Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 44 mục.
123
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Ôn tập Kinh tế lượng căn bản - Phùng Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 25338 2014 504.2 kB 22 1,628 0  0  
 

Phân tích dữ liệu và dự báo: Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bản nhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đại cương. Các nội dung sẽ trình bày bao gồm: - Đặc điểm của các ước lượng OLS - Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng - Chọn biến giải thích - Chọn dạng hàm - Đa cộng tuyến - Tương quan chuỗi - Phương sai thay đổi - Hướng dẫn.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Trần Thị Tuấn Anh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 24178 2013 1.7 MB 292 4,848 1  0  
 

Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội Chương 4: Hồi quy với biến giả Chương 5: Đa cộng tuyến Chương 6: Tự tương quan Chương 7: Phương sai thay đổi Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy Các bảng tra số thống kê: - Bảng t-Student - Bảng F - Bảng Chi-Square - Bảng Durbin - Watson | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Huỳnh Đạt Hùng
Nguồn: Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 23563 2012 1.2 MB 273 7,529 1  1  
 

Handout bài giảng. Chương I: Khái quát về kinh tế lượng Chương II: Hồi qui hai biến Chương III: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến Chương IV: Mô hình hồi qui bội Chương V: Hồi qui với biến giả Chương VI: Đa Cộng Tuyến Chương VII: Phương Sai Thay Đổi Chương VIII: Tự Tương Quan | Xem..


Giáo trình Xác suất thống kê
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2008
Mã số: 23564 2012 746.8 kB 116 8,627 2  2  
 

Chương 0 : Đại cương về giải tích tổ hợp Chương 1 : Đại cương về xác suất Chương 2 : Biến số ngẫu nhiên Chương 3 : Phân phối xác suất Chương 4 : Mẫu thống kê & ước lượng tham số Chương 5 : Kiểm định giả thuyết Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Khánh Bình - Huỳnh Đạt Hùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 22796 2012 1.1 MB 343 703 1  0  
 

Chương I. Khái quát về Hồi qui hai biến Chương II. Hồi qui hai biến Chương III. Mở rộng mô hình hồi qui hai biến Chương IV. Mô hình hồi qui bội Chương V. Hồi qui với biến giả Chương VI. Đa Cộng Tuyến Chương VII. Phương Sai Thay Đổi Chương VIII. Tự Tương Quan | Xem..


Bài giảng Các phương pháp định lượng trong kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2009
Mã số: 22510 2012 1.1 MB 273 7,033 0  1  
 

Chương 1. Tổng quan về phương pháp định lượng Chương 2. Qui hoạch tuyến tính Chương 3. Mô hình mạng Chương 4. Điều hành dự án bằng PERT/CPM Chương 5. Mô hình hàng chờ | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2010
Mã số: 22141 2012 4.0 MB 272 8,175 0  0  
 

Tổng quan môn học kinh tế lượng Chương 1. Nhập môn kinh tế lượng (econometrics) Chương 2. Hồi quy đơn biến Chương 3. Hồi quy đa biến Chương 4. Dạng hàm Chương 5. Biến giả trong phân tích hồi quy Chương 6. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) Chương 7. Hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) Chương 8. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) Chương 9. Chọn mô hình và kiểm định chọn.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - ThS. Phan Thành Tâm
Nguồn: Bài giảng, 2010
Mã số: 21077 2012 1.0 MB 75 7,777 1  0  
 

Chương 1. Những nội dung cơ bản về kinh tế lượng Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến và một số tư tưởng cơ bản Chương 3. Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết Chương 4. Hồi quy bội Chương 5. Các vi phạm giả thuyết của mô hình | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng
Nguồn: Trường Đại học Thăng Long, 2008
Mã số: 20453 2011 377.1 kB 59 7,292 0  1  
 

Chương I: Kinh tế lượng và ứng dụng trong thực tế Chương II. Các mô hình hồi quy Chương III. Một số dạng mô hình hồi quy thường gặp trong thực tế Chương IV: Các trường hơp vi phạm giả thiết OLS và biện pháp khắc phục Bài giảng PPT. Bài tập Kinh tế lượng làm trên máy | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Econometrics - PGS. TS. Lê Thanh Cường
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 20972 2011 625.3 kB 52 7,456 0  5  
 

Chương I – Mô hình hồi quy tuyến tính k-biến Chương II – Mô hình hồi quy với biến giả Chương III – Đa cộng tuyến Chương IV – Phương sai thay đổi Chương V – Hiện tượng tự tương quan Bài tập, Bài tập lớn | Xem..


Đề kiểm tra kết thúc học phần Kinh tế lượng
Nguồn: Sưu tầm, 2008
Mã số: 20965 2011 3.5 MB 37 9,596 3  5  
 

Tổng hợp 10 đề và lời giải tham khảo môn Kinh tế lượng. | Xem..


Bài giảng Các phương pháp định lượng trong kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 20966 2011 3.1 MB 123 7,143 0  1  
 

1. Tổng quan phương pháp định lượng 2. Quy hoạch tuyến tính 3. Mô hình mạng 4. Điều hành dự án bằng PERT/CPM 5. Mô hình hàng chờ | Xem..


Giáo trình Các phương pháp định lượng trong kinh tế
Nguồn: Bài giảng, 2011
Mã số: 20954 2011 1.5 MB 203 9,198 1  1  
 

Chương 1. Tổng quan phương pháp định lượng Chương 2. Quy hoạch tuyến tính Chương 3. Mô hình mạng Chương 4. Điều hành dự án bằng PERT/CPM Chương 5. Mô hình hàng chờ Chương 6. Phân tích Markov Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - ThS. Hoàng Thị Hồng Vân
Nguồn: Bài giảng, 2006
Mã số: 19283 2011 860.9 kB 65 7,588 0  1  
 

Chương I. Nhập môn kinh tế lượng Chương II. Mô hình hồi quy đơn biến (Simple Linear Regression Model) Chương III. Mô hình hồi quy bội (Multiple Linear Regression Model) Chương IV. Đa cộng tuyến (Multicollinearity) Chương V. Dạng hàm Chương VI. Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi (Heteroscedasticity) Chương VII. Tương quan chuỗi (Auto Regression) | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Thị Minh Hiếu
Nguồn: Trường Đại học kinh tế Huế, 2010
Mã số: 35069 2011 1.6 MB 7,036 1  1  
 

Chương 1. Mở đầu Chương 2. Mô hình hồi qui hai biến Chương 3. Mô hình hồi qui bội Chương 4. Hồi qui với biến giả Chương 5. Đa cộng tuyến Chương 6. Phương sai sai số thay đổi Chương 7. Tự tương quan Chương 8. Định dạng mô hình | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - ThS. Trần Anh Việt
Nguồn: Trường Đại học Duy tân, 2010
Mã số: 18058 2011 3.0 MB 137 6,130 0  0  
 

1. Các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy hai biến 2. Ước lượng và kiểm định giả thiết trong mô hình hồi quy hai biến 3. Mô hình hồi quy bội 4. Hồi quy với biến độc lập là biến giả 5. Đa cộng tuyến 6. Phương sai thay đổi 7. Tự tương quan 8. Chọn mô hình và chỉ định việc chọn mô hình Tài liệu tham khảo | Xem..

123
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình