN TẬP | Xem..


Nội dung ôn tập Kiểm toán tài chính
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 23523 2012 278.5 kB 16 3,629 0  0  
 

Phần 1 – Lý thuyết 1. Hệ thống kiểm soát nội bộ 2. Thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản 3. Các bước công việc của kiểm toán viên trong kiểm toán các chu trình kiểm toán 4. Vai trò của các chu trình Phần 2 – Bài tập | Xem..


Bài giảng Kiểm toán môi trường - Hồ Thị Lam Trà, Cao Trường Sơn
Nguồn: Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, 2009
Mã số: 23326 2012 587.0 kB 55 20,735 0  0  
 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 1.1.Khái niệm về kiểm toán môi trường 1.2. Nội dung, đối tượng, mục tiêu và ý nghĩa của kiểm toán môi trường 1.3. Phân loại kiểm toán môi trường CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 2.1. Lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán môi.. | Xem..


Tài chính Dành cho những nhà quản lý không chuyên - Katherine Wagner, Ng. Vĩnh Trung dịch
Nguồn: Nxb. TH Tp.HCM, 2009
Mã số: 22345 2012 610.8 kB 54 14,653 0  0  
 

24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty. - Lời giới thiệu - Để trở thành người am hiểu về tài chính - Xem lại các thuật ngữ cơ bản - Đừng vội suy đoán - Hãy hiểu được tính quan trọng của việc chọn thời điểm - Hãy hiểu được công việc của kiểm toán viên - Hãy học cách đi tìm câu trả lời - Hãy.. | Xem..


Bài giảng Kiểm toán - Trương Anh Minh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 22826 2012 1.2 MB 224 23,846 1  0  
 

Chương 1. Tổng quan về Báo cáo tài chính Chương 2. Tổng quan về Kiểm toán và môi trường kiểm toán Chương 3. Hệ thống Kiểm soát nội bộ Chương 4. Chuẩn bị kiểm toán Chương 5. Bằng chứng kiểm toán Chương 6. Hoàn thành kiểm toán | Xem..

12345
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình