Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 55 mục.
1234
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2011
Mã số: 25648 2017 869.6 kB 72 11,911 0  0  
 

Chương I. Giới thiệu môn học Chương II. Thu thập và trình bày dữ liệu Chương III. Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả Chương IV. Ước lượng các đặc trưng của tổng thể Chương V. Kiểm định giả thuyết về các đặc trưng tổng thể Chương VI. Phân tích phương sai một yếu tố Chương VII. Kiểm định phi tham số Chương VIII. Chỉ số Chương IX. Các phương pháp dự đoán theo dãy số.. | Xem..


Hướng dẫn sử dụng Eviews 6.0 - ThS. Phùng Thanh Bình
Nguồn: UEH, 2008
Mã số: 27376 2015 982.4 kB 53 9,166 0  0  
 

1. Eviews là gì? 2. Workfile là gì? 3. Trình bày dữ liệu trong Eviews? 4. Đối tượng trong Eviews 5. Quản lý dữ liệu trong Eviews 6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews 7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm 8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews 9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong.. | Xem..


Bài giảng Toán kinh tế - Phạm Thị Oanh
Nguồn: Trường Đại học Tây nguyên, 2007
Mã số: 26875 2015 480.0 kB 88 16,177 1  1  
 

Chương 1: Giới thiệu về mô hình toán kinh tế Chương 2: Tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng Chương 3: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 4: Bài toán vận tải BÀI TẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 26814 2015 548.1 kB 186 11,259 1  0  
 

Chương I: Các khái niệm Chương II: Mô hình hồi quy đơn. Chương III: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến Chương IV: Mô hình hồi quy bội Chương V: Mô hình hồi quy với biến giả. Chương 6. Đa cộng tuyến Phương sai thay đổi-Tự tương quan Chương 7. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2006
Mã số: 26126 2015 381.3 kB 73 8,760 0  0  
 

Chương 1. Giới thiệu Chương 2. Ôn tập về xác suất và thống kê Chương 3. Hồi quy hai biến Chương 5. Giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy Chương 6. Dự báo với mô hình hồi quy Chương 7. Các mô hình dự báo măng tính thống kê Tài liệu tham khảo | Xem..


Giáo trình Kinh tế lương - ThS.Nguyễn Hoài Nam
Nguồn: CT Đào tạo từ xa, ĐH Vinh, 2011
Mã số: 25793 2014 814.1 kB 105 5,017 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Mở đầu Chương 2. Mô hình hồi quy đơn Chương 3. Mô hình hồi quy bội Chương 4. Hồi quy với biến giả Chương 5. Đa cộng tuyến và tự tương quan Chương 6. Phương sai sai số thay đổi Chương 7. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình | Xem..


Giáo trình Mô hình ứng dụng - Ngô Văn Thứ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2002
Mã số: 25780 2014 1.2 MB 219 8,127 0  0  
 

Có hướng dẫn sử dụng các phần mềm. Lời nói đầu Chương 1: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới Chương 3: Mô hình điều khiển dự trữ Chương 2: Lý thuyết phục vụ công cộng Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - TS. Trần Kim Thanh
Nguồn: Trường ĐH Tài chính – Marketing, 2013
Mã số: 25688 2014 2.4 MB 186 3,019 0  0  
 

Chương 1. Tổng quan về kinh tế lượng Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến Chương 3. Hồi quy nhiều biến Chương 4. Biến giả trong phân tích hồi quy Chương 5. Một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy Chương 6. Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng - ThS. Phùng Thanh Bình
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 25637 2014 955.7 kB 55 2,936 0  0  
 

Ôn tập xác suất thống kê 1. Ký hiệu tổng 2. Phép thử, không gian mẫu và biến cố 3. Biến ngẫu nhiên 4. Xác suất 5. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất 6. Hàm mật độ xác suất đa biến 7. Đặc điểm của các phân phối xác suất 8. Một số phân phối xác suất quan trọng 9. Một số phép toán ma trận 10. Suy diễn thống kê | Xem..


Bài tập Toán kinh tế
Nguồn: Sưu tầm, 2010
Mã số: 25381 2014 182.8 kB 10 4,525 0  0  
 

Chương I: Quy hoạch tuyến tính Chương II: Bài toán đối ngẫu Chương III: Bài toán vận tải Chương IV: Bài toán sản xuất đồng bộ | Xem..


Ôn tập Kinh tế lượng căn bản - Phùng Thanh Bình
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 25338 2014 504.2 kB 22 11,717 0  0  
 

Phân tích dữ liệu và dự báo: Bài giảng này nhằm hệ thống lại những kiến thức căn bản nhất mà bạn đã được học một cách máy móc ở giai đoạn đại cương. Các nội dung sẽ trình bày bao gồm: - Đặc điểm của các ước lượng OLS - Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng - Chọn biến giải thích - Chọn dạng hàm - Đa cộng tuyến - Tương quan chuỗi - Phương sai thay đổi - Hướng dẫn.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Thị Thu Hà (?)
Nguồn: Bài giảng, 2014
Mã số: 24476 2013 1.3 MB 220 1,990 0  0  
 

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả Chương 6: Tự tương quan Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi Chương 7: Đa cộng tuyến Chương 8: Kiểm định và lựa chọn mô hình | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Trần Thị Tuấn Anh
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2013
Mã số: 24178 2013 1.7 MB 292 14,064 1  0  
 

Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội Chương 4: Hồi quy với biến giả Chương 5: Đa cộng tuyến Chương 6: Tự tương quan Chương 7: Phương sai thay đổi Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy Các bảng tra số thống kê: - Bảng t-Student - Bảng F - Bảng Chi-Square - Bảng Durbin - Watson | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Huỳnh Đạt Hùng
Nguồn: Trường Ðại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 23563 2012 1.2 MB 273 17,224 1  1  
 

Handout bài giảng. Chương I: Khái quát về kinh tế lượng Chương II: Hồi qui hai biến Chương III: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến Chương IV: Mô hình hồi qui bội Chương V: Hồi qui với biến giả Chương VI: Đa Cộng Tuyến Chương VII: Phương Sai Thay Đổi Chương VIII: Tự Tương Quan | Xem..


Giáo trình Xác suất thống kê
Nguồn: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 2008
Mã số: 23564 2012 746.8 kB 116 18,173 2  2  
 

Chương 0 : Đại cương về giải tích tổ hợp Chương 1 : Đại cương về xác suất Chương 2 : Biến số ngẫu nhiên Chương 3 : Phân phối xác suất Chương 4 : Mẫu thống kê & ước lượng tham số Chương 5 : Kiểm định giả thuyết Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Khánh Bình - Huỳnh Đạt Hùng
Nguồn: Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, 2011
Mã số: 22796 2012 1.1 MB 343 5,107 1  0  
 

Chương I. Khái quát về Hồi qui hai biến Chương II. Hồi qui hai biến Chương III. Mở rộng mô hình hồi qui hai biến Chương IV. Mô hình hồi qui bội Chương V. Hồi qui với biến giả Chương VI. Đa Cộng Tuyến Chương VII. Phương Sai Thay Đổi Chương VIII. Tự Tương Quan | Xem..

1234
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình