Sử dụng tốt nhất với FireFox(+), Chrome(+), Safari(+), Opera(+), IE7(-), hỗ trợ iPhone, Android, Nokia..     Home | Sơ đồ site | Giới thiệu

eBooks Online
Chưa đăng nhập, bạn có thể đăng ký nếu chưa có account | Đăng nhập

 
 
Home » Thư mục » Tra cứu giáo trình
  Tìm kiếm tài liệu:
  Quay lại Kết quả tìm Bảng tìm kiếm  Xếp theo: Thời gian | Đánh giá | Lần xem
 
Số kết quả tìm thấy: 28 mục.
12
Gửi cho bạn bè
Ghi bookmark:
 Delicious  Digg  Google  Reddit

Giáo trình Kinh tế phát triển
Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Nam Định, 2015
Mã số: 27271 2015 924.8 kB 188 7,352 0  0  
 

Lời nói đầu Chương 1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2. Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội Chương 3. Các nguồn lực với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 4. Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 5. Nông nghiệp với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 6. Công nghiệp với tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 7. Xây dựng cơ bản.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế công cộng - ThS.Nguyễn Kim Lan
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2011
Mã số: 25613 2014 520.2 kB 37 2,635 0  0  
 

Handout x6 slide. Chương I: Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng Chương II: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế Chương III: Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội Chương IV: Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ.. | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mã số: 23550 2012 1.0 MB 161 16,052 1  0  
 

Mở đầu Chuyên đề I. Tổng quan về phát triển kinh tế Chuyên đề II. Các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế Chuyên đề III. Ngoại thương với phát triển kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Đỗ Thị Thanh Huyền
Nguồn: Bài giảng, 2012
Mã số: 22765 2012 707.0 kB 53 18,476 0  0  
 

Chương 1: Tổng quan kinh tế phát triển Chương 2: Các lý thuyết về kinh tế phát triển Chương 3: Các nguồn lực quốc gia trong quá trình phát triển Chương 4: Những vấn đề kinh tế - xã hội trong quá trình phát triển Chương 5: Quan hệ quốc tế và sự phát triển Chương 6: Hoạch định phát triển | Xem..


Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam - Nguyễn Bình Giang (cb)
Nguồn: Viện KHXH Việt Nam, 2012
Mã số: 22375 2012 1.4 MB 223 7,752 0  0  
 

Tài liệu chuyên khảo. Lời nói đầu Chương 1: Sự phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam Chương 2: Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam Chương 3: Kinh nghiệm ở Đông Á Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Nguyễn Thị Oanh
Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương, 2008
Mã số: 19672 2011 184.4 kB 259 16,006 1  0  
 

Chương mở đầu: Giới thiệu về Kinh tế học phát triển và Các nước đang phát triển Chương 2. Các mô hình tăng trưởng kinh tế Chương 3. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Chương 4. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - Lê Ngọc Uyển
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2011
Mã số: 19603 2011 5.8 MB 333 14,212 0  1  
 

Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết tăng trưởng & phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7. Nghèo đói, bất bình đẳng & tăng trưởng kinh tế | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Võ Tất Thắng
Nguồn: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007
Mã số: 19595 2011 3.7 MB 202 13,627 0  0  
 

§. Dân số và phát triển §. Lao động và phát triển §. Phúc lợi con người và phát triển kinh tế §. Nông nghiệp và phát triển §. Vốn với phát triển kinh tế §. Mô hình tăng trưởng kinh tế §. Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế | Xem..


Bài giảng Phân tích kinh tế các vấn đề xã hội - TS. Giang Thanh Long
Nguồn: Trung tâm Phân tích Kinh tế, 2010
Mã số: 19491 2011 2.5 MB 14,184 0  0  
 

Bài 1. Dân số và tăng trưởng kinh tế: Các khái niệm, mối quan hệ và vấn đề chính sách Bài 2. Tăng trưởng, nghèo và phân phối thu nhập Bài 3. Đánh giá tác động của một chương trình / chính sách Bài 4. Di cư: Thay đổi cuộc sống? Bài 5. Tự do hóa thương mại | Xem..


Giảm Nghèo và Rừng ở Việt Nam - William D. Sunderlin - Huỳnh Thu Ba
Nguồn: CIFOR, 2005
Mã số: 35655 2011 1.3 MB 91 11,365 0  0  
 

Lời tựa Giới thiệu Rừng và nghèo đói: Một lĩnh vực đang được quan tâm trên toàn cầu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 1. Chuyển đổi đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp 2. Gỗ 3. Các lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) 4. Chi trả cho các dịch vụ môi trường 5. Việc làm 6. Những lợi ích gián tiếp Các chính sách mới:.. | Xem..


Quản lý rủi ro để tăng trưởng công bằng
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2010
Mã số: 19203 2011 1.6 MB 125 11,028 0  0  
 

Lời tựa 1. Giới thiệu 2. Phương pháp luận 3. Sự tham gia của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu 4. Mục tiêu phát triển của Việt Nam 5. Khẳng định các xu thế kinh tế toàn cầu và khu vực và năm nhóm chủ đề chính 6. Đánh giá tác động của các xu thế tới Việt Nam trong thời kỳ 2011-2020 7. Các lựa chọn chiến lược và đề xuất chính sách | Xem..


Đánh giá nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2010
Mã số: 19200 2011 1.8 MB 146 10,149 0  0  
 

Giới thiệu Phần I: Phương pháp điều tra 1. Mục đích điều tra 2. Chọn mẫu và tổ chức điều tra Phần II: Kết quả điều tra 3. Đặc điểm của dân số đô thị 4. Tiếp cận giáo dục 5. Sử dụng dịch vụ y tế 6. Việc làm 7. Thu nhập và chi tiêu 8. Nhà ở 9. Tài sản lâu bền của hộ gia đình 10. Nghèo 11. Đối phó với các cú sốc/rủi ro 12. Tham gia quan hệ xã hội .. | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - PGS .TS Đinh Phi Hổ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2008
Mã số: 18901 2011 3.1 MB 361 19,730 0  2  
 

Chương 1. Tăng trưởng kinh tế: Mô hình lý thuyết & thực tiễn Chương 2. Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 3. Phát triển kinh tế: Mô hình lý thuyết & thực tiễn Chương 4. Công nghiệp với phát triển kinh tế Chương 5. Lý thuyết tăng trưởng và phát triển nông nghiệp Chương 6. Ngoại thương với phát triển kinh tế | Xem..


Người nghèo ở đâu? Cây cối ở đâu? - Daniel Müller, Michael Epprecht, William D. Sunderlin
Nguồn: CIFOR, 2006
Mã số: 19139 2011 647.8 kB 29 10,761 1  0  
 

Đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và bảo tồn rừng tại Việt nam. Lời nói đầu 1. Giới thiệu 2. Chỉ số nghèo đói tại Việt nam 3. Diện tích rừng 4. Mối quan hệ nghèo-môi trường 5. Kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam - Martin Evans, Ian Gough,.
Nguồn: UNDP Việt Nam, 2007
Mã số: 19140 2011 793.2 kB 45 11,626 1  0  
 

Giới thiệu 1. Dân số người cao tuổi 2. Hoạt động kinh tế 3. Sức khỏe 4. Thu nhập 4.1 Thu nhập từ an sinh xã hội 4.2 Tiền gửi 5. Nghèo 6. Tóm tắt và kết luận Tài liệu tham khảo | Xem..


Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Đàm Thanh Thuỷ
Nguồn: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên, 2008
Mã số: 18928 2011 966.5 kB 12,882 0  1  
 

Chương 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế Chương 2: Các lý thuyết phát triển kinh tế Chương 3: Các nguồn lực phát triển kinh tế Chương 4: Nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển Chương 5: Toàn cầu hoá, quan hệ giới và nền kinh tế tri thức Chương 6: Công nghiệp hoá và phát triển | Xem..

12
Giải đáp thắc mắc
+ Tại sao không đăng ký được?
+ Tại sao click download lại bị nhắc đăng nhập? Tại sao không download được?
+ Lỗi download 99% vì sao?
Hãy xem ở đây.
Dịch vụ Thư viện
+ Để đăng ký nhận tài liệu qua email, hãy soạn tin theo cú pháp
    EK <ma_sach> <noi_nhan>
Nhắn tới số 8677. Xem chi tiết.

+ Ngoài số lượt download cho phép mỗi ngày, bạn có thể yêu cầu thêm bằng cách soạn tin:
    EK D <username>
Nhắn tới các số 8577, 8677, 8777.
Chú ý xem hướng dẫn.

Dịch vụ liên kết
Gửi link
Học gì - Ở đâu?
Siêu thẻ:  
Tiếng Việt

Tự động
TELEX
VNI
VIQR
VIQR*
Tắt
Chính tả
Kiểu cũ

Giỏ tài liệu
Theme
Tra cứu giáo trình