Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 189 mục.
123 ... 101112
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Trường Đại học Quảng Bình, 2017
Mã số: 27491 2016 953.4 kB 76 3,223 0  0  
 

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 3: Tổng cung và tổng cầu Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương 6: Sự cân bằng của thị trường sản phẩm và thị trường tiền tệ Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kinh tế vĩ mô - BM. Kế toán
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2008
Mã số: 27270 2015 877.0 kB 84 6,834 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I: Khái quát kinh tế họckinh tế học vĩ mô Chương II: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương III: Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương IV: Tiền tệ và chính sách tiền tệ Chương V: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh Chương VI: Thất nghiệp và lạm phát Tài liệu tham khảo | Xem..


Tài liệu hướng dấn giảng dạy Kinh tế môi trường
Nguồn: Chương trình EEPSEA, 2005
Mã số: 27257 2015 493.9 kB 69 9,317 0  0  
 

Bài 1: Giới thiệu Bài 2: Mối quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế và tổng quan về những vấn đề tài nguyên, môi trường Bài 3: Nguyên nhân của các vấn đề môi trường Bài 4: Tóm lược các khái niệm cơ bản trong kinh tế học phúc lợi Bài 5: Kinh tế ô nhiễm môi trường Bài 6: Định giá giá trị môi trường Bài 7:.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế học vi mô - ThS. Trịnh thị Huyền Thương (cb)
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 26564 2015 858.3 kB 134 8,419 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về kinh tế học Chương 2. Cầu - cung Chương 3. Lý thuyết người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết doanh nghiệp Chương 5. Cấu trúc thị trường Chương 6. Thị trường yếu tố sản xuất Chương 7. Những thất bại của thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Modern Microeconomics - Sanjay Rode
Nguồn: Internet, 2013
Mã số: 26479 2015 5.3 MB 231 9,819 0  0  
 

Kinh tế vi mô hiện đại. 1. Consumer preference and utility 2. The Production Function 3. Game Theory 4. Information Economics 5. General equilibrium and welfare economics 6. Bibliography | Xem..


Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - GV.TS. Đỗ Phú Trần Tình
Nguồn: Trường ĐH Kinh tế - Luật, 2014
Mã số: 25960 2015 874.6 kB 85 3,291 0  0  
 

Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế Chương 2. Các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ Chương 3. Họcthuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển Chương 4. Học thuyết kinh tế mácxít Chương 5. Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển Chương 6. Các học thuyết kinh tế của trường phái keynes Chương 7. Quá.. | Xem..


Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng (cb), ThS. Nguyễn thị Bích Liên
Nguồn: Trường Đại Học Vinh, 2010
Mã số: 25878 2014 146.6 kB 163 2,970 0  0  
 

Lời mở đầu Chương 1: Kinh tế và lịch sử kinh tế Chương 2: Học thuyết kinh tế trọng thương Chương 3: Học thuyết kinh tế trọng nông Chương 4: Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh Chương 5: Học thuyết kinh tế tiểu tư sản Chương 6: Học thuyết kinh tế của CNXH không tưởng thế kỷ XIX Chương 7: Học thuyết kinh tế Mác – Lênin Chương 8: Học thuyết kinh tế tân cổ điển Chương 9: Học thuyết kinh tế trường phái Keynes Chương 10: Học thuyết kinh.. | Xem..


Giáo trình Kinh tế vĩ mô - ThS: Nguyễn Hoài Nam, Minh Phượng, Huyền Thương
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25769 2014 655.8 kB 113 2,810 0  0  
 

Lời nói đầu Chương I. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô Chương II. Tăng trưởng kinh tế Chương III. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Chương IV. Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế Chương V. Tiền tệ và thị trường tiền tệ Chương VI. Lạm phát và thất nghiệp Chương VII. Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở | Xem..


Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Thái Nguyên, 2014
Mã số: 25757 2014 246.6 kB 102 1,943 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế học Chương 2. Cung - cầu Chương 3. Độ co giãn Chương 4. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Chương 5. Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Chương 6. Cấu trúc thị trường Chương 7. Thị trường lao động Chương 8. Những thất bại của thị trường Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế học Vĩ mô
Nguồn: Bài giảng, 2015
Mã số: 25657 2014 436.7 kB 254 2,563 0  0  
 

Chương 1. Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2. Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Chương 3. Tổng cầu và chính sách tài khóa Chương 4. Tiền và hoạt động ngân hàng Chương 5. Tổng cung và chu kỳ kinh doanh Chương 6. Thất nghiệp & lạm phát. Chương 7 Kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở | Xem..


Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - TS. Nguyễn Tấn Phát
Nguồn: Trường Đại học Kinh Tế - Luật , 2015
Mã số: 25663 2014 1.8 MB 339 2,461 1  0  
 

Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế Chương 2. Các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ Chương 3. Học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Chương 4. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản Chương 5. Các học thuyết kinh tế của Chương 6. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx – Lenin các nhà xhcn không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX Chương 7... | Xem..


Kinh tế học quốc tế - Nguyễn Thị Ngọc Loan
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25658 2014 603.0 kB 133 3,177 0  0  
 

Chương 1: Khái quát chung về Kinh tế học quốc tế Chương 2. Lý thuyết về thương mại quốc tế Chương 3. Chính sách thương mại và các biện pháp thực hiện Chương 4. Liên kết kinh tế quốc tế Chương 5. Tài chính quốc tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế học vi mô - ThS. Trần Thị Hòa
Nguồn: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2015
Mã số: 25654 2014 4.7 MB 185 2,528 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô Chương 2: Lý thuyết cung – cầu Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết của hành vi kinh doanh Chương 5: Cấu trúc thị trường Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất Chương 7: Những thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ | Xem..


Bài giảng Kinh tế công cộng - ThS.Nguyễn Kim Lan
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 25613 2014 520.2 kB 37 2,804 0  0  
 

Handout x6 slide. Chương I: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng Chương II: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương III: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương IV: Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế vĩ mô II - ThS. Nguyễn Thị Hồng
Nguồn: Trường Đại học Ngoại Thương, 2010
Mã số: 25592 2014 204.7 kB 470 2,457 0  0  
 

Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền KT đóng Chương 3: Mô hình Mundell – Fleming và tổng cầu trong nền KT mở Chương 4: Tổng cung và mô hình đường Phillips Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng Chương 6: Tăng trưởng kinh tế Chương 7: Tranh luận về các chính sách KTVM Chương 8: Đầu tư | Xem..


Bài giảng Kinh tế vi mô - Trịnh Hoàng Hiệp
Nguồn: Trường CĐ Công nghệ thông tin Tp.HCM, 2013
Mã số: 24079 2014 498.0 kB 73 14,990 0  2  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tổng quan về kinh tế vi mô Chương 2. Cầu cung và giá cả thị trường Chương 3. Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng Chương 4. Lý thuyết về sản xuất và chi phí Chương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn Tài liệu tham khảo | Xem..

123 ... 101112
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình